Sliby, přísahy, slova

Kolik slibů, přísah, i běžných slov - například: "Vrátím to zítra." jsme během svých životů dali. Kolik přísah jsme uzavřeli, podepsali (ať už vědomě či pod nátlakem), mysleli neupřímně, nebo lehkovážně.

Co s tím?

Důležité je, dávat pozor na to, co slibujeme. Vytváříme si tak závazek na celý život, někdy i na několik životů. Například: "Vždy Tě budu milovat."

Pokud si uvědomíme, že se nám nepodařilo nějaký závazek splnit, je dobré se omluvit a přistupovat k takové situaci zodpovědně.

Můžeme například 3x procítit větu: "Dovoluji všem, aby mi odpustili nesplněné sliby." A také: "Odpouštím sobě i jiným jejich nesplněné sliby." Další z možností je, pracovat s očišťujícím fialovým plamenem Saint Germain, o kterém jsem psala více v Paprscích poselství pro všechny.

Nepodceňujme vlastní sliby.

S láskou Taraka Solei

10.6.2016