Akademie Průvodkyň

svobodně tvůrčích


Provázíš nebo bys chtěla, ale chybí Ti ještě nějaký dílek skládačky, který stále hledáš a nemůžeš ho sama objevit? 

Bojíš se plně stoupnout do své síly

Přemýšlíš, zda je provázení pro Tebe? Zda jsi pro něj předurčena? 

Hledáš se v tom, zda vést skupiny nebo jednotlivce a nevíš si rady s organizací, sebeprezentací, s postavením programu?

Vedení kruhů Tě vyčerpává a cítíš, že jde u Tebe o boj ega, o boj o hojnost, o pozornost, o to být ceněna a následována? 

Chceš, aby k Tobě ostatní vzhlíželi, nebo se toho bojíš? 

Závidíš ostatním průvodcům, že jim to jde lehce a Tobě se nedaří? 

Máš v provázení stále ještě nějakou tíhu? 

Cítíš, že si nejsi jistá v tom, co tvoříš

Potřebovala bys individuální vedení a přístup, aby sis ujasnila, co opravdu tvoříš a co tvořit chceš? Abys sestoupila z mysli do srdce, do vědomí, do vnitřní světelnosti, kdy si budeš vědoma všeho? Kdy budeš tvořit opravdově, z bezpodmínečné lásky a pro lásku samu, v lehkosti a radosti?


Pokud jsi odpověděla na kteroukoliv z otázek "ANO", je tato 

AKADEMIE PRŮVODKYŇ 

URČENA PRÁVĚ PRO TEBE.


Tvoji cestu společně zahájíme 30.3.2023 v silové době, kdy se potkávají světy. 

Jsi-li připravena vystoupit z úkrytu svých masek a póz, 

napiš mi o termín vstupní konzultace.


Těším se na vše, co Ti tato cesta přinese.

Od tohoto okamžiku je to na Tobě.

PŘIHLAS SE NA TŘÍ MĚSÍČNÍ CESTU, NA KTERÉ ZJISTÍŠ NEJEN TO, ZDA JE PRŮVODCOVSTVÍ PRO TEBE, ale současně hlubinně poznáš sebe. 

Jakými tématy budeš v 

Akademii Průvodkyň 

procházet?

Takovými, které jsou důležité pro Tvoji každodennost, pro Tvé PROVÁZENÍ skupin i jednotlivců, pro to, jít do akce bez masek a stylizace. Projdeš tématy, které Ti ukáží, kdo skutečně jsi, jak se za sebe postavit a jak Tvořit ze světelné náruče, nikoliv z ega nebo z pocitu nedostatku. Současně Tě taky povedu k zodpovědnosti za Tvé provázení. 

Nebudeme spolu stavět žádné vzdušné zámky, ani chodit v bludném kruhu. 

Ukážu Ti, jak chutná PROVÁZENÍ, když se plně otevřeš službě celku.

1.cyklus začne 11.11.2022

Začneme společně 30.3.2023 - druhý cyklus, 

provázení bude velmi osobní a individuální.


POŽÁDEJ O VSTUPNÍ ROZHOVOR VČAS. PŘIJÍMÁM MAXIMÁLNĚ 6 ŽEN, ABYCH SE VÁM MOHLA PLNĚ INDIVIDUÁLNĚ VĚNOVAT. DVĚ MÍSTA DRUHÉHO CYKLU JSOU JIŽ OBSAZENA. AKADEMIE BUDE TVOŘENA NA MÍRU JEDNOTLIVCE I SKUPINY.

1. měsíc zrozena v pravdě

od hmoty k duši

Každý měsíc nás čekají tři společná témata a jedno téma na míru pro TEBE. S jakou poctivostí a plností jimi projdeš, je na Tobě. Budou tomu odpovídat i TVÉ výsledky. STOUPNI SI DO SVÉ SÍLY A DO ZODPOVĚDNOSTI ZA SVŮJ ŽIVOT. 

PŘIPRAV SE - ZAČNI - VYTVOŘ SI ČAS A PROSTOR PRO SVOU TVORBU


Je čas. V této lekci se dozvíš, jak si zorganizovat svůj čas pro tuto AKADEMII, ABYS NA KONCI VYŠLA JAKO TVŮRKYNĚ, nikoliv jako poražená. 

