Akademie Průvodkyň

svobodně tvůrčích


Provázíš nebo bys chtěla, ale chybí Ti ještě nějaký dílek skládačky, 

který stále hledáš a nemůžeš ho sama objevit? 

Bojíš se plně stoupnout do své síly

Přemýšlíš, zda je provázení pro Tebe? Zda jsi pro něj předurčena? 

Hledáš se v tom, zda vést skupiny nebo jednotlivce a nevíš si rady s organizací, sebeprezentací, s postavením programu?

Vedení kruhů Tě vyčerpává a cítíš, že jde u Tebe o boj ega, o boj o hojnost, o pozornost, 

o to být ceněna a následována? 

Chceš, aby k Tobě ostatní vzhlíželi, nebo se toho bojíš? 

Závidíš ostatním průvodcům, že jim to jde lehce a Tobě se nedaří? 

Máš v provázení stále ještě nějakou tíhu? 

Cítíš, že si nejsi jistá v tom, co tvoříš

Potřebovala bys individuální vedení a přístup, aby sis ujasnila, co opravdu tvoříš a co tvořit chceš? Abys sestoupila z mysli do srdce, do vědomí, do vnitřní světelnosti, kdy si budeš vědoma všeho? Kdy budeš tvořit opravdově, z bezpodmínečné lásky a pro lásku samu, v lehkosti a radosti?


Pokud jsi odpověděla na kteroukoliv z otázek "ANO", je tato 

AKADEMIE PRŮVODKYŇ 

URČENA PRÁVĚ PRO TEBE.


Tvoji cestu společně zahájíme 4.4.2024

Jsi-li připravena vystoupit z úkrytu svých masek a póz, 

napiš mi o termín vstupní konzultace.


Těším se na vše, co Ti tato cesta přinese.

Od tohoto okamžiku je to na Tobě.

PŘIHLAS SE NA TŘÍ MĚSÍČNÍ CESTU, NA KTERÉ ZJISTÍŠ NEJEN TO, ZDA JE PRŮVODCOVSTVÍ PRO TEBE, ale současně hlubinně poznáš sebe. 

Jakými tématy budeš v 

Akademii Průvodkyň 

procházet?

Takovými, které jsou důležité pro Tvoji každodennost, pro Tvé PROVÁZENÍ skupin i jednotlivců, pro to, jít do akce bez masek a stylizace. Projdeš tématy, které Ti ukáží, kdo skutečně jsi, jak se za sebe postavit a jak Tvořit ze světelné náruče, nikoliv z ega nebo z pocitu nedostatku. Současně Tě taky povedu k zodpovědnosti za Tvé provázení. 

Nebudeme spolu stavět žádné vzdušné zámky, ani chodit v bludném kruhu. 

Ukážu Ti, jak chutná PROVÁZENÍ, když se plně otevřeš službě celku.

Začneme společně 4.4.2024, 

provázení bude velmi osobní a individuální.


POŽÁDEJ O VSTUPNÍ ROZHOVOR VČAS. PŘIJÍMÁM MAXIMÁLNĚ 6 ŽEN, ABYCH SE VÁM MOHLA PLNĚ INDIVIDUÁLNĚ VĚNOVAT. AKADEMIE BUDE TVOŘENA NA MÍRU JEDNOTLIVCE I SKUPINY.

1. měsíc zrozena v pravdě

od hmoty k duši

Každý měsíc nás čekají tři společná témata a jedno téma na míru pro TEBE. S jakou poctivostí a plností jimi projdeš, je na Tobě. Budou tomu odpovídat i TVÉ výsledky. STOUPNI SI DO SVÉ SÍLY A DO ZODPOVĚDNOSTI ZA SVŮJ ŽIVOT. 

PŘIPRAV SE - ZAČNI - VYTVOŘ SI ČAS A PROSTOR PRO SVOU TVORBU


Je čas. V této lekci se dozvíš, jak si zorganizovat svůj čas pro tuto AKADEMII, ABYS NA KONCI VYŠLA JAKO TVŮRKYNĚ, nikoliv jako poražená. 

