Kompas

19.12.2020

Občas si v životě připadáme jako slepí...

hledáme dveře, které máme přímo před nosem.

Nasloucháme druhým, kteří se nás snaží navigovat,

místo, abysme naslouchali sobě.

A když ten vnitřní hlas přece jen slyšíme a on nám šeptá: přestaň hledat...

Zdráháme se mu uvěřit.

Přitom už je čas.

Naslouchej svému vnitřnímu hlasu,

navigaci, která tě provede přes všechny bouře.

Věř si.

Ano, slyšíš správně.

Ty jsi tím průvodcem, který tě vyvede ven ze všech dveří. 🙏🏻 


Taraka🔆 

Taraka Solei Žena, která miluje život na Zemi. Vášnivá spisovatelka a autorka knih a karet poznání >>, ve kterých se její vášeň k životu i k Matce Zemi zrcadlí skrze životy hlavních hrdinů. Miluje inspirovat ostatní k milování sebe i života, objevení svých darů, k přijetí stínů, k probuzení vášně k životu, zodpovědnosti za svůj život a k probuzení radosti, vděčnosti i vnitřní záře. >> Je autorkou sebe-rozvojových seminářů >>, ročního on-line programu Hvězdná cesta sebevědomé ženy >>, lektorkou pánevního dna >> a dalších živých akcí, které přináší nový pohled na sexualitu, znovuzrození, život i smrt >> a inspirují ostatní k nalezení vlastní cesty. Více o Tarace, její profesi fyzioterapeutky >> , kinezioložky, lektorky pánevního dna >>, aktivátory >> a inspirátorky najdete tady. >>