Domluvíš si se mnou svou závěrečnou konzultaci tohoto měsíce, kde si projdeme společně Tvé téma, to na čem ses během měsíce zasekla, co se Ti otevřelo, kde se potřebuješ posunout. Nebo jiné individuální téma.

Nepřeskoč tedy tuto část. Tato cesta není pro ty, co se chtějí vymlouvat. Průvodkyně nezahálí, průvodkyně má jasno a dělá kroky ke změně. 

TVOŘENÍ Z NADBYTKU

ANEB JE TO O PENĚZÍCH? 

Každý člověk touží po bohatství, lásce, po tom být milován a přijímán. Čekáme, že když budeme bohaté, budeme šťastné. Ale je to opravdu tak? Co je největší Bohatství Tvého života, jak se mu otevřít, zbavit se bloků a začít konečně prosperovat na všech úrovních Tvého bytí?

V tomto týdnu si posvítíme na to, jak to máš a chceš mít s hojností. 

Chceš-li se stát průvodkyní pro peníze, nestaneš se jí plně nikdy. Proč? 

Peníze a provázení se nevylučují, ale průvodkyně je tu úplně kvůli jiným kvalitám. 

Zjisti, jaké je Tvé nastavení, odkryj karty a nebudeš se muset za sebe už nikdy více stydět. Budeš mít jasno.

PODÍVÁME SE NA TVOU ŽIVOTNÍ HOJNOST, NA TO, ZDA TI FUNGUJE PRODEJ PŘES SRDCE NEBO PŘES MARKETING atd. Každá jsme jiná. Budu tady pro TEBE!

ZAHOĎ MASKY - PŘIZNEJ BARVU - PŘIJMI SVÉ STÍNY - UJASNI SI SVOU ROLI


I zde bude čas na to, aby sis přiznala, proč jsi do této AKADEMIE VSTOUPILA. 

NESOUDÍM TĚ. JEN TĚ VEDU K OPRAVDOVOSTI. Pojmenuješ si i to, za co se stydíš, a díky tomu budeš moci opravdově vyrůst. 

Už žádné masky. 

JEN TVÁ ČISTOTA V PROVÁZENÍ.

Ujasni si, jaké role hraješ. Jsi tvůrce? Jsi spolutvůrce? Jsi průvodce? Nebo?


TY A TVÉ TÉMA, KTERÉ TĚ POVEDE DO SJEDNOCENÍ TĚLA, MYSLI, DUŠE

Chceš-li být Budhou, je třeba v sobě probudit Mistrovské kvality. Připrav si své téma. Probereme ho na dřeň. Nahraju přímo pro Tebe techniky k praktikování, které budou viditelné ve skupině pro všechny. Nikdo nebude vědět, kdo řešil jaké téma, ale všichni budou obohaceni. Termín schůzky znáš. Připrav se, přijď včas. Neztrácej čas tlacháním, pojď k věci. (Povídat si můžeme pak.) Věnuji Ti 30 minut mé láskyplné péče, vědění. Jsem tu pro TEBE.


2. měsíc zrozena v sobě

znovuzroď se - je čas

KOMUNIKUJI

ROSTU


Čím lépe znáš sebe, tím lépe můžeš komunikovat s ostatními. 

Naučíš se komunikovat jasně, pracovat se svou energií, se svými stíny, tvořit ze světla nikoliv ze sebe, tvořit službou.

Nastavíš-li hranice, je třeba je sama dodržovat. 

Komunikuj vše předem jasně a zřetelně. 

Ujasni si, co toužíš sdílet a pak to předej. 

Nevař z vody. Ale tvoř z Božské náruče. 

  ZNÁM SVŮJ SMĚR

  PRÁCE S KLIENTEM ČI SKUPINOU


  Ujasni si, zda jsi stvořena pro práci s jednotlivci nebo skupinou. 

  Zda jsi vůbec stvořena pro To být viděna a provázet ostatní živě či on-line. 

  Uzpůsob tomu svoji cestu. Připrav se na to, kam jsi vedena hlasem své duše.

  K čemu vedeš ostatní? Máš to sama zpracováno? 

  Je Tvé provázení čisté?

  Na vše se spolu podíváme. 

   MILUJI SE

   SEBE-HODNOTA VERZUS EGO


    Co předávám, to žiji. 
    Nebo ne? 
    Je to hra pro ostatní? 
    Je to opravdu tak? 
    Jaká je Tvá cena? Tvoje sebe-hodnota? 
    Provázela bys ostatní zadarmo? Přiznej si to. 
    Co je to, co předáváš a proč?
    Dokážeš se za sebe postavit? Jsi k sobě kritická? ...