Domluvíš si se mnou svou závěrečnou konzultaci tohoto měsíce, kde si projdeme společně Tvé téma, to na čem ses během měsíce zasekla, co se Ti otevřelo, kde se potřebuješ posunout. Nebo jiné individuální téma.

Nepřeskoč tedy tuto část. Tato cesta není pro ty, co se chtějí vymlouvat. Průvodkyně nezahálí, průvodkyně má jasno a dělá kroky ke změně. 

TVOŘENÍ Z NADBYTKU

ANEB JE TO O PENĚZÍCH? 

Každý člověk touží po bohatství, lásce, po tom být milován a přijímán. Čekáme, že když budeme bohaté, budeme šťastné. Ale je to opravdu tak? Co je největší Bohatství Tvého života, jak se mu otevřít, zbavit se bloků a začít konečně prosperovat na všech úrovních Tvého bytí?

V tomto týdnu si posvítíme na to, jak to máš a chceš mít s hojností. 

Chceš-li se stát průvodkyní pro peníze, nestaneš se jí plně nikdy. Proč? 

Peníze a provázení se nevylučují, ale průvodkyně je tu úplně kvůli jiným kvalitám. 

Zjisti, jaké je Tvé nastavení, odkryj karty a nebudeš se muset za sebe už nikdy více stydět. Budeš mít jasno.

PODÍVÁME SE NA TVOU ŽIVOTNÍ HOJNOST, NA TO, ZDA TI FUNGUJE PRODEJ PŘES SRDCE NEBO PŘES MARKETING atd. Každá jsme jiná. Budu tady pro TEBE!

ZAHOĎ MASKY - PŘIZNEJ BARVU - PŘIJMI SVÉ STÍNY - UJASNI SI SVOU ROLI


I zde bude čas na to, aby sis přiznala, proč jsi do této AKADEMIE VSTOUPILA. 

NESOUDÍM TĚ. JEN TĚ VEDU K OPRAVDOVOSTI. Pojmenuješ si i to, za co se stydíš, a díky tomu budeš moci opravdově vyrůst. 

Už žádné masky. 

JEN TVÁ ČISTOTA V PROVÁZENÍ.

Ujasni si, jaké role hraješ. Jsi tvůrce? Jsi spolutvůrce? Jsi průvodce? Nebo?


TY A TVÉ TÉMA, KTERÉ TĚ POVEDE DO SJEDNOCENÍ TĚLA, MYSLI, DUŠE

Chceš-li být Budhou, je třeba v sobě probudit Mistrovské kvality. Připrav si své téma. Probereme ho na dřeň. Nahraju přímo pro Tebe techniky k praktikování, které budou viditelné ve skupině pro všechny. Nikdo nebude vědět, kdo řešil jaké téma, ale všichni budou obohaceni. Termín schůzky znáš. Připrav se, přijď včas. Neztrácej čas tlacháním, pojď k věci. (Povídat si můžeme pak.) Věnuji Ti 30 minut mé láskyplné péče, vědění. Jsem tu pro TEBE.


2. měsíc zrozena v sobě

znovuzroď se - je čas

KOMUNIKUJI

ROSTU


Čím lépe znáš sebe, tím lépe můžeš komunikovat s ostatními. 

Naučíš se komunikovat jasně, pracovat se svou energií, se svými stíny, tvořit ze světla nikoliv ze sebe, tvořit službou.

Nastavíš-li hranice, je třeba je sama dodržovat. 

Komunikuj vše předem jasně a zřetelně. 

Ujasni si, co toužíš sdílet a pak to předej. 

Nevař z vody. Ale tvoř z Božské náruče. 

  ZNÁM SVŮJ SMĚR

  PRÁCE S KLIENTEM ČI SKUPINOU


  Ujasni si, zda jsi stvořena pro práci s jednotlivci nebo skupinou. 

  Zda jsi vůbec stvořena pro To být viděna a provázet ostatní živě či on-line. 

  Uzpůsob tomu svoji cestu. Připrav se na to, kam jsi vedena hlasem své duše.

  K čemu vedeš ostatní? Máš to sama zpracováno? 

  Je Tvé provázení čisté?

  Na vše se spolu podíváme. 

