Rovnováha v číslech aneb zajímavost

Podle buddhistů a hinduistů se pokládá číslo 108 za nejšťastnější, protože je úžasným násobkem čísla 3 (3x36). Součtem číslic 1+0+8 = dostaneme číslo 9 (tedy opět tři trojky). Trojka = nejvyšší rovnováha = Svatá Trojice.

Proto nosí lidé v Indii 108 korálků na krku (říká se jim džapa mala - u nás je to vlastně růženec) a jeden korálek navíc (tedy 109), abychom si s vděčností vzpomněli na své učitele. Tato informace mě zaujala, protože jsem se narodila 3. a během posledního focení na rodinném výletu se na mé fotografii objevil trojúhelník světla.

Kéž by každý z nás našel svoji životní = vnitřní rovnováhu.

Děkuji, že jsem. Taraka Solei

9.6.2016