   TY A TVÉ TÉMA, KTERÉ TĚ POVEDE DO SJEDNOCENÍ S BYTÍM V OKAMŽIKU

   Chceš-li být Budhou, je třeba v sobě probudit Mistrovské kvality. Připrav si své téma. Probereme ho na dřeň. Nahraju přímo pro Tebe techniky k praktikování, které budou viditelné ve skupině pro všechny. Nikdo nebude vědět, kdo řešil jaké téma, ale všichni budou obohaceni. Termín schůzky znáš. Připrav se, přijď včas. Neztrácej čas tlacháním, pojď k věci. (Povídat si můžeme pak.) Věnuji Ti 30 minut mé láskyplné péče, vědění. Jsem tu pro TEBE.


   3. měsíc zrození průvodkyně

   celistvost

   MÉ STRACHY verzus ZODPOVĚDNOST

   jdu vykročit z mé komfortní zóny

   Jsem zodpovědná k sobě i k druhým? Jsem oddaná službě? Jsem šiřitelkou světla? Znám své stíny? Jsou pro mě zkázou, spouští, spouští pro ostatní nebo jsou mým darem? 

   Jaké strachy Tě  brzdí na cestě? Uviď je, přijmi je, změň svůj život.

   Z jaké pozice vcházíš do tvoření?

   Z průvodcovství se vytratila lidskost, zodpovědnost i světelnost, stalo se touhou po zajištění, po hmotě bez ohledu na výsledky, bez ohledu na ostatní. (Ty, rodina, klient)

   Jsi odpovědná za ostatní? Moc? Vůbec?

   Neboj se uvidět sebe.

   Praxe dělá Mistra. 

   CENOTVORBA

   Cenná jsi Ty!

   Cenotvorba neodpovídá často službám. Dokážeš stát za svou cenou? Odpovídá Tvá cena opravdu tomu, co předáváš? Cítíš se v tom komfortně? 

   Vytváříš na sobě závislosti klienta jen proto, abys měla příjem?

   Nebo opravdu pomáháš, směřuješ, posouváš lidi na cestě, aby byli lepšími? Aby byl svět lepším místem pro život? Aby člověk poznal Boha = svoji světelnost = sebe?

   Klient není zdroj Tvých příjmů.

   Ujasni si, proč to vše děláš? 

   Jaké je Tvé proč? 

    STOJÍM SAMA ZA SEBOU

    pevně a neochvějně v každém čase

    Vím co a pro koho tvořím. 

    Znám svou cenu.

    Jsem sama sebou. 

    Tvořím čistě a sebejistě. 

    Důvěřuji si, věřím si.

    Jsem připravena na další krok - být viděna.

    Jdu na světlo.

     TY A TVÉ TÉMA, KTERÉ TĚ POVEDE DO SEBEPROJEVENÍ SE

     Chceš-li být Budhou, je třeba v sobě probudit Mistrovské kvality. Připrav si své téma. Probereme ho na dřeň. Nahraju přímo pro Tebe techniky k praktikování, které budou viditelné ve skupině pro všechny. Nikdo nebude vědět, kdo řešil jaké téma, ale všichni budou obohaceni. Termín schůzky znáš. Připrav se, přijď včas. Neztrácej čas tlacháním, pojď k věci. (Povídat si můžeme pak.) Věnuji Ti 30 minut mé láskyplné péče, vědění. Jsem tu pro TEBE.


     4. Já jsem a nebojím se projevit

     luxusní pobyt

     Luxusní pobytové setkání, kde plně projevíš, kým jsi. Ubytování s noclehem a Tvou sebeprezentací. Buď připravena. 

     Bude to takové, jaké si to zasloužíš. Těším se na Tebe.

     Témata on-line AKADEMIE na sebe navazují a společně ti přinesou očekávané kompletní změny a odkryjí tajemství Tvého života.  

     Mé transformační programy už změnily život tisícům žen. Jsi na řadě, abys ukázala ostatním, jak se otevřít životu.

     Postav se za sebe.

