Kompas

19.12.2020

Občas si v životě připadáme jako slepí...

hledáme dveře, které máme přímo před nosem.

Nasloucháme druhým, kteří se nás snaží navigovat,

místo, abysme naslouchali sobě.

A když ten vnitřní hlas přece jen slyšíme a on nám šeptá: přestaň hledat...

Zdráháme se mu uvěřit.

Přitom už je čas.

Naslouchej svému vnitřnímu hlasu,

navigaci, která tě provede přes všechny bouře.

Věř si.

Ano, slyšíš správně.

Ty jsi tím průvodcem, který tě vyvede ven ze všech dveří. 🙏🏻 


Taraka🔆 

Taraka Solei Žena, která miluje život. Vášnivá spisovatelka a autorka knih a karet poznání. Jejím posláním je provázet ženy životem cestou lásky, otevřeného srdce, vědomého ženství, vědomého života a ukázat tak lidem, jak úžasné je milovat život, když si dovolí zářit. Inspiruje k nalezení osobní cesty, k objevení svých darů, k probuzení lásky v sobě, k zářivému ženství, živoucí sexualitě, vnitřnímu klidu, prosperitě, k životu v rovnováze, v radosti, ve zdraví a v naplněných vztazích. Probouzí vášeň k životu, vnitřní radost, vděčnost i zodpovědnost za svůj život. Bytostně vnímá a cítí, že jedině propojením těla, duše, emocí, energií se dějí opravdové zázraky a proto provází cestou fyzioterapie, kineziologie, terapiemi pánevního dna, řízenými meditacemi, vhledy a množstvím autorských prožitkových kurzů osobního rozvoje a tvůrčí vize, on-line programů pro ženy i živých akcí. Přináší tak nový nadčasový pohled na život. Díky tomu našlo svou cestu k radostnějšímu a naplněnému životu již tisíce lidí. Více o Tarace, její profesi fyzioterapeutky, kinezioložky, lektorky pánevního dna, aktivátory a inspirátorky najdete na: https://www.taraka.cz,  www.cestypoznanizivota.cz, https://vasefyzioterapeutka.webnode.cz Tarace můžete napsat na taraka@cestypoznanizivota.cz nebo se připojte k jejím přátelům na FB Taraka Solei.