Samhain, Dušičky

Samhain byl pro Kelty čas rozloučení se světlou částí roku a začátek roku nového. Tedy 1.11. začínal nový roční cyklus. Samhain se původně slavil v noci, kdy byl jedenáctý úplněk v roce. Dnes se tento svátek slaví v noci z 31.10. na 1.11. kdy je Svátek všech svatých. Se Samhainem jsou spojeny Plejády - otevřená hvězdokupa v souhvězdí Býka, kdy se setkáváme se smrtí a s tím, co je mezi smrtí a znovuzrozením (tedy s oním světem). Pohané věřili, že v tuto dobu putuje Bohyně (Příroda) do podsvětí hledat svého usmrceného muže. Zde poté počne vládce dalšího roku, který se rodí v době zimního slunovratu se slunečním světlem. (Podle této tradice je mužský princip smrtelný a ženský princip cyklický - tedy stále se opakující.) Podobně to mají i křesťané, kdy temnota vládne na Zemi do nástupu nového syna světla - Ježíše, apod. 

V době Dušiček je otevřená hranice, dělící svět lidí od světa zemřelých. Jde o svátek, kdy mohou zemřelí předci navštívit náš svět.  Dřívější tradice dokládají, že se v této době rozdělávali společné ohně. Ve vesnici byly všechny hořící ohně uhašeny a každý obyvatel si  u společného ohně zapálil louč, kterou pak přinesl domů a zapálil jí domácí oheň v krbu nebo v kamnech, nebo zapálil alespoň malou lampičku. 

Jak slavíte tyto svátky Vy? A jak se během těchto svátků cítíte?

Naší rodinou tradicí je, že pravidelně zapálíme svíci a vzpomeneme si na vše krásné, co jsme prožili s našimi milovanými předky. Vnímáme tyto okamžiky jako dotyky lásky a čerpáme od našich předků moudra, která nám předali svým životem. Protože stejně jako zrození, tak i smrt nám změní život tehdy, když ji potkáme. Nutí nás to k zamyšlení nad hlubšími tématy života.

Pokud jste se setkali se smrtí blízkého v rodině, můžete se podívat na toto video, které Vám pomůže s porozuměním této situace: https://www.youtube.com/watch?v=3ukOW5tCQLY&t=644s

Díky za to.

Taraka Solei

2.11.2017