     Kateřina Bartheldyová porodní asistentka a švadlenka

     „Často se mě mé okolí ptá, co se stalo, jakou cestu jdu....Jsem vděčná, šťastná, jdu za svými sny. Tohle je má Cesta....Jsem neskutečně vděčná, že tu mohu být. Poznala jsem úžasné Ženy, které se mnou zůstanou celý život, v mém zcela určitě... Jsou to krásná, čistá přátelství, bezpodmínečná. Hledala jsem se a našla, a nikdy za to nepřestanu být vděčná. Děkuji, milovaná Tarako a děkuji mé milované Hvězdné Ženy, nikdy nepřestanu být Vesmíru vděčná, že jsem se i já na Cestu vydala a Vás všechny poznala.  Děkuji. Miluji. 

     Milovaná Tarako, jsem Ti nesmírně vděčná za Tvé vedení a podporu, za Tvé velké a otevřené srdce, které slyší, které ví. Jsem Ti nesmírně - vesmírně vděčná, že jsem mohla být součástí naší krásné cesty, která mi změnila život. Jsem Ti vděčná, že jsem mohla poznat sama sebe, potkat se se svou Kačkou - vnitřním dítětem, že se můžu spojovat se svou duší ÓmArou. Tyto chvíle miluji. Nyní prožívám krásný láskyplný život. Mé srdce se otevírá. Mám kolem sebe krásné milé lidi. Před dvěma lety jsem si požádala o Tvé poselství. Psala jsem si deník. A teď jsem ho četla a v něm jsem našla větu (po přečtení knihy TARA): „I já bych chtěla najít svoji Jaru, svoji průvodkyni..." A já jsem ji našla. Našla jsem TEBE.“ ♥️

     Jana Rosa průvodkyně rituály a ženskými kruhy

     Obdivuji tvou vnitřní harmonii, pohodu a klid. Sílu a zároveň jemnost. Pomáháš mi rozplétat příběhy, otevírat a čistit věci. Pomáháš mi vidět jasněji. Tvé silné stránky: životní optimismus, láska k lidem, vnitřní síla, schopnost vhledu, schopnost inspirovat. Jsi nádherná, srdečná, vědomá žena, která inspiruje ostatní na jejich cestě k sobě, ke své duši i tělu. Nebojácně provázíš ostatní i těžkými tématy s lehkostí a laskavostí sobě vlastní. Děkuji ti moc, drahá! Pomohla jsi posunout mě k otevření rodového pokladu. Miluji být ve tvé přítomnosti. Tolik radosti a lehkosti a lásky. ❤️"

     Soňa Kocurová

     lékárníce 

     „Díky tomuto kurzu, kterým jsem si poctivě prošla, jsem se stala lepší ženou, lepší matkou, lepší kamarádkou, lepší partnerkou a hlavně dala sebe samu na první místo, naučila se říkat Ano i Ne, nebojím se projevovat city a dovoluji si zářit a být šťastná, mám krásnější vztah s rodiči a nastavila jsem si hranice - co ano a co už ne. Poznala jsem spoustu krásných manter, které zpívám a poslouchám i dneska. Poznala jsem nové ženy a zjistila, že jsme na tom vlastně všechny podobně a mít ráda sebe samu je to nejvíc. Za ten rok jsem se to opravdu naučila a přijala sebe samu, své tělo, své jméno, získala jsem jméno duše jsem na sebe hrdá. Takže ženy, vzhůru do toho. Opravdu budete mít za ten rok spoustu uvědomění, nových zážitků a poznáte líp sebe samu. Stanete se hvězdou svého života. Soňa Diviana."


     Co je součástí on-line AKADEMIE PRŮVODKYŇ?

     Bonusy pro Tvou cestu průvodkyně


     Bonus 1 

     Objev své zdroje - zazdrojuj se. Investuj do sebe čas pro sebe. 

     Teprve z plnosti můžeš dát. Teprve z plnosti můžeš tvořit. Objev své zdroje, urči si priority, buď pro sebe na prvním místě. 

     zdarma (Hodnota: 2333 Kč)     Bonus 2

     Karty pro ŽENY

     Tyto nádherné karty teprve tvořím ve spolupráci s úžasnou malířkou z Hvězd Miriam Bačovou. Darem je dostaneš až budou vytištěny, vydány. Proces je na začátku, buď trpělivá. Zatím je popsáno 5 obrazů. Uvidím, kdy se mi podaří je dokončit, pak ještě bude trvat proces kolem opravy textu, grafiky, vydání, udělení čísla ISBN. Do Vánoc by to bylo fajn. Do půl roku by to bylo skvělé. Do roka by to bylo v lehkosti.:) Každopádně Ti je chci věnovat. A tak je pro Tebe tvořím. Mohou pak být součástí Tvé cesty.

