Co tě napadne, když se řekne Bůh - Zdroj - Absolutno - Vesmír - Energie ...

04.02.2019

Ano, přicházím s tímto názvem a s těmito slovy, protože cítím, že je to třeba.

Takže? Co Tě napadne, když se řekne Bůh?

Spousta lidí se stáhne. Někteří ze strachu, že na ně někdo přijde a označí je za pánbíčkáře, jiní z odporu k těm chudákům, kteří v Boha věří, protože nemají nic jiného na práci nebo jsou určitě totálně neschopní postarat se o sebe v prostředí tohoto světa a tak hledají něco či někoho ke komu by se mohli upnout a odevzdat svá trápení. Pak jsou tu i tací,  kteří se na lidi, kteří něčemu věří dívají skrz prsty, protože věří, že tito lidé nedokáží žít běžný život, a tak utíkají do svých uzavřených skupin, kde se jedině cítí dobře a v bezpečí.

Co si o tom myslíte vy?

Existuje Bůh? Vesmír? Absolutno? Energie? Láska?

Co to pro vás znamená? Co se pro vás skrývá za těmi slovy?

A je třeba mít na to názor, když jsme Boha ani energie nespatřili, když se nedá nic z toho uchopit? Nebo třeba nevěříte vůbec na nic? Spousta otázek a vám již jistě přichází odpovědi.

Život není černobílý, je barevný a je krásné k němu takto přistupovat. Je jedno, čemu věříme. Důležité je, co cítíme. Co říká ten hlas uvnitř našeho těla? Co děláme pro druhé? Jak se na ně díváme? Jdeme cestou lásky nebo strachu? Díváme se na ostatní bytosti na této Zemi láskyplně a hledáme v jejich životě to dobré? Nebo vycházíme z toho, co nás život naučil a odsoudíme lidi dřív, než je skutečně poznáme anebo dokonce ještě před tím, než se k nám přiblíží?

Strach vychází vždy z nepřijetí, z nelásky, z chtění, z lpění na někom nebo na něčem.

Ale láska? 

Ta bezpodmínečná láska nepotřebuje k životu nic kromě TEBE 

a tvého otevřeného srdce, skrze které se toužíš bezostyšně 

o vše podělit. 


Láska nežádá nic na oplátku, protože pro lásku je radost, když se může podělit, rozdat, kvést, když někomu vykouzlí úsměv na tváři. Lásce stačí obejmutí, dotek, podpora... 

I na lásku je třeba být připraven.

Pokud jsme totiž uzavřeni strachem, nedokážeme ty láskyplné signály, slova, činy, spatřit ani rozeznat.

Zbavte se strachu - proměňte ho svojí láskou k sobě, k ostatním i k životu ve svou vnitřní sílu a tvořivost. A všimněte si, co se stane, když začnete bezostyšně dávat? Začnete jednoduše zářit. Vaší záře si konečně všimne i vaše okolí a protože ta záře působí na ostatní příjemným, uklidňujícím dojmem, je doslova vábivá - začne přitahovat do vašeho života ostatní stejně smýšlející lidi.

Ta záře je s námi stále - je naším darem - pokud chcete darem od Boha, Zdroje, Absolutna a touží po tom, aby rostla, rozrůstala se a prozářila se v každé bytosti natolik, aby jsme splynuli v jedno. V takovém světě není třeba strachu, ani hodnocení, soudů, názorů. V takovém světě se krásně žije.


Dívejte se na svět očima lásky, která nic nežádá, pouze daruje úsměv, dobré slovo, láskyplný pohled.. a vidí v druhých vždy to nejlepší.


Vyhněte se hodnocení a soudů, protože to, že někdo chodí do chrámu ještě neznamená,, že je světec či realizoval Boha a ani to neznamená, že ten, co tam nechodí je černá duše. Ne!

Důvěřujte hlavu svého srdce a pozorujte činy druhých i to, co skrývá za slovy...

Všímejte si toho, co děláte vy sami proto, abyste šířili lásku a zda jste vůbec schopni jednat v lásce, v míru, v pokoře a čistotě a pokud ano - na ničem jiném nezáleží...


S láskou k Vám všem, ať už v něco věříte či nikoliv...

Taraka Solei


PS: S láskou k Vám a Vašim příběhům, běží posledních 10 dní akce VIZE PRO ŽIVOT https://cestypoznanizivota.cz/vize-pro-zivot/
Taraka Solei Žena, která miluje život na Zemi. Vášnivá spisovatelka a autorka knih a karet poznání >>, ve kterých se její vášeň k životu i k Matce Zemi zrcadlí skrze životy hlavních hrdinů. Miluje inspirovat ostatní k milování sebe i života, objevení svých darů, k přijetí stínů, k probuzení vášně k životu, zodpovědnosti za svůj život a k probuzení radosti, vděčnosti i vnitřní záře. >> Je autorkou sebe-rozvojových seminářů >>, ročního on-line programu Hvězdná cesta sebevědomé ženy >>, lektorkou pánevního dna >> a dalších živých akcí, které přináší nový pohled na sexualitu, znovuzrození, život i smrt >> a inspirují ostatní k nalezení vlastní cesty. Více o Tarace, její profesi fyzioterapeutky >> , kinezioložky, lektorky pánevního dna >>, aktivátory >> a inspirátorky najdete tady. >>