Přitažlivost Zemská aneb "Sakra, to je ženská!"

15.02.2019

Často se stává, že zcela okouzleni podlehneme touze, vášni, chtíči, který nás vede na scestí.

V ten moment popřeme sami sebe a jediné, po čem toužíme je ON/ONA.

Zmítáni v emocích na čas propadneme mylnému dojmu, že ON/ONA je určitě ten pravý/á, ale časem touha vyprchá a zůstane jen prázdnota tam, kde láska nikdy nebyla...


Co se však stane, když odkryjeme závoj touhy a nahlédneme do svého srdce?

Spatříme vše v jasných barvách. Najednou cítíme, víme, že ON či ONA nejsou ti praví a pak máme na výběr...

Nepodlehnout touze a jít dál s očima i srdcem otevřeným dokořán v úžasu nad každou živou bytostí, která nám spolu se svým životním příběhem vnese do života nové zkušenosti, zážitky, prožitky, i cesty poznání, jako by nám chtěla naznačit, ukázat, že vždy máme na výběr.

Nebo podlehnout touze a nechat si uštědřit zkušenost, kterou v ten okamžik potřebujeme prožít a která poté ovlivní náš další život, podle přísloví: "Jak zaseješ, tak sklidíš.":)


Jak se tedy rozhodneme?

Podlehnout, nepodlehnout, dívat se srdcem?

Chtíč je jako iluze, která zaplní na malý okamžik prázdné místo, ale nevyplní jej. Pouze nám dá pocit slasti, který se vytratí stejně rychle, jak se objevil a poté zůstane opět bezedná propast v místě, kde by měla býti radost, láska, harmonie, blaženost.


Pouze tehdy, když nahlédneme do nitra, spatříme nekonečnost bytí, nekonečné možnosti, formy, splynutí. Objevíme sebe sama.


Jací jsme? A po čem naše duše opravdu touží?

Každá duše touží po jednotě a celistvosti, po blaženosti, radosti a návratu domů do toho nekonečného láskyplného vesmírného oceánu plynutí. 

Nepodléhejme vášni, která klade na první místo touhu po uspokojení, rozkoši, po vyplnění prázdnoty, kterou však místo toho zalepí pochybnou nedostačující záplatou. Je čas řídit se srdcem, protože jak už řekl Saint-Exupéry: "Co je důležité, je očím neviditelné!"


Takže, až vás příště přepadne chtíč, nahlédněte pod povrch a ptejte se sami sebe:

"Co potřebuji zalátat, zalepit?

Na čem mohu pracovat pro žití v blaženosti?

Co pro mě tento člověk znamená, když se na něj dívám očima poznání - lásky, nikoliv chtíče? Je pro mě i poté přitažlivý?

Je pro mě přitažlivý/á, i když zavřu oči a vnímám srdcem? Když jen jsem?

Nebo je pro mě například vstupenkou do vyšších světů?

Proč po tomto člověku tolik toužím?

Co potřebuji ve svém životě dosytit?

Co mi má pomoci dosytit - zalepit tento člověk?"


Každý můžeme v sobě realizovat světlo v té nejčistší podobě. Není třeba čistit svoji temnotu, je třeba ji skrze lásku a porozumění přijmout, obejmout a poté nechat jít. Protože láska nám nedovolí stále lepit nějakou záplatu.


LÁSKA VYPLNÍ JAKOUKOLIV PROPAST!

PROSTĚ MILUJ!


Dej lásce šanci. Usměj se, obejmi se, pohlaď se, prožívej ve svém životě vlny lásky, která skrze sebe dává, ale netouží brát, protože umí vše jen násobit, doplňovat, proměnit k radosti všech kolem.

AŤ JSI ŽENA ČI MUŽ, S LÁSKOU VIĎ UŽ!

TARAKA SOLEI

PS: A pokud stále ještě nevíte, co chcete, přidejte se k nám a přijďte na seminář TVOŘ SVOJI VIZI a objev svůj vnitřní svět, který se uskuteční 6.3. v době novoluní v Brně. Seminář je vhodný pro ženy i pro muže.

PS2: Ještě pár dnů můžete objednávat e-book TARA - příběh ženy cestou života s 30% Valentýnskou slevou s heslem: Miluji (Nezapomeňte potvrdit kód, abyste viděli v objednávce hned odečtenou slevu:)

PS3: A pokud se Vám zdá, že necítíte naplno svou pánev a vše, co se v ní ukrývá, zvu vás srdečně na celodenní kurz Tajemství ženského pánevního dna I. a II. - někde už zbývají poslední místa. Vše najdete v mé nabídce v kalendář akcí nebo v sekci nabizím.

Taraka Solei Žena, která miluje život na Zemi. Vášnivá spisovatelka a autorka knih a karet poznání >>, ve kterých se její vášeň k životu i k Matce Zemi zrcadlí skrze životy hlavních hrdinů. Miluje inspirovat ostatní k milování sebe i života, objevení svých darů, k přijetí stínů, k probuzení vášně k životu, zodpovědnosti za svůj život a k probuzení radosti, vděčnosti i vnitřní záře. >> Je autorkou sebe-rozvojových seminářů >>, ročního on-line programu Hvězdná cesta sebevědomé ženy >>, lektorkou pánevního dna >> a dalších živých akcí, které přináší nový pohled na sexualitu, znovuzrození, život i smrt >> a inspirují ostatní k nalezení vlastní cesty. Více o Tarace, její profesi fyzioterapeutky >> , kinezioložky, lektorky pánevního dna >>, aktivátory >> a inspirátorky najdete tady. >>