     zdarma (Hodnota 444 Kč)

     Bonus 3

     Jsem úžasná

    • Za časů, kdy žena žila své sny - 3 audio nahrávky pro Tvou každodennost. Díky nim si ujasníš, jak úžasná jsi a možná se jednou provždy přestaneš srovnávat s ostatními ženami.
    • Věřím Ti. Dokážeš to!
    • Hodnota balíčku je 333 Kč
    • Bonus 4

     Admo-care masážní podložky pro zdravá chodidla (různé druhy), na zlepšení vnímavosti chodidel, uzemnění a ukotvení v realitě ke každodennímu použití. Pro vás se slevou 15%.  Kód na slevu najdete v kurzu. Více na: www.admo-care.com Plus pdf 6 tipů pro Tvá živá chodidla od fyzioterapeutky Mgr. Aleny Orvos ve spolupráci s admo care.

     Bonus 5

     ViaHuma karafy, těžítka, sněžítka, svícny, krystalické poháry a spoustu dalšího s 10% slevou pro Tvé krásné provázení. Obohatí každý tvůj kurz i domácnost. 

     Kdo Tě bude provázet na Tvé cestě k sobě?

     Kdo jsem?

     Já jsem... (Vím, že ti to nic neříká, ale potom, co projdeš kurzem, ti to bude stačit.:) Prozatím ti povím více.)

     Jsem žena, která se zamilovala do života ve všech jeho podobách. Jsem také máma dvou dětí, žena jednoho muže a milovnice životních souvislostí. Baví mě poznávat lidské tělo, lidské smysly, lidskou psychiku, emoce, energie i duši, baví mě objevovat, psát knihy i básně, vytvářet kurzy, které mění životy lidí k vnitřní svobodě, radosti, lásce, otevírají srdce a ukazují cestu poznání, která dodává odvahu na cestě za přijetím hlubin sebe sama, ale i za spatřením toho zářivého světla, které je součástí každé z nás. 

     S radostí, lehkostí a vášní mě vlastní, tě provedu cestou sebelásky, živosti, radosti, odpuštění, hojnosti, poslání i darů tvých a ty se tak postavíš opět na své nohy a začneš žít svobodný život. Odprostíš samu sebe od všech "co by, kdyby" a začneš stejně jako já žít okamžikem, dýchat, smát se, v lehkosti a radosti tvořit. Jsem tu pro tebe v každém čase. Neboj se na mě obrátit. 

     Povedu tě cestou, kterou jsem si sama prošla. Cestou života. Nepotřebuješ znát nic víc, než si sebou neseš právě teď. Jediné, co je třeba, přenést to od slov do praxe, do činů, do života v každém teď. Dost bylo slov. Chci vidět činy. :)

     Vrať se opět k propojení, ke kořenům, k živosti, smyslnosti, sexualitě k žití života takového jaký je bez hodnocení a soudů sebe samé nebo jiných. 

     Mými kurzy, odbloky, vhledy, rukama v rámci fyzioterapie, kineziologie nebo kurzů pánevního dna prošlo přes 7 000 žen a to pouze na základě osobního doporučení, čeho si nesmírně vážím.  A děkuji za to. 

     V tomto kurzu s radostí provedu i TEBE. 

     Petra Blažková

     Účetní a Eurona manager

     „Kurz Hvězdná cesta sebevědomé ženy je ten nejlepší kurz, který mě mohl v životě potkat a přišel opravdu ve vhodnou dobu. V době, kdy jsem hledala sebe samu a potřebovala jsem přijít na to, jak žít spokojenější a klidnější život. A musím říct, že po čtyřech měsících je můj život opravdu klidnější a cítím se vyrovnanější. Díky modulu hojnosti jsem přepsala staré programy týkající se peněz, ať už šlo o závistivé jednání či podnikání jen pro peníze. Zjistila jsem, že peníze jsou až na druhém místě a že hojnosti máme kolem sebe dostatek, jen si to uvědomit. Asi zatím nejsilnější je pro mě modul ženství, kdy jsem začala opravdu milovat své tělo, ať je jakékoliv a začínám mít ráda sebe sama i na duchovnější úrovni a výsledek? Přenesla jsem svoji pohodovější energii i na muže, který se taky svým způsobem mění a je takový klidnější a vyrovnanější, jako by jel na stejné vlně jako já. Je takovou mojí zpětnou vazbou, že to, co dělám je správné a prospěšné nejen pro mě. Kurz opravdu doporučuji všemi deseti, protože já díky němu žiju život v pravém slova smyslu, bez stresů a v lásce ke všem okolo. A v podání Taraky je to o to lepší, protože je to žena, která se taaak krásně poslouchá, energie a láska z ní naprosto srší a dokáže nás krásně "nakopnout" k akci. Jsem jí moc vděčná za celý kurz a těším se na ostatní moduly." :)
     Měj se krásně 😊😘“

