Můj sen


Přeji si, aby se každý člověk dokázal ztišit, otevřít své srdce lásce a spojit se se svou duší!

Poté všichni budeme následovat svoji cestu, budeme žít naplno plán své duše a budeme se cítit šťastní a naplnění.

Zmizí nenávist, objeví  se LÁSKA.

Zmizí konkurence, začne SPOLUPRÁCE.

Zmizí důležitost, začne SOUNÁLEŽITOST.

Zmizí ponižování, začne PODPOROVÁNÍ, atd.

Objevíme krásu bytí = RÁJ NA ZEMI = CHRÁM VE SVÉ DUŠI.

Budeme žít vědomě TADY A TEĎ.

Těším se na to!

S láskou Taraka Solei