Paprsky Poselství pro všechny

Nádherná věta z Poselství pro jednu nádhernou bytost, kterou zde sdílím s jejím svolením a která mluví za vše:


V nekonečnosti bytí zůstává pouze láska!

Otevři své srdce lásce.