   MILUJI SE

   SEBE-HODNOTA VERZUS EGO


    Co předávám, to žiji. 
    Nebo ne? 
    Je to hra pro ostatní? 
    Je to opravdu tak? 
    Jaká je Tvá cena? Tvoje sebe-hodnota? 
    Provázela bys ostatní zadarmo? Přiznej si to. 
    Co je to, co předáváš a proč?
    Dokážeš se za sebe postavit? Jsi k sobě kritická? ...

   TY A TVÉ TÉMA, KTERÉ TĚ POVEDE DO SJEDNOCENÍ S BYTÍM V OKAMŽIKU

   Chceš-li být Budhou, je třeba v sobě probudit Mistrovské kvality. Připrav si své téma. Probereme ho na dřeň. Nahraju přímo pro Tebe techniky k praktikování, které budou viditelné ve skupině pro všechny. Nikdo nebude vědět, kdo řešil jaké téma, ale všichni budou obohaceni. Termín schůzky znáš. Připrav se, přijď včas. Neztrácej čas tlacháním, pojď k věci. (Povídat si můžeme pak.) Věnuji Ti 30 minut mé láskyplné péče, vědění. Jsem tu pro TEBE.


   3. měsíc zrození průvodkyně

   celistvost

   MÉ STRACHY verzus ZODPOVĚDNOST

   jdu vykročit z mé komfortní zóny

   Jsem zodpovědná k sobě i k druhým? Jsem oddaná službě? Jsem šiřitelkou světla? Znám své stíny? Jsou pro mě zkázou, spouští, spouští pro ostatní nebo jsou mým darem? 

   Jaké strachy Tě  brzdí na cestě? Uviď je, přijmi je, změň svůj život.

   Z jaké pozice vcházíš do tvoření?

   Z průvodcovství se vytratila lidskost, zodpovědnost i světelnost, stalo se touhou po zajištění, po hmotě bez ohledu na výsledky, bez ohledu na ostatní. (Ty, rodina, klient)

   Jsi odpovědná za ostatní? Moc? Vůbec?

   Neboj se uvidět sebe.

   Praxe dělá Mistra. 

   CENOTVORBA

   Cenná jsi Ty!

   Cenotvorba neodpovídá často službám. Dokážeš stát za svou cenou? Odpovídá Tvá cena opravdu tomu, co předáváš? Cítíš se v tom komfortně? 

   Vytváříš na sobě závislosti klienta jen proto, abys měla příjem?

   Nebo opravdu pomáháš, směřuješ, posouváš lidi na cestě, aby byli lepšími? Aby byl svět lepším místem pro život? Aby člověk poznal Boha = svoji světelnost = sebe?

   Klient není zdroj Tvých příjmů.

   Ujasni si, proč to vše děláš? 

   Jaké je Tvé proč? 

    STOJÍM SAMA ZA SEBOU

    pevně a neochvějně v každém čase

    Vím co a pro koho tvořím. 

    Znám svou cenu.

    Jsem sama sebou. 

    Tvořím čistě a sebejistě. 

    Důvěřuji si, věřím si.

    Jsem připravena na další krok - být viděna.

    Jdu na světlo.

     TY A TVÉ TÉMA, KTERÉ TĚ POVEDE DO SEBEPROJEVENÍ SE

     Chceš-li být Budhou, je třeba v sobě probudit Mistrovské kvality. Připrav si své téma. Probereme ho na dřeň. Nahraju přímo pro Tebe techniky k praktikování, které budou viditelné ve skupině pro všechny. Nikdo nebude vědět, kdo řešil jaké téma, ale všichni budou obohaceni. Termín schůzky znáš. Připrav se, přijď včas. Neztrácej čas tlacháním, pojď k věci. (Povídat si můžeme pak.) Věnuji Ti 30 minut mé láskyplné péče, vědění. Jsem tu pro TEBE.


     4. Já jsem a nebojím se projevit

     luxusní pobyt

     Luxusní pobytové setkání, kde plně projevíš, kým jsi. Ubytování s noclehem a Tvou sebeprezentací. Buď připravena. 

     Bude to takové, jaké si to zasloužíš. Těším se na Tebe.