     Katarína Rosochová Mirael

     z ženy na mateřské úspěšnou podnikatelkou

     „Ahojte žienky, už pred pár týždňami som si hovorila, že ak by mal kurz vtedy skončiť, stálo by to za to. Vďaka kurzu - som otvorená hojnosti, vnímám a ďakujem za všetko, čím som obdarovaná, a tiež si viem bez hanby určiť cenu za svoju prácu, aby sa mi to oplatilo a aby som nemala pocit, že idem na úkor seba a rodiny..., som stále bližšie k vízii môjho života, vďaka kvalitnému návodu si viem rozmyslieť, čo je môj sen a či niečo (čo som mala napláno-vané) naozaj chcem robiť, alebo to bude iba strata času a energie. Ale to naj... Som stále viac a viac ZAMILOVANÁ 😍😍 do seba! Je to tak čarovný pocit, tak nové pre mňa. Taraka to nádherne vystihuje v meditácii - miluji sebe, miluji lidi kolem sebe.., a ostatní milují mne. Wow. Ďakujem. Keď do sveta vyšla správa, že bude tento kurz, že ho bude viesť Taraka, hneď som vedela že idem na to a to čo mi prináša.. To sa nedá opísať. to treba zažiť. Ďakujem Ti milovaná. Ďakujem. dobrú noc.❤“

     Kateřina ÓmÁra Bartheldyová

     Porodní asistentka, skvělá švadlena

     „Taraku jsem poznala přes kamarádku, vyhledala na netu a začala sledovat. Byl mi moc blízký její přístup , pohled na věci apod. Již nějaký čas jsem se necítila dobře... Sama se sebou, doma, vadil mi manžel, že se mnou nekomunikuje, na děti jsem pořad křičela, zkrátka nespokojenost ve všech směrech...Začala jsem více naslouchat radám Taraky, jak na sebelásku, na sebepoznání, kde může být problém a tak dále...Jenže všechno se mi motalo dohromady, a já se v tom ztrácela. Nevěděla jsem jak to všechno uchopit, pochopit a kde začít...Potom se vypsal kurz na Hvězdnou cestu a to jsem neváhala....Moc mi pomáhá utřídit si věci v sobě, kolem sebe..Uspořádat si čas, najít si čas sama pro sebe...Zamyslet se nad věcmi kolem sebe, srovnat si vše...Jdeme krok za krokem, můžu si to přizpůsobit momentálnímu rozpoložení...Taraku a její poradní slovíčko máme k ruce...Podpora je to veliká...A kdyý se ztratím, společně najdeme cestu...Už po krátké době vidím změny u sebe...je mi mnohem lépe, mnohem lehčeji..Začínám dívat na věci a lidi kolem sebe, které nezměním, jinak. Už me to neštve, dokázala jsem to pustit, odpustit....Doma se mnohé zlepšilo. Ano, mám před sebou ještě dlouhou cestu. Ale díky téhle Cestě se mám ráda a věřím, že mi bude krásně a lehce víc a víc..A mé sny se plní...A také jsem poznala spoustu nových a krásnách žen..Kráčíme společnou Cestou a víme, že máme jednu druhou, a když už mi nikdo u mě nerozumí, tak vím, že ony ano..Pro mě nejlepší rozhodnutí. Miluju a jsem moc vděčná, že tu mohu být a kráčet v lásce.

