Vyživuj svoji duši

07.10.2020

Nedostatek vnitřní radosti ubíjí tvou duši, která poté touží po vyživení z venku a volí k tomu různé závislosti - ať už omamné látky, alkohol, kouření, kávu, čokoládu, přemíru práce, negativní vztahy, negativní myšlení, partnerství, které ti ubližuje atd.

To je vše ti ukazuje, jak je třeba otevřít se opět svému vnitřnímu světu a začít žít v souladu se svou duší. To jediné je třeba.


Žij radost!


Dopřávej si pro sebe pravidelně čas, kdy se vyživíš zevnitř. Naslouchej své intuici, která je tu proto, aby tě chránila.


Pokud jsi prožila zradu či bolest, nepomůže ti utápět se vtom skrze zlobu, lži ani prožitky, které tě odvádí od sebe samé. Všímej si, jak si v té chvíli odpojená sama od sebe a řekni 'DOST' situacím, které tě upínají k něčemu, co ti pouze připomíná tvůj radostný naplněný život.


Nevzdávej se sebe samé a nepřijímej pouze náhradní možnosti. Žij svůj život plně. Dopřej si čas na výživu své duše, na uskutečnění své vize a nasycení svého vnitřního světa. Opečuj své vnitřní dítě. Naslouchej svým instinktům.


Dokážeš to!


  • Neboj se bránit, když je to třeba, nejsi mučednice.
  • Neboj se bojovat ani utíkat, nejsi obětí.
  • Neboj se vybírat si kolem sebe lidi, o které se můžeš opřít.
  • Neboj se odmítnou to, co ti nevyhovuje.
  • Nepřehlížej to špatné, i když stále zůstává něco dobrého.

Konej! NASTAV SI SVÉ HRANICE!


Odpoutej se od těch, co tě zraňují a tvoř. Protože přece víš, že nezachráníš ostatní tím, že zničíš sebe. Nenech si ubližovat. Můžeš být přece vzorem pro jiné, aniž bys padla na dno.


Jen buď sama sebou!


Dej si čas na uzdravení a vyživení své duše. Ano, vím, že vydržíš nějakou chvíli bez potravy, ponořena do tvoření, za které schováš svoji závislost = nevidět se, necítit se, nenaplňovat své potřeby, trýznit se, utápět se, na oko být dobrá pro jiné, však prázdná pro sebe... Ale co pak?

Deprese? Vyhoření? Stop stav? Nemoc fyzického těla?

Místo toho, řekni svému životu a radosti 'ANO'. Nežij pouze povrchně, nebuď svým vlastním stínem.


Tvoř v souladu se svou duší!

Naslouchej své intuici a pokud tě zatím vede špatným směrem, víš, kde začít.


Začni u sebe!

V nepořádku těžko budeš něco hledat. Avšak jakmile uklidíš, začne tvůj vnitřní svět vzkvétat a ty se projevíš naplno ve své kráse a budeš zářit.


Zař!


Taraka

Taraka Solei Žena, která miluje život. Vášnivá spisovatelka a autorka knih a karet poznání. Jejím posláním je provázet ženy životem cestou lásky, otevřeného srdce, vědomého ženství, vědomého života a ukázat tak lidem, jak úžasné je milovat život, když si dovolí zářit. Inspiruje k nalezení osobní cesty, k objevení svých darů, k probuzení lásky v sobě, k zářivému ženství, živoucí sexualitě, vnitřnímu klidu, prosperitě, k životu v rovnováze, v radosti, ve zdraví a v naplněných vztazích. Probouzí vášeň k životu, vnitřní radost, vděčnost i zodpovědnost za svůj život. Bytostně vnímá a cítí, že jedině propojením těla, duše, emocí, energií se dějí opravdové zázraky a proto provází cestou fyzioterapie, kineziologie, terapiemi pánevního dna, řízenými meditacemi, vhledy a množstvím autorských prožitkových kurzů osobního rozvoje a tvůrčí vize, on-line programů pro ženy i živých akcí. Přináší tak nový nadčasový pohled na život. Díky tomu našlo svou cestu k radostnějšímu a naplněnému životu již tisíce lidí. Více o Tarace, její profesi fyzioterapeutky, kinezioložky, lektorky pánevního dna, aktivátory a inspirátorky najdete na: https://www.taraka.cz,  www.cestypoznanizivota.cz, https://vasefyzioterapeutka.webnode.cz Tarace můžete napsat na taraka@cestypoznanizivota.cz nebo se připojte k jejím přátelům na FB Taraka Solei.