Andělé


V mém životě se dějí opravdové zázraky. Nebylo tomu tak vždy, ale v momentě, kdy jsem nastoupila na svou cestu se vše kolem jako by ujasnilo, vytříbilo, vybarvilo. Přestala jsem pociťovat nedostatky a začala jsem být vděčná za vše, čeho se mi dostalo.

Možná namítnete, že přeci na svou cestu nastupuje každý tehdy, když se rozhodne jít do hmoty. To ano. Bohužel si však často neuvědomujeme, či nedokážeme docenit to, co již máme.

A tak hledáme a nenacházíme. Zkoušíme a zase a znova nevěříme hlasu své duše, který je tak kouzelný, tak milý, tak jednoduchý. Často si říkám, že máme patent na to, dělat věci složitě. Jako kdybychom nechtěli vidět to, co je snadné, jasné a zřetelné. Jako by nám něco bránilo jít tou nejjednodušší cestou poznání sebe sama, svých schopností, možností a darů.

Život není pouze to, co jde vidět. Život je především to, co cítíme. A pokud cítíme, nic nám již nechybí, ani nebrání v naší cestě. (I když se občas objeví zkoušky, které si ověřují pevnost našeho rozhodnutí. :-) )


Dnes jsem objevila krásný výrok od sv. Terezie z Ávily:

"Pokrok duše nespočívá v tom, aby hodně přemýšlela, ale hodně milovala..."


A tak to je přátelé. Pokud milujete, není opravdu co řešit. Ale nesmí se jednat o závislost - závislost není láska...

A proč jsem tento článek nazvala andělé?

Protože andělé jsou všude kolem nás. Ať už na anděly věříte, nebo ne, jsou zde, vždy připraveni nám pomoci. Nejde pouze o něco či někoho nadpřirozeného. Jde o všechny lidi, které milujete, kteří milují Vás, se kterými šíříte lásku. Jde o lidi, situace či činnosti, které Vám nakrátko vstoupí do života a opět Vás nasměrují správným směrem.

Poděkujte svých andělům. Projevujte dennodenně svoji vděčnost. Ne proto, že Vám to říkám, či píšu, ale proto, že to tak opravdově cítíte.

Stačí se rozhlédnout a poděkovat svým andělům, ať už v lidské podobě či jiné.

Děkuji, děkuji, děkuji.

Poděkování mým andělům:

Děkuji Ti AA Rafaeli můj milovaný léčiteli a průvodce.

Děkuji Vám mí andělé strážní.

Děkuji Ti můj milovaný muži za Tvoji podporu, lásku, lesk v Tvých očích, ve kterých se odráží Tvá duše.

Děkuji Vám mé milované děti za to, že jste vstoupily do mého života.

Děkuji Ti, Agneso za Tvé neustálé rady ohledně účetnictví aj.

Děkuji Ti, Sagale, za Tvoji podporu.

Děkuji Ti, Avarel za Tvé láskyplné obrázky.

Děkuji Ti, Fério za obětavost.

Děkuji Ti, Follóo za prostory ke sdílení.

Děkuji Ti, Kijaro za Tvé dary, lásku, světlo.

Děkuji Ti, Gedeono za to, že jsi, za Tvoji dobrotu a lásku.

Děkuji Ti, Orcheo, za Tvoji láskyplnost.

Děkuji Ti, Charaso, za Tvé dary.

Děkuji Ti, Gerano, má spřízněná duše.

Děkuji Vám Ireno a Láďo za Vaši podporu, pomoc, práci.

Děkuji Vám všem, kteří jste vstoupili či vstupujete do mého života a šíříte světlo a lásku.

Děkuji Vám všem, kteří mi nabízíte své prostory k pronájmu, protože věříte stejně jako já, že má služba má smysl.

Děkuji Vám všem, se kterými se setkávám na seminářích Poznání.

Děkuji Vám všem, kteří mi nastavujete zrcadlo ve chvílích, kdy to nejvíce potřebuji.

Děkuji Ti orle, můj průvodce a ochránce.

Děkuji Ti má milovaná babičko za Tvé pravidelné nebeské zprávy.

Děkuji, děkuji, děkuji.

I dnes jsem potkala spoustu andělů - například paní průvodčí ve vlaku.

Jsem šťastná.

Život je krásný, stačí uvěřit a tvořit vše v souladu s láskou - tedy v souladu se svou duší.

Mám Vám ráda, Taraka Solei

14.9.2017