Žárlivost a její zhouba

15.09.2020

Téma týdne v rámci kineziologických odbloků je: Žárlivost v různých podobách.

O čem toto téma vlastně je?

Proč na sebe lidé žárlí?

🤔 Většinou z pocitu vlastní nedostatečnosti, nelásky k sobě.

Protože to, co sami máme, to se k nám automaticky vrací. Nemám-li sebelásku, okolí mi to bude zrcadlit.

🤔 Žárlivost taky vzniká z životní nudy, tedy z pocitu nerealizace sebe, kdy vidíme, že partner či partnerka jsou radostní, naplňují své poslání a žárlivost je tu.;/ , protože my sami se vtom plácáme a nevidíme cestu ven. Žárlíme na jeho/její skvělý naplněný život, kterého se nám podle nás a našeho vnitřního rozpoložení nedostává.

🤔 Lidé taky žárlí na základě svých předchozích zkušeností, kdy je někdo v partnerství či bývalém partnerství zklamal, kdy zklamali oni sami, nebo když třeba přišli na nevěru svých rodičů.

Jak z toho ven?

V partnerství je třeba mluvit o svých pocitech, o tom, co prožíváme, cítíme, co si přejeme od druhých i to, co nám vadí.

Je důležité, dívat se na naše bývalé vztahy jako na něco, co bylo, ale už není... Tzn., že když si najdeme nového partnera, nepřisuzujeme mu vlastnosti například nevěrného patnera/rky před ním. Tedy nepodezíráme, nežárlíme, protože je to úplně jiný člověk, ke kterému máme důvěru a otevřené srdce. Pokud to tak není, je třeba s tím pracovat, odpoutat se od předchozích vztahů a nastolit opět ve svém životě harmonii. (Tedy zpracovat si to, co bylo a jít dál. Například prostřednictvím kineziologického odbloku nebo jakkoliv to pocítíte. Hlavně je třeba to uvidět, že toto si táhnete z období... - pojmenovat to. Pak to jde změnit. )

💗🌸🙏🏻 Zamilujte se sami do sebe a do svého života a pokud vám něco nevyhovuje, jděte cestou změny. Hledejte ve svém životě sebe, programy, které vás omezují zpracujte a proměňte ve zkušenosti, na kterých můžete stavět. Tak najdete to, co vás naplňuje a baví, aby vám samotným bylo prostě s vámi samotnými dobře i v tichu a samotě. Milujete-li sebe, dostáváte lásku i od okolí.🙏🏻🌷🌸

Pokud milujete sami sebe, nebudou vám lidé nevěrní a pokud by byl jejich program natolik destruktivní a stalo se to, umíte z takového vztahu odejít, protože si budete vážit sami sebe natolik, abyste v takovém vztahu nepokračovali, anebo abyste v něm změnili postoj a napravili to, co jste způsobili vy sami.

Ukázat na ostatní, že žárlí, je jednoduché. Je však taky důležité, abyste si uvědomili, zda jste k tomu sami nezavdali příčinu. A pokud ano, je na čase to změnit.

Zodpovězte si tyto otázky:

🌸 Komunikujete dostatečně ve vztahu? Mluvíte o svých pocitech i o těch hezkých, i o těch tíživých?

🌸 Flirtujete s ostatními před svým partnerem? Proč? Co si tím potřebujete dokázat? Nebo proč ho/ji chcete ranit?

🌸 Jste nevěrní? Co vám to přináší? A co vám to bere?

🌸 Proč jste s člověkem, se kterým jste v partnerství?

🌸 Co milujete na sobě? Čeho si na sobě vážíte?

🌸 Jak se cítíte, když vám jiní dělají to, co děláte vy jim?

🌸 Umíte naslouchat? Dopřejete ve vztahu tomu druhému dostatečný prostor?

🌸 Máte otevřené srdce lásce? Důvěřujete? Ptáte se, pokud se vám něco nezdá? Pokud jste nejistí? (Nebo se necháte ovládnout myslí, která chrlí jeden neuvěřitelnější příběh za druhým, aniž byste se zeptali, jak to opravdu je?)

🌸 Kde pramení vaše pocity méněcennosti a nejistoty?

🌸 Kde to všechno vzniklo? Zranil vás bývalý partner/ka? Rodiče? Necítili jste se nikdy dost milovaní? (Kde jste přitom všem byli vy sami? Jedině vy se můžete milovat tak, jak potřebujete.) Atd.

Žárlivost se objevuje samozřejmě nejen ve vztazích důvěrných, ale taky ve vztazích např. pracovních. 

Často lidé žárlí třeba na kolegu z práce, kterému se daří a přitom pro svůj úspěch dle okolního mínění nehne ani prstem.

Dochází k neustálému soupeření, porovnávání se, hodnocení, kdo je lepší. (Což velmi často plyne ze vztahů v rodině, kdy například rodiče protěžovali více sourozence, každá kamarádka od vedle byla lepší apod.)

Patří sem taky žárlivost na sousedku, souseda, přátele..... Takové to pozorování a hodnocení - kdo má čeho víc, kdo kolik vydělává, kdo má jaké zabezpečení, zajištění, kdo líp vypadá, atd...

Hm? Říká vám to něco?

🌸 A proč pořád řešíme, co mají ti okolo?
🌸 Opravdu by vám udělalo radost, kdybyste měli sousedovo auto? Peníze? Postavení? Manželku? :)

🌸 Opravdu si myslíte, že by pak byl život jednodušší a cítili byste se jinak?

🌸 Jak jinak byste se podle vás cítili? (Že konečně za něco stojíte? A opravdu stojíte za víc, když máte ty hmotné věci kolem? Ty pochvaly v práci? Ty bohaté účty a naduté peněženky? Nebo větší ego?)

No, nevím.

🌸 Co je to, co vás dělá opravdu šťastnými?


Kdy jste si naposled řekli >>

„Jsi dobrá, úžasná, skvělá, nádherná, dnes ti to sluší, záříš, jsi dokonalá?"
„Jsi Boží, úžasný, krásný, silný, bohatý uvnitř, důležitý? Apod.?"

Kdy jste se naposled dotkli sami sebe s láskou?

Kdy jste se naposled na sebe usmáli?


Zeptejte se sami sebe: Co mohu udělat pro to, abych měl/a sám/a sebe rád/a? 

A pak to udělejte.

Taraka

PS: Cokoliv vás napadne k tomuto tématu, pište. Žárlivost, nevěra, neláska, nedůvěra, nedocenění se, sebedestrukce, potréstání partnera jako odplata za nepřijetí rodičů - to jsou témata, která jdou spolu ruku v ruce.

Prostě se mějte rádi😘🤗🥰


Taraka Solei Žena, která miluje život na Zemi. Vášnivá spisovatelka a autorka knih a karet poznání >>, ve kterých se její vášeň k životu i k Matce Zemi zrcadlí skrze životy hlavních hrdinů. Miluje inspirovat ostatní k milování sebe i života, objevení svých darů, k přijetí stínů, k probuzení vášně k životu, zodpovědnosti za svůj život a k probuzení radosti, vděčnosti i vnitřní záře. >> Je autorkou sebe-rozvojových seminářů >>, ročního on-line programu Hvězdná cesta sebevědomé ženy >>, lektorkou pánevního dna >> a dalších živých akcí, které přináší nový pohled na sexualitu, znovuzrození, život i smrt >> a inspirují ostatní k nalezení vlastní cesty. Více o Tarace, její profesi fyzioterapeutky >> , kinezioložky, lektorky pánevního dna >>, aktivátory >> a inspirátorky najdete tady. >>