Ztrácíš víru? Zastav se!

17.08.2020

Někdy možná ztráčíš víru,
když ostatní mají úplně jiný pohled na věc, než ty.

Někdy tě možná slova ostatních zraňují a stahují tě někam dolů do pekel z té nádherné zářivé výše.

Někdy, máš možná pocit, že jsi úplně sám/a a že tu není nikdo, o koho by ses mohl/a opřít.

Někdy je ta chvíle nekonečná...

...jindy trvá prchavý okamžik, kdy zase začneš věřit na zázraky.

Prostě někdy tě určité situace zachytí v okamžiku, kdy nejsi připraven/a, kdy jsi vyčerpán/a, unaven/a tím vším děním kolem anebo cítíš takové tlaky , které už nemůžeš dále snést.

A právě tehdy je nejlepší přestat bojovat.
Přestat chrlit zlobu opačným směrem na ty, co ti ubližují.
Přestat dokazovat.

A místo toho se zastavit.

Protože právě vtom zastavení zjistíš, co je na těch připomínkách, na tom pohledu jiných konstruktivní a co tedy opravdu můžeš na sobě nebo ve svém životě změnit a současně taky vidíš, co konstruktivní není a co je pouze jejich pohledem na svět a na tvůj život, který často nepoznáš ani ty sám/a.

Takže se zastav člověče a chvíli postůj.
Nechej hlavou proudit všechny ty myšlenky, všechna ta omezení, všechnu tu zkázu, bol a zlost.
A až budeš připraven, udělej krok vpřed.
Možná zpočátku bude nepatrný nebo chatrný, ale když přidáš druhý, třetí, čtvrtý krok, bude tvá chůze za chvíli jistější. 


Taraka


PS: Těším se na Vás za pár dní na Cestě Vědomého Bytí na Zemi - tentokrát na téma: UZDRAVENÍ ŽENSKÉ DUŠE >>. Bude to jízda, ženy do hlubin i na vrchol, abysme zůstaly ukotveny pevně ve svém středu. :)

Taraka Solei Žena, která miluje život. Vášnivá spisovatelka a autorka knih