     S láskou ÓmAra

     Petra Šmídová

     Podnikatelka

     „Za pouhé 4 měsíce, co jsem v kurzu, se mi můj život změnil ve smyslu, že ho teď vidím a tvořím jinak, než to bylo doposud. Uvědomila jsem si hodně věcí, které jsem si sama blokovala, odmítala je uvidět v jejich podstatě a také neměla energii je přijmout a propustit. Dostala jsem se až k sobě samé, hluboko, ... někdy není snadné si věci přiznat a poté je transformovat, ale s Tarakou je to úžasný proces. Je to laskavá a zářící bytost a já děkuji Vesmíru a mému vyššímu Já, že mě na tu cestu navedli, že smím být součástí jejího kurzu. Taraka svou energií a laskavostí je úžasnou průvodkyní i po strmých stráních a klikatých uličkách, vždy podá pomocnou ruku a podpoří. 
     Myslím, že slova "láska, velká vděčnost, pokora, přijmutí, radost, tady a teď, JÁ JSEM " vyjadřují vše... děkuji Milovaná, je mi ctí měnit svůj život k vytouženému cíli s Tvou pomocí ....
     S velkou vděčností Petra.“


     Zlatíčko Tarako....děkuju💖
     Jsem tolik vděčná za Tebe a za vše, cítím tak krásné napojení na Tebe a vždy se Tvoje slova dostanou tam, kam mají....

     Mám Tě ráda už od prvních tonů hlasu....je to zvláštní, tohle se mi ještě nestalo, ale je mi v tom báječně 💖✨🎶

      

     Milovaná💖....nemám slov....cesta s Tebou a se všemi nádhernými Bohyněmi byla jednou z nejkrásnějších v mém životě..., v srdci vás všechny nosím stále.....moc pro mě každá jedna z Vás znamená ..... 🙏"


     Žena, která touží zůstat: JÁ JSEM

     úžasná průvodkyně

     „Milovaná Tarako, hluboce děkuji za Tvou pomoc. Dějí se velké věci. Procházím silnými procesy. Padají iluze, léčí se traumata, ukazují se veliká zrcadla. Má pánev se probouzí. Věřím svému vedení, znamením, držím vizi, tvořím nový svět. Chovám nesmírnou vděčnost ke všemu, čím procházím a vím, že až tím vším s odvahou a velikostí projdu, dostane se mi velké odměny. Již začínám chápat, na co mne Vesmír celý život připravoval. A je to velké. Dýchám zhluboka.Jsem Bohem milována! Tak jako Ty! Objímám Tě, drahá! S láskou a plnou důvěrou v Tebe.“

     Miriama Bačová

     účetní

     ,,Cesta plná láskavosti, jemnosti, porozumenia, premien, uvedomení, znovu spojenia , ďakujem, že môžem byť súčasťou. Ako plynie čas a idem postupne Hviezdnou cestou ✨, tak ma to krok po krôčiku privádza naspäť k sebe, k odvahe prejaviť sa, k druhým, je to studnica hlbokých aha momentov, poznaní 💎. A za to som vďačná láskavej starostlivosti Taraky 💖 a podpory hviezdnych žien. Miriama“     Dagmar Kunýtová

     pečovatelka

     „Tahle cesta mi opravdu mění život. Taraka je úžasný průvodce. Všem doporučuji vykročit. “

     Stanislava Thina Šťastná

     Drahá z nejdražších, milovaná Tarako Solei,

     s velkou láskou a vděčností ti chci moc a moc poděkovat za vše co jsi mi darovala.

     V kurzu jsem našla sama sebe, objevila jsem srdce, zdokonalila naslouchání, trpělivost a náhled na sebe a okolí. Je ještě spousta věcí, které chci změnit, odložit, vyměnit.....vše má svůj čas a já vím, že to zvládnu. Konečně jsem se dostala do ženské role.

     Dnes jsem zažila něco tak nádherného, plného, teplého, zářícího, prostě úžasného.

     Byla jsem sama doma, četla si různá novoroční přání a najednou jsem se rozplakala. Cítila jsem jak přes pláč prostupuje obrovská radost.

     Děkovala jsem roku 2021 za vše co mi dal, ukázal i vzal a přivítala jsem rok 2022 s láskou a velkým těšením se na něj.

     V hrudí kolem srdce se mi v tu chvíli rozlil takový teplý proud čistého štěstí, radosti, světla a vděčnosti, až jsem tomu skoro neveřila.

     Cítím se v poslední době tak milovaná a šťastná uprostřed své rodiny. Věci situace a mé myšlenky se mi tak hodně propojují s reálem. 

