Láskyplná vděčnost

05.07.2023

Poslední měsíce mého života byly současně ty nejnáročnější i nejkrásnější a nejhlubší, co jsem kdy mohla prožít. 


Díky vám všem, jsem si opět uvědomila, jak úžasný život žiji a jaké štěstí mám, když tvořím to, co miluji a nemusím si vybírat...
 Když mi peníze přichází stejně jako nabídky práce či spolupráce sami a já si jen volím srdcem cestu svého života a mohu podporovat ty, co to potřebují. Kdo mě zná, ví, nepotřebuji o tom psát, přesto dneska cítím hlubokou vděčnost za to, že mohu:


  • být tady pro nemocné blízké ve chvílích, kdy mě potřebují,
  • mohu být pro zdravé blízké ve chvílích života a prožívat spolu s nimi vše, co přichází, 
  • že mohu tvořit to, co miluji a mít za to zaplaceno a ještě díky tomu posouvat lidi na cestě do nitra jejich duše, do spojení, které už je navždy. 
  • Děkuji, že mohu naslouchat a reflektovat vaše nitra, která volají zpět jasné ano,
  • mohu žít ve zdraví a lásce obklopena těmi, které miluji.
  • žiji hluboké vztahy, kde mám oporu v těch, které miluji a kteří mě podpoří, když já už nemůžu.
  • mohu podporovat Ty, kteří začínají na cestě, protože si to mohu dovolit, 
  • žiji plně a opravdově sebe i v blízkosti mých klientů, protože vím a cítím, že to, co vyjádřím srdcem a v pravdě je lék. (Třeba to, že cítím hlubokou vděčnost za to, že vás mohu vidět probouzet, že mohu vidět čistotu vaší duše, že vás mohu provázet a vidět vaši proměnu do lásky, že mohu být u toho, když se transformují vaše vztahy a vy tak zjišťujete, kdo opravdu jste a co od života chcete, že mohu být u toho, když začnete žít poslání své duše a ze srdce konat pro sebe i pro druhé, že vás mohu vidět v Božství, že mohu vidět to, jak se dotknete hvězd a pak podpoříte zase vy mě. Vše je koloběh a je v tom láska a vášeň a energie čistoty a světla a ach, já to všechno miluji a za všechno toto děkuji a jak říkám, často z té nádhery mám pocit, že jsem obdařena už jen tím to vidět, být přítomna té nádheře, být u toho s vámi. Je to pro mě ten největší dar, který mi byl dán. Cítím se obdařena.)


A mohla bych psát dál a dál.

Dnes chci jen říct: 

DĚKUJI ŽIVOTE ZA TEBE.


Taraka Solei

Taraka Solei Žena, která miluje život. Vášnivá spisovatelka a autorka knih a karet poznání. Jejím posláním je provázet ženy životem cestou lásky, otevřeného srdce, vědomého ženství, vědomého života a ukázat tak lidem, jak úžasné je milovat život, když si dovolí zářit. Inspiruje k nalezení osobní cesty, k objevení svých darů, k probuzení lásky v sobě, k zářivému ženství, živoucí sexualitě, vnitřnímu klidu, prosperitě, k životu v rovnováze, v radosti, ve zdraví a v naplněných vztazích. Probouzí vášeň k životu, vnitřní radost, vděčnost i zodpovědnost za svůj život. Bytostně vnímá a cítí, že jedině propojením těla, duše, emocí, energií se dějí opravdové zázraky a proto provází cestou fyzioterapie, kineziologie, terapiemi pánevního dna, řízenými meditacemi, vhledy a množstvím autorských prožitkových kurzů osobního rozvoje a tvůrčí vize, on-line programů pro ženy i živých akcí. Přináší tak nový nadčasový pohled na život. Díky tomu našlo svou cestu k radostnějšímu a naplněnému životu již tisíce lidí. Více o Tarace, její profesi fyzioterapeutky, kinezioložky, lektorky pánevního dna, aktivátory a inspirátorky najdete na: https://www.taraka.cz,  www.cestypoznanizivota.cz, https://vasefyzioterapeutka.webnode.cz Tarace můžete napsat na taraka@cestypoznanizivota.cz nebo se připojte k jejím přátelům na FB Taraka Solei.