Jeden ze způsobů, jak si ujasnit a usnadnit svůj život.

Napiš si na papír všechny činnosti, které ve svém životě vykonáváš. Poté se u každé činnosti zastav a snaž se ji prožít. Cítíš se šťastný(á)? Pokud ne, danou činnost vyškrtni ze svého seznamu. V tuto chvíli nehodnoť nic mozkem. Jen poslouchej své srdce. Seznam si opakovaně projdi. Opravdu tam zůstalo jen to, co MILUJEŠ a vykonáváš s nadšením? Máš tam zahrnutou i péči o sebe sama? (Nejen péči o vzhled, ale i o duši?) Pokud ano, opět si projdi věci, které miluješ, s láskou vykonáváš a každou jednu činnost prociť.

Poděkuj Bohu za velké dary, které Ti dal. Vše, co nesouzní s Tvojí duší v životě nepotřebuješ. Ty už víš, co máš dělat...

Nyní si vezmi 2. papír. Napiš si zde vše, co po Tobě vyžaduje okolí nebo vše, co od Tebe lidé očekávají, jaké mají na Tebe nároky, například i čím chtěli rodiče, aby jsi byl(a) atd. Na nic nezapomeň. Dej si čas.

Poté si seznam přečti. U každé věci se zastav a zamysli se:

Chceš to tak dělat?

Jsi taková(ý)?

Chceš tak žít?

Je to tvůj sen?

Tvá cesta?

Pokud ano, nech to zapsáno na papíře, pokud ne, pak danou větu přeškrtej. Nakonec poděkuj všem těm lidem, kteří si do Tebe projektují nebo projektovali vlastní ambice, vlastní cesty, vlastní sny. Řekni (v duchu nebo nahlas) : "Děkuji Vám (rodiče, rodino, můžeš vyjmenovat jmenovitě), již kráčím vlastní cestou. Vracím Vám Vaše vize, sny, očekávání. Jsou Vaše. Věřím, že je dokážete naplnit. Já mám svoji vlastní cestu, po které NYNÍ kráčím. Děkuji Vám za Vaši důvěru a za Vaši podporu na mé cestě!"

Volně dýchej.

Nežij život ostatních! Jejich cesta nemusí být ta pravá pro Tebe. Po Tvé cestě můžeš jít jen TY SÁM(A).