Kalendář akcí

Prodej: Karet Knihy

LEDEN 2018

20.1.2018 UH - Poznání (Světlo Tvé duše) I. - 9.-13.hod. Centrum zdraví, Mariánské Nám. 126, Uh. Hradiště

20.1.2018 UH - Cestou poznání - cestou duše II. - 13.30 - 17.30 hod. Centrum zdraví, Mariánské Nám. 126

21.1.2018 Zlín - Žena v prožitku - 9.00 - 17.00 hod. 

27.1.2018 Brno - Poznání (Světlo Tvé duše) I. 9.-13.hod. ML studio radosti, Dvořákova 13 ( 2.patro ), Brno

27.1.2018 Brno - Cesta Světla III. - 13.30 - 17.30 hod. ML studio radosti, Dvořákova 13 ( 2.patro ), Brno

27.1.2018 Brno - VIZE - 18.00 - 21.00 hod. ML studio radosti, Dvořákova 13 ( 2.patro ), Brno

27.1.2018 Brno - Tvorba nástěnky vizí - 19.30 - 21.00 hod. ML studio radosti, Dvořákova 13 ( 2.patro ), Brno

28.1.2018 Brno - Žena v prožitku - 9.00 - 17.00 hod.              


ÚNOR 2018

3.2.1018 Praha 3 - Cesta Duše - I. část - Poznání (Světlo Tvé duše) 13.-17.hod. Naam Praha, Lucemburská 13.2.2018 Brno - Duše v tanci: TÉMA: SRDCE - 18.00 - 20.00 hod. - (poté každé 1. úterý v měsíci v Brně)


BŘEZEN 2018

KŘEST KNIHY CESTY POZNÁNÍ - POSELSTVÍ ŽIVOTA - v plánu

6.3.2018 Brno - Duše v tanci: TÉMA: VIZE - 18.00 - 20.00 hod. - (každé 1. úterý v měsíci v Brně)

10.3.2018 Praha 3 - Cesta Duše - II. částCestou poznání - cestou duše, 13.-17.hod. Naam Praha, Lucemburská 3


DUBEN 2018

3.4.2018 Brno - Duše v tanci: TÉMA: RADOST - 18.00 - 20.00 hod. - (každé 1. úterý v měsíci v Brně)

7.4.2018 Praha 3 - Cesta Duše - III. částCesta Světla (tento termín se může změnit), 13.-17.hod. Naam Praha, Lucemburská 3


KVĚTEN 2018

15.5.2018 Brno - Duše v tanci: TÉMA: ODPUŠTĚNÍ - 18.00 - 20.00 hod. - (POZOR 3. úterý v měsíci v Brně)


ČERVEN 2018

5.6.2018 Brno - Duše v tanci: TÉMA: SEBEPŘIJETÍ - 18.00 - 20.00 hod. - (každé 1. úterý v měsíci v Brně)


ČERVENEC 2018

10.7.2018 Brno - Duše v tanci: TÉMA: JEDNOTA - 18.00 - 20.00 hod. - (POZOR 2. úterý v měsíci v Brně)


SRPEN 2018

7.8.2018 Brno - Duše v tanci: TÉMA: POLARITA - MUŽ A ŽENA - 18.00 - 20.00 hod. - (každé 1. úterý v měsíci v Brně)


ZÁŘÍ 2018

4.9.2018 Brno - Duše v tanci: TÉMA: HRAVOST - DÍTĚ V NÁS - 18.00 - 20.00 hod. - (každé 1. úterý v měsíci v Brně)


ŘÍJEN 2018

2. 10. 2018 Brno - Duše v tanci: TÉMA: OČISTA - VODA - 18.00 - 20.00 hod. - (každé 1. úterý v měsíci v Brně)


LISTOPAD 2018

6. 11. 2018 Brno - Duše v tanci: TÉMA: SÍLA - 18.00 - 20.00 hod. - (každé 1. úterý v měsíci v Brně)


PROSINEC 2018

4. 12. 2018 Brno - Duše v tanci: TÉMA: VDĚČNOST - 18.00 - 20.00 hod. - (každé 1. úterý v měsíci v Brně)