13 pravd Taraky Solei


Vzniklo pod láskyplným vedením Archanděla Rafaela a Boha

1.) Miluj sama (sám) sebe a buď láskyplná (ý)

- Nejde o Ego, nýbrž o pochopení sebe sama, nalezení vlastní duše, vlastní hodnoty, sebelásky.

- Když milujeme sami sebe, nezůstáváme uvězněni v situacích, které na nás negativně působí, ale posouváme se láskyplně dál s plánem své duše.

- Pokud milujeme sami sebe, nejsme závislí na dokazování lásky od ostatních. Cítíme se naplněni a nepotřebujeme jinou výplň života. Jsme tedy sami sebou.

- Čím více a upřímněji milujeme sami sebe, tím více upřímné lásky vyzařujeme do svého okolí a tím více upřímné lásky přijímáme ze svého okolí.

- Každý je hoden lásky. Všichni jsme dokonalí. Stačí jen otevřít oči a srdce. ;)

- Proto prosím, buďme láskyplní k celému světu i sami k sobě.

- Hledejme v sobě, v druhých lidech i situacích dobrotu, světlo a lásku. (Hledejme tak dlouho, dokud ji nenajdeme, protože dřímá v každém z nás.) Pak budou naše vztahy jasnější;)

- Láska je obrovský dar, který dokáže vše. (Uzdravit, pročistit, změnit, posunout, rozzářit, navýšit vibrace atd.)

2.) Buď upřímná (ý)= pravdivá (ý)

- Být pravdivý sám k sobě tak, aby každý z nás obstál především sám před sebou. Nejde o to jít a říct všem okolo, co se nám na nich nelíbí, co na nich chceme změnit atd. Jde o to pochopit, že každý z nás má svoji cestu. Tu cestu je třeba respektovat a vzájemně se podporovat. Protože všichni směřujeme ke stejnému cíli a tím je jednota.

- Pokud k sobě budeme upřímní = pravdiví, potom nebudeme přikládat váhu pomluvám či negativním narážkám = tedy nebudeme je ani přiživovat a přikládat jim na významu, nebudeme muset před nimi utíkat do nemoci...

- Budeme neochvějní ve svých rozhodnutích a nenecháme si ubližovat.

- Z našeho života zmizí lidé, kteří nám ubližují nebo nás jinak trápí, protože pochopí, že my už nejsme obětí - JSME SAMI SEBOU. "Ano, toto jsem JÁ. Mohu se za sebe postavit."

- Poznáme sami sebe. Omluvíme se, pokud uděláme něco, co nebude v souladu s naší duší. V našem okolí se budou objevovat jen stejně opravdoví lidé, protože je naším postojem budeme přitahovat. S přetvářkou zmizí i vše, co nás dosud brzdilo a omezovalo.

- Naše rozhovory budou vedeny o něčem, ne o ničem... Budeme všichni v souladu se vším.

- Zmizí potřeba vytvářet domněnky ohledně jiných lidí či vztahů. Pochopíme, že každý z nás prožívá svůj život po svém. (Proto pokud se nám nelíbí např. reakce druhého člověka, stačí se s upřímností zeptat na to, co nás zajímá. Protože pouhá domněnka nestačí, je zavádějící, obvykle mylná.)

3.) Pečuj s láskou o svou Zem, své okolí

- Ze Země jsme vzešli a na Zemi se navrátíme.

- Dbejme proto o naši ZEM, chraňme ji.

- Každý nechť zasadí alespoň jeden strom, pohladí květinu, spojí se přírodou, nakrmí zvířátka v lese atd.

- Každá procházka lesem je pro nás nejen příležitostí úklidu odpadků, ale i úklidu své duše.

- Příroda má Zdroje, které nás umí vyléčit, zacelit naši auru, uklidnit naši mysl, spojit nás se sebou. Proto o ni pečujme s láskou a odpovědností. (Každá bylinka, rostlinka, strom či živočich má svůj význam - jako orgány v lidském těle. Pečujme o ně proto s láskou.) Vždy nám pomohou.

- Čím méně odpadků, škodlivin do přírody umístíme, tím lépe se jí i nám bude dařit. (Např. minimum plastových obalů - použitím ekologických koncentrovaných čističů, pracích prášků, atd.; třídění odpadu; sázení a tvorba vlastních bio-potravin atd.)

4.) Žij TADY A TEĎ

- Naši minulost již nezměníme a budoucnost vytváříme každým okamžikem.

- Proto žijme tak, abychom na sebe byli hrdí už nyní - tedy nejlépe, jak momentálně dovedeme. Nechme vše volně plynout a zbavme se všech našich přesvědčení a možných výsledků.

- Nečekejme, že po smrti přijdeme do ráje - po smrti se naše duše setkají v krásné Vesmírné jednotě... Jsme tady proto, abychom si vytvořili RÁJ NA ZEMI v hloubi svého srdce. Poté kamkoliv půjdeme, ráj půjde s námi.

- Zapomeňme na staré křivdy, zpracujme si stará témata - měla nás poučit, posunout na naší cestě. Nikdo nemusí trpět, stačí si vybrat harmonii a lásku...

- V každém okamžiku je vše překrásné, jen se musíme pořádně dívat. Stačí otevřít své srdce a poznáme krásu života - pohled na ranní rosu, kapky deště, sluneční svit, láskyplný pohled, krása smíchu, přírody, zvířat, bublající potůček či zurčící řeka, vodopád - prostě život sám...

