Poslání duše

Lidé na duchovní cestě - tedy cestě k sobě, ale také Ti, kteří se o duši vůbec nezajímají, často tápou ve svém životě. Hledají poslání, které by je naplňovalo radostí. Často neví, kterým směrem se vydat, co by je bavilo nebo jak si vybrat jednu činnost ze všech.

Jak tedy najít cestu své duše?

Můžete na to jít několika způsoby. Buď požádat někoho o zpracování Poselství duše, kde Vaše duše vyjeví, co je potřeba zpracovat, abyste se posunuli z místa. Nebo používat jméno své duše, které Vás přivede rychleji k Vašemu poslání, probuzení. Můžete také navštívit řadu seminářů - jako například transformační seminář POZNÁNÍ aneb Poznej sebe a poznáš celý svět, či seminář Cestou poznání - cestou duše. Můžete také trávit několik dní v temnotě, kde se objeví vše, co jste se snažili již dávno potlačit a musíte si to na místě zpracovat. Atd., atd. Je tolik skvělých možností, jak se spojit se svou duší. Stačí si vybrat.

Opravdu možností je nepřeberné množství.

Ale, co když na to toužíte přijít sami?


Jaké je tedy Vaše předurčení - poslání Vaší duše?

Důležité je, pokládat své duši otázky. Protože bez správných otázek nedostanete odpovědi.

Nejprve musíte poznat sami sebe, abyste věděli, co Vás baví, naplňuje.

Ideální práce je totiž taková, která je současně Vaší vášní, koníčkem.

Co Vás tedy baví?

Proč jste přišli na tuto ZEM?

Kvůli čemu pracujete? (Kvůli penězům? Pak Vám život uniká. Nebo pracujete kvůli naplnění svého poslání a šíření světla k ostatním lidem i k Matce Zemi?)

Která práce Vám umožní růst duchovně i pracovně, a tedy Vám i ostatním přinese spoustu užitku?

Jak touto činností obohatíte ostatní?

V jaké oblasti se toužíte rozvíjet a růst?

Na čem se toužíte podílet?

Co toužíte vytvořit?

Jaké informace Vás baví studovat?

Jaké schopnosti Vás baví rozvíjet?

Co Vás motivuje k další práci na sobě?

(Jednou jsem slyšela výrok Jaromíra Jágra, kterého se ptal novinář na to, co ho motivuje k tomu, aby pořád hrál hokej a trénoval. Odpověděl mu: "Kdybych musel mít motivaci, abych šel hrát hokej, už dávno bych nehrál. Hraju dál, protože mě to naplňuje.")

Čím můžete obohatit ostatní?

Kdybyste měli dostatek financí, co byste dělali? Jak byste byli prospěšní pro ostatní?

Máte nějaký svůj dětský sen? Pokud ano, jaké máte s tímto snem spojeny pocity a zážitky?

Baví Vás spousta činností a nevíte, kterou si vybrat? Naciťte se na každou z nich. Uvědomte si všechna pro a proti.

Co je smyslem Vašeho života?


Nyní si představte sebe sama při práci, která je Vaší vášní, Vaším posláním a ze které má radost i Vaše okolí. Vytvořte si silný záměr a začněte tvořit. Proveďte potřebné změny ve svém životě. Pouze to, co tvoříte se počítá. Kdo nekoná nic, ztrácí své světlo - pouze přežívá.

Pokud však toužíte být v souladu se svojí cestou, musíte začít prací na sobě. Důležité je, uvědomit si, jaký je Váš fyzický stav. Nemoc je známkou disharmonie.

Uvědomit si, zda zdravě jíte, pijete, dostatečně spíte, sportuje. Zda o své tělo pečujete s láskou.

Dále si uvědomte, jak se běžně cítíte? Jste spokojeni, nespokojeni, máte radost atd.?

Jaké vztahy máte v rodině? Jak je můžete zlepšit? Jaký má pro Vás a pro společnost význam rodina? Čím můžete svoji rodinu obohatit? Umíte naslouchat členům své rodiny?

Máte práci? Pomáhá Vám tato práce k naplnění Vašich záměrů, Vašeho snu?

Jaká je Vaše ekonomická situace a co můžete udělat pro její zlepšení?

Líbí se Vám místo, kde žijete? Cítíte se tam dobře? Spokojeně? Pokud ne, existuje místo, kde byste se  takto cítili?

Jaká je skupina Vašich pěti nejbližších přátel? Jaká máte společná témata, jak si pomáháte, jak se podporujete? Jak můžete tuto skupinu obohatit?

Co můžete udělat pro ostatní?

Čím můžete ostatní obdarovat?

Jaké dary jste dostali do vínku?

Pokud Vás Vaše práce zatěžuje a nenaplňuje je potřeba tuto situaci přijmout. Přijmout svoji zodpovědnost za situaci, ve které se nyní nacházíte. 

Když změníte vztah ke své práci a začnete být za tuto práci vděční, můžete jít volně dál. Poté je zbytečné setrvávat na místě. Důležité je konat bezostyšně a láskyplně pro dobro všech.

Jestliže vše, co tvoříte, tvoříte s láskou, láska se k Vám vrací a šíří se do okolí.

Buďte pro ostatní světlem.

Světlem na své cestě.

Děkuji, že mohu kráčet svou cestou v lásce a vděčnosti, Taraka Solei.

6.5.2017