     V hlavě si tvořím, připravuji novou nástěnku vizí. Zjišťuji, že ji tvořím úplně s jiným pocitem než tu první, loňskou.  Chtěla jsem toho tolik najednou. Teď už vím a tvořím podle citu a snažím se ego nechat stranou :-)

     Dnes jsem si také konečně objednala Taru, Trišu a Sarah, moc se na ně těším. Pokud by to bylo jen trošku možné, chci tě poprosit o podpis nebo vepsání věnování do knih.

     Tak hodně se mi díky tvému vedení mění život a já ti za to děkuji.

     Je toho tolik co nedokážu ani popsat.

     Děkuji a posílám velké láskyplné objetí.

     Tvá Stanislava Thina Šťastná     VSTUP DO AKADEMIE A UZDRAV SVÉ NITRO. PROJEV SE.

     Začínáme 30.3.2023

     Balíčky pro TEBE

     BALÍČEK startu Akademie 3.3.2023

     - balíček platný do 3.3.2023 -

     SOUČÁSTÍ BALÍČKU JE:


     • Vstup do AKADEMIE PRŮVODKYŇ v hodnotě 36.162 Kč
     • Uzavřená facebooková skupina pro podporu a sdílení
     • Uvedené bonusy v hodnotě více než 5000 Kč
     • Setkání on-line každý měsíc se skupinou
     • 3x30min. on-line konzultace s Tarakou v hodnotě 5.400 Kč
     • Luxusní pobyt živé setkání se skupinou na 1 noc 7666 Kč
     • Po zaplacení celého kurzu získáš postupně jednotlivé přístupy do fb skupiny, do kurzu od 3.3.2023 a přístup k bonusům Ti budu otevírat postupně dle řešení jednotlivých témat. 3.března začneme naši společnou cestu, ve které ti každý měsíc otevřu jedno nové téma.

     • Získáš tak můj osobní přístup, větší hloubku, ukotvení v životě, jasnost technik a mnohem víc. 

     Celková hodnota balíčku je 54.228 Kč

     Základní cena od 31.1.2023 do 3.3.2023

     od 13.1.2023 - 31.1.2023kdy můžeš vstoupit za

     46.800 Kč

     ušetříš 7428 Kč 


     Cena pro Tebe při včasném rozhodnutí do 13.1.2023

     36.147 

     ušetříš 18.066 Kč


     Počet míst omezen pouze pro: 6 žen

     Zbývají 4 místa

     Možnost splátek 4 x 9.041 Kč (po sobě jdoucí měsíce)

     Potřebujete se domluvit na jiném způsobu úhrady? Napište mi.

     BALÍČEK startu Akademie 6.6.2023

     - balíček platný od 3.3.2023 -

     SOUČÁSTÍ BALÍČKU JE:


     • Vstup do AKADEMIE PRŮVODKYŇ v hodnotě  54.228 Kč
     • Uzavřená facebooková skupina pro podporu a sdílení
     • Uvedené bonusy v hodnotě více než 5.000 Kč
     • Setkání on-line každý měsíc se skupinou
     • 3x30min. on-line konzultace s Tarakou v hodnotě 5.400 Kč
     • Luxusní pobyt živé setkání se skupinou na 1 noc 7.666 Kč
     • Po zaplacení celého kurzu získáš postupně jednotlivé přístupy do fb skupiny, do kurzu od 6.6.2023 a přístup k bonusům Ti budu otevírat postupně dle řešení jednotlivých témat. 6.červa začneme naši společnou cestu, ve které ti každý měsíc otevřu jedno nové téma.
      Získáš tak můj osobní přístup, větší hloubku, ukotvení v životě, jasnost technik a mnohem víc. 

     Celková hodnota balíčku je 72.294 Kč

     Základní cena do 6.6.2023


     Zvýhodněná cena pro Tebe 

     od 3.3.2023 - 4.5.2023, kdy můžeš vstoupit za

     64.800 Kč

     ušetříš 7494 Kč 

     Cena pro Tebe při včasném rozhodnutí do 3.3.2023

     54.228 Kč

     ušetříš 18.066Kč


     Počet míst omezen pouze pro: 6 žen

     Zbývá 6 míst

     Možnost splátek 4 x 13.557 Kč Kč (po sobě jdoucí měsíce)

     Potřebuješ se domluvit na jiném způsobu úhrady? Napiš mi.

     Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

     Nejčastější otázky a mé odpovědi na ně

     Taraka Solei: žena, která miluje život