     Témata on-line AKADEMIE na sebe navazují a společně ti přinesou očekávané kompletní změny a odkryjí tajemství Tvého života.  

     Mé transformační programy už změnily život tisícům žen. Jsi na řadě, abys ukázala ostatním, jak se otevřít životu.

     Postav se za sebe.

     Gabriela Mašáňová 

     tvůrkyně posvátného prostoru, fotografka Wild Eritea Lomi Maia

     "Drahá krásna a milovaná Taračka, Ani neviem kde začať písať pretože je toho veľa...Láska ĎAKUJEM, ĎAKUJEM A ĎAKUJEM za teba. Každý deň preciťujem k tebe veľkú vďačnosť a lásku pretože to čo nám prinášaš, čo pre nás tvoríš je tak silné, krásne a výnimočné .... Plyniem s tebou ako sprievodkyňou už dlhší čas a viem, cítim že si sprievodca ( a nielen to ) s ktorým budem ešte dlho dlho plynúť ďalej. Musím sa priznať, že som mala možnosť spolupracovať s rôznymi sprievodcami a áno každý my v danú chvíľu priniesol presne to čo moja dušička potrebovala. Ale ty, ty si pre mňa niečím veľmi výnimočná. To akým spôsobom pracuješ s nami je naprosto úžasné. Máš úžasnú jednoduchosť v ktorej je veľká ale veľká sila a intenzita. Si láskavá, milujúca, podporujúca ale keď je potreba dostaneme i sekec . To ako nám držíš priestor, v akej otvorenosti a pravde k nám pristupuješ je niečo nádherné. Ty si pre mňa svetlo, čisté napojenie božstva, ty si pre ma stelesnením lásky, pochopenia, pokory a čistoty. Moja cesta s tebou nastala keď si zažiadala skrz Teba o meno mojej duše. Doteraz si vybavujem ten deň keď som v schránke našla obálku. Medzičasom som úplne zabudla, že na niečo také čakám takže som obálku otvárala v nevedomosti čo to vlastne je. A bolo tam. Eritea Lomi Maia. Meno ktoré ma rozplakalo, vybavujem si ako mi po tvári tiekli horké slzy ( a i teraz mám oči plné sĺz). Cítila som niečo, čo doposiaľ nie. Cítila som samu seba, cítila som sa doma. Nemohla som tomu uveriť, že jedno meno a posolstvo k nemu dokáže vo me vyvolať toľko emócií. Na základe tohoto prežitku som sa takmer okamžite rozhodla nastúpiť na ročnú cestu ktorú si po prvýkrát otvárala Hvězdná cesta sebe-Vědomé ženy BOHYNĚ,( cestu ktorú absolvujem ešte dvakrát ) pre mňa ročná škola života vďaka ktorej som spoznala úžasné ženy, sesterstvo ale i samu seba. Absolvovala som s tebou už mnoho ciest, Cesta vedomého bytí na Zemi - kde pri druhom pobyte som zažila intenzívne prežitie čistého napojenia na BOŽSTVO, ten pocit toho ONO bol pre mňa ďalším bodom v mojom živote ktorý sa my hlboko hlboko vryl do pamäti. Na ceste Teď Královnou jsem já - som si začala uvedomovať svoju hodnotu, jedinečnosť a dary. Seminár Smrť a znovuzrodenie mi priniesol veľa uvedomení a hlavne môj najväčší strach vykročiť a pustiť to staré nefunkčné a znovu sa zrodiť. Pobyt Máma a dcery bol tak krásny a hlboký nielen pre mňa ale i pre moje dievčatká, a pomohol nám sa posunúť v našom vnímaní seba samých navzájom.Ale priznám sa, že to všetko ani zďaleka nedosahuje úrovne toho čo mi priniesla AKADÉMIA. Je to tak obrovské, že mám pocit, že akákoľvek slová nedokážu ani zďaleka popísať to čo prináša. V laidskom jazyku by som to mohla vyjadriť takto: Všetky tie semináre a ročné cesty ktoré som s tebou absolvovala akoby boli akousi prípravnou cestou, materskou škôlkou, základnou živnou pôdou pre to aby mohla prísť Vysoká škola- žitia, žitia a uchopenia svojich darov, pochopenia nášho poslania, nájdenia cesty ako používať svoje dary skrz okamžitú prax. Akadémia je cesta kde sa ide do hĺbky, do jadra, cesta ktorá my každý deň otvára oči a možnosti, pohľad na to čo je možné a čo dokážeme. Akádemia je niečo tak jedinečné, a jej hodnota je nevyčísliteľná. Všetky tie predchádzajúce cesty a semináre prirovnám k plodovému vaku ktorý náznakmi ukazoval čo je vo vnútri, vyživoval a chránil ale Akádemia nám naplno ukázala krásu a charakter plodu v tomto vaku. A zároveň je Akádemia cesta zrodenia, v podpore, láske a pravde. Akadémia je obrovským, jedinečným darom pre nás Všetkých a ja z hĺbky srdca ďakujem. S láskou a pokorou vďačnosťou za TEBA Eritea Lomi Maia"

