Vyjadřuj se laskavě

31.05.2024

Dobu, kterou máme, určujeme my sami.

Je na čase o tom nejen mluvit, ale opravdu to žít. 

Život máme ve svých rukou. 

  • Můžeme ostatní podporovat v nenávisti nebo v lásce.

  • Můžeme si psát vzájemně hnusné komenty nebo psát svůj názor s vnitřním klidem, kdy víme a cítíme, že je v pořádku, mít to jinak a přesto zůstat láskyplnými lidmi. Tedy neurážet jiné jen proto, protože něco cítí či vnímají jinak. 
  • Můžeme pořádat hony na politiky, jiné národy, země či na čarodějnice, nebo můžeme začít ve svých rodinách šířit podporu, lásku, komunikaci, naslouchat jeden druhému, pomáhat si. 

  • Můžeme hledat problémy, nebo řešení.
  • Můžeme o změně mluvit nebo ji žít.
  • Můžeme změnit svět.

Ano, ale nejprve je třeba, začít žít ve svém životě to, co chci vidět venku. 

Lidem nepomůže vzít zbraně, změnit pohlaví, ani ústupky. 

Pomůže, když se začneme lidsky chovat. Když budeme mít jasně stanoveny hranice lidskosti, které budeme pěstovat ve svých rodinách. Když budeme žít lásku. Jen láska já pokorná, vděčná, přející, soucitná, laskavá, všeobjímací. Láska také umí plně vyjádřit sebe. Říct dost bezpráví, manipulaci, haně, válkám, atd. 

Nenechte se tedy ovlivnit strachem zvenku. 

Poznejte sebe. 

V ten okamžik budete vědět, co je pravda a co je vykonstruovaná lež. 

Začněte u sebe. 

Láska naslouchá, komunikuje to, co cítí, láska je, podporuje, miluje. 


 Taraka

Taraka Solei Žena, která miluje život na Zemi. Vášnivá spisovatelka a autorka knih a karet poznání >>, ve kterých se její vášeň k životu i k Matce Zemi zrcadlí skrze životy hlavních hrdinů. Miluje inspirovat ostatní k milování sebe i života, objevení svých darů, k přijetí stínů, k probuzení vášně k životu, zodpovědnosti za svůj život a k probuzení radosti, vděčnosti i vnitřní záře. >> Je autorkou sebe-rozvojových seminářů >>, ročního on-line programu Hvězdná cesta sebevědomé ženy >>, lektorkou pánevního dna >> a dalších živých akcí, které přináší nový pohled na sexualitu, znovuzrození, život i smrt >> a inspirují ostatní k nalezení vlastní cesty. Více o Tarace, její profesi fyzioterapeutky >> , kinezioložky, lektorky pánevního dna >>, aktivátory >> a inspirátorky najdete tady. >>