5.) Buď VDĚČNÝ

- Každé ráno s upřímností a vděčností poděkovat Bohu (Zdroji, Vesmíru), že je nám dán nový den k tomu, abychom se přiblížili k poznání sebe sama, spojili se se svou duší a naplnili její plán. Je to, to nejkrásnější, čeho se nám dostalo.

- Každý nový východ slunce.... Je tolik věcí, za které můžeme poděkovat.

- Vděčnost, ať nás provází celým dnem a večer před ulehnutím, nechť je naší radostí.

6.) Odpouštěj

- Nauč se odpustit nejen sám sobě, ale i ostatním lidem ve tvém okolí.

- Teprve poté poznáš volnost bytí.

- Stejně jako domácnost není dobré zahltit spoustou odpadků, není to vhodné ani pro naši duši. Nebuďme na sebe přísní. Každý občas udělá chybu. Poučme se z chyb a ODPUSŤME SI. Jen tak budeme moct žít svůj život beze strachu.

7.) Jdi za svým snem

- Nenechte se odradit ze své cesty. Každý z nás přišel splnit své poslání - plán své duše. Nikdo jiný to za nás neudělá. Buďme vytrvalý.

- Někdy nás potká řada zkoušek, abychom se opravdu ujistili, že to je náš sen, NAŠE CESTA. Projít ji musí každý sám.

- Každý máme své životní poslání, proto není třeba obávat se konkurence. Pokud budeme tvořit všichni vše překrásné, budeme spolutvůrci krásy-lásky-harmonie.

8.) Zklidni svoji mysl

- Jak jinak se rozpomenout na svoji cestu, než tak, že utišíme svoji mysl a spojíme se se svou duší? Např. formou meditace, OM chantingu, jógy, chůzí v přírodě atd. se ocitneme ve SVÉM STŘEDU.

- Jen klidná mysl dokáže klidná rozhodnutí.

- Jen klidná mysl zaslechne hlas své duše, svého srdce.

9.) Nelpi na materiálních věcech

- Lpět na materiálních věcech je zbytečný přepych. Zůstanou tady, zatímco my odejdeme.

- Pokud však čas věnovaný získávání bohatství a majetku vložíme do práce na sobě samých, zůstanou naše krásné myšlenky součástí kolektivního vědomí. Náš život bude mít smysl, protože každé další pokolení bude bohatší o naše pravdy = sílu naší cesty...

- Když to pochopíme, pochopí to i okolí a překvapí nás svou připraveností, svými nabídkami, odměnami, hojností. Protože pokud jsme připraveni, vše po čem toužíme, se ukáže i se spoustou dalších krásných věcí, které jsme si ani nedokázali představit.

10.) Buď kreativní, zpívej, tancuj, maluj

- Zvuky přírody, intuitivní kresba, klasická kresba či tanec..., obohatí náš život o mnohá poznání. Dodá našemu životu jiskru i zápal. Zbaví nás všech negací a opět nás navrátí k lásce.

- Nezáleží na tom, zda umíme malovat, tančit nebo zpívat, vše je o našich pocitech - o radosti z tvorby, o tvoření. Např. malování či vymalovávání mandal atd.

11.) Pečuj o své tělo i duši

- Naše tělo umožňuje naší duši zhmotnit vše, co nám bylo dáno.

- Každá nemoc těla je projevem nemoci duše.

- Proto pečujme o svou duši i o své tělo - které vyváří schránku pro to nejcennější, co máme.

- Nezatěžujme tělo závislostmi, nezdravou stravou, nedostatkem pohybu.

- Milujme své tělo takové jaké je. Bylo nám dáno od Boha.

12.) Dýchej a pohybuj se

- Prvním nadechnutím začíná náš život v hmotě. Bez dechu by nebylo života. Proto s každým nádechem vdechujme do svého srdce Vesmírnou lásku a s každým výdechem ji vydechujme do svého okolí - Matce Zemi, Vesmíru, všemu zde.

- Při dýchání si můžeme představovat jednotlivé barvy duhy, nebo bílé světlo. Tím umocníme naše naplnění, uzdravení. (Můžeme případně vydechovat toto léčivé světlo do nemocné oblasti svého těla - nebo každé buňky svého těla - a nechat se jím prozářit.)

- Díky dechu a pohybu se dostaneme včas ke svému cíli, potkáme ty správné lidi, správné situace, učiníme správná rozhodnutí na své cestě životem.

- Pokud budeme na místě - bát se udělat pohyb vpřed, nic se nezmění...

13.) Vítej změny

- Změny jsou tu proto, abychom se konečně rozhoupali, posunuli, udělali pohyb vpřed.

- I když se občas jeví nevítané, zraňující, ničivé, později pochopíme, čemu předcházeli.

- Pochopením změny, přinášíme jasnost do našeho života, do naší cesty, do plánu naší duše.

- Změna je vždy k lepšímu, i když to tak občas na první pohled nevypadá.

- Stačí jen dělat vše tak, jak umíme nejlépe.

Pojďme společně plnit své plány. Každý sám za sebe a přitom spolu. Nikdo není náš konkurent. Podporujme se vzájemně, protože každou duši čeká její osud, její naplnění.

Snad to všichni pochopíme již v tomto životě.

Vždyť TOHLE JE RÁJ!