Čtyři živly

Živly jsou základní látky života - tedy síly, které v člověku přebývají. Nachází se všude kolem nás v přírodě. Patří sem: oheň, vzduch, země a voda. Tyto živly korespondují se čtyřmi psychologickými funkcemi, které C. G. Jung popsal ve své práci. Je to intuice, myšlení, vnímání a cítění. Běžně používáme charakteristiku čtyř temperamentů: cholerika, sangvinika, melancholika a flegmatika.

Oheň - intuitivní typ

Lidé s převahou ohně se vyznačují spontánností, temperamentem a pozitivním přístupem k životu. Těmto lidem je vlastní představivost a rozhodnost. Mají potíže s požadavky každodenního života, kterým se snaží vyhýbat.

Oheň dodává inspiraci a nadšení, vášeň, vřelost, odvahu a chuť do dobrodružství. Pomáhá vyrovnat energie v těle a podnítit nás k objevování světa. V ohni je život, pravda a svoboda, vyjadřuje pohybovou energii. Oheň je žár, teplo, láska i vášeň. Symbolizuje mysl i vůli. Oheň je vyjádřením slunce. V ohni je princip síly a moci. Dodává energii změnám, plánům, pohybu, emocím a vůli. Energie ohně napomáhá úspěchům v pracovním i společenském životě. Podněcuje cílevědomá rozhodnutí, odvahu, smělost a autoritu. Aktivuje životní energii, léčení, citové vnímání, vnitřní očistu. Oheň pomáhá vyrovnat energie a podnítit člověka k objevování světa.

Voda - citový typ

Tam, kde je zvýrazněn element vody, je kladen velký důraz na osobní vztahy. Člověk s převahou vody vnímá svět kolem sebe velmi subjektivně a reaguje dle momentálního citového rozpoložení. Proto se o těchto lidech říká, že jsou nepředvídatelní. Ale jsou také soucitní a instinktivně rozumí potřebám druhých.

Voda je život. Energie vody léčí všechny emoční záležitosti, je spojena s přátelstvím, láskou, manželstvím, ovlivňuje plodnost, mateřství a porod, vztahuje se k dětem. Voda v přírodě silně uklidňuje, je spojena s meditací, duchovností, léčením, vizionářstvím, jasnozřením, telepatií a intuicí. Učí nás vnímavosti, pochopení snů, odpuštění a soucitu. Voda je naší klidnou a harmonickou podstatou. Pomáhá navodit klid, relaxaci a pohodu, bojuje s nesmělostí i strachy. Voda nám umožní odpočinek a pomáhá nám projasnit mysl.

Země - realistický typ

Člověk, který "zůstává stát na zemi", je realistický, konzervativní, spolehlivý a smyslový. Je zaměřen na materiální svět a své bezpečí. Potřebuje jistoty, finanční zajištění a společenské postavení. Dokáže si poradit s praktickými záležitostmi, ale horší je to s iracionálnem. Svou představivost a intuici obvykle potlačuje. Nevěří ničemu, na co si nemůže sáhnout.

Tento živel nám umožňuje propojení s ostatními. Podněcuje soustředěnost, důslednost a vytrvalost.

Vzduch - myslící typ

Člověk s převahou vzduchu je komunikativní, aktivní, zvídavý, přizpůsobivý a neposedný. Vyznačuje se všestranností a skvělým intelektem. Má mnoho zájmů, dokáže se snadno nadchnout, ale ne vždy vydržet a dokončit vše, co započne. Má potíže s vyjadřováním svých citů.

Vzduch nám pomáhá posilovat komunikativnost a kreativitu, probouzí naši tvořivost.  

Pokud tedy toužíte zapracovat na některé z těchto složek, můžete využít například Zvonkoher Koshi, které jsou rozděleny právě dle těchto čtyř živlů a podpoří to, co potřebujete. ;)

Krásný den, Taraka Solei

21.2.2017