     Katarína Rosochová

     masérka, zdravotní sestra, www.masaziva.sk 

     „Do Akademie pruvodkyň som sa prihlásila s malou dušičkou. Veď ja ľudí nesprevádzam, nerobím kurzy... ALE.. drieme vo mne úžasná sila, ktorej túžim dať tvar a vyjadriť ju, a je to to túžba tvoriť a žiť zmysluplným životom. Byť užitočná, a hlavne nájsť spôsob, ako so svetom zdieľať vzácne vedomosti, ktoré som sa naučila hlavne na Hvězdnej ceste sebevědomé ženy a tiež pri osobných odblokoch s Tarakou. A v tom mi práve Akademie pomáha. Opäť raz obsahuje vysoko efektívne rady, videá, ktoré sú veľmi jednoduché a účinné. Práca v Akademii vyžaduje pravdivú sebareflexiu; vykročenie zo zóny nášho pohodlia; zameranie pozornosti na plnenie kurzu, a to všetko pod ochrannými krídlami našej láskavej sprievodkyne Taraky a v malom kruhu silných a odhodlaných žien. Ďakujem, že môžem byť Vašou súčasťou. Za polovicu kurzu Akademie som smelšia vo svojej práci, začínam tvoriť malé aktivity, a zároveň, aj v čase krízy, sa učím stále lepšie dôverovať, že je všetko tak ako má byť, a nebojím sa žiadať o pomoc. Boha, alebo nás ženy. Ďakujem. Už sa teším, aké budeme vytuňěné na záver. :) ❤ Katarína- Mirael- MasáŽiva"


     Co je součástí on-line AKADEMIE PRŮVODKYŇ?

     Bonusy pro Tvou cestu průvodkyně


     Bonus 1 

     Objev své zdroje - zazdrojuj se. Investuj do sebe čas pro sebe. 

     Teprve z plnosti můžeš dát. Teprve z plnosti můžeš tvořit. Objev své zdroje, urči si priority, buď pro sebe na prvním místě. 

     zdarma (Hodnota: 2333 Kč)     Bonus 2

     Živoucí provázení Pálavou

     Sejdeme se s celou skupinou celkem 3x a užijeme si krásná místa Pálavy. 
     Odměnou nám bude fyzický pohyb, cesta plná sebepoznání, harmonizace těla i duše. Pokud nám počasí bude přát, tak i relaxace, komplementace nad vašimi tématy a mnohem víc. 

     Hodnota balíčku 3333 Kč - nyní zdarma 

     Bonus 3

     Jsem úžasná

    • Za časů, kdy žena žila své sny - 3 audio nahrávky pro Tvou každodennost. Díky nim si ujasníš, jak úžasná jsi a možná se jednou provždy přestaneš srovnávat s ostatními ženami.
    • Věřím Ti. Dokážeš to!
    • Hodnota balíčku je 333 Kč
    • Bonus 4

     Admo-care masážní podložky pro zdravá chodidla (různé druhy), na zlepšení vnímavosti chodidel, uzemnění a ukotvení v realitě ke každodennímu použití. Pro vás se slevou 15%.  Kód na slevu najdete v kurzu. Více na: www.admo-care.com Plus pdf 6 tipů pro Tvá živá chodidla od fyzioterapeutky Mgr. Aleny Orvos ve spolupráci s admo care.

     Kdo Tě bude provázet na Tvé cestě k sobě?

     Kdo jsem?

     Já jsem... (Vím, že ti to nic neříká, ale potom, co projdeš kurzem, ti to bude stačit.:) Prozatím ti povím více.)

     Jsem žena, která se zamilovala do života ve všech jeho podobách. Jsem také máma dvou dětí, žena jednoho muže a milovnice životních souvislostí. Baví mě poznávat lidské tělo, lidské smysly, lidskou psychiku, emoce, energie i duši, baví mě objevovat, psát knihy i básně, vytvářet kurzy, které mění životy lidí k vnitřní svobodě, radosti, lásce, otevírají srdce a ukazují cestu poznání, která dodává odvahu na cestě za přijetím hlubin sebe sama, ale i za spatřením toho zářivého světla, které je součástí každé z nás. 

     S radostí, lehkostí a vášní mě vlastní, tě provedu cestou sebelásky, živosti, radosti, odpuštění, hojnosti, poslání i darů tvých a ty se tak postavíš opět na své nohy a začneš žít svobodný život. Odprostíš samu sebe od všech "co by, kdyby" a začneš stejně jako já žít okamžikem, dýchat, smát se, v lehkosti a radosti tvořit. Jsem tu pro tebe v každém čase. Neboj se na mě obrátit. 

     Povedu tě cestou, kterou jsem si sama prošla. Cestou života. Nepotřebuješ znát nic víc, než si sebou neseš právě teď. Jediné, co je třeba, přenést to od slov do praxe, do činů, do života v každém teď. Dost bylo slov. Chci vidět činy. :)

     Vrať se opět k propojení, ke kořenům, k živosti, smyslnosti, sexualitě k žití života takového jaký je bez hodnocení a soudů sebe samé nebo jiných. 

     Mými kurzy, odbloky, vhledy, rukama v rámci fyzioterapie, kineziologie nebo kurzů pánevního dna prošlo přes 7 000 žen a to pouze na základě osobního doporučení, čeho si nesmírně vážím.  A děkuji za to. 

     V tomto kurzu s radostí provedu i TEBE. 

     VSTUP DO AKADEMIE A UZDRAV SVÉ NITRO. PROJEV SE.

     Začínáme 11.11.2024

     Balíčky pro TEBE

     BALÍČEK startu Akademie 4.4.2024

     - balíček platný do 4.4. 2024 -

     SOUČÁSTÍ BALÍČKU JE:


     • Vstup do AKADEMIE PRŮVODKYŇ v hodnotě 36.162 Kč
     • Uzavřená facebooková skupina pro podporu a sdílení
     • Uvedené bonusy v hodnotě více než 6000 Kč
     • Setkání on-line každý měsíc se skupinou na zoomu
     • 3x30min. on-line konzultace s Tarakou v hodnotě 5.400 Kč
     • 3xcelodenní provázení Pálavou s Tarakou 
     • Luxusní pobyt živé setkání se skupinou na 1 noc 7666 Kč
     • Po zaplacení celého kurzu získáš postupně jednotlivé přístupy do fb skupiny, do kurzu od 4.4.2024 a přístup k bonusům Ti budu otevírat postupně dle řešení jednotlivých témat. 4.4.2024 začneme naši společnou cestu, ve které ti každý měsíc otevřu jedno nové téma.

     • Získáš tak můj osobní přístup, větší hloubku, ukotvení v životě, jasnost technik a mnohem víc. 

     Celková hodnota balíčku je 54.228 Kč

     Základní cena od 30.3.2024 do 4.4.2024

     od 20.3.2024 - 30.3.2024kdy můžeš vstoupit za

     46.800 Kč

     ušetříš 7428 Kč 


     Cena pro Tebe při včasném rozhodnutí do 20.3.2024

     36.162 

     ušetříš 18.066 Kč


     Počet míst omezen pouze pro: 6 žen


     Možnost splátek 3 x 12.049 Kč (po sobě jdoucí měsíce)

     Potřebujete se domluvit na jiném způsobu úhrady? Napište mi.

     Nejčastější otázky a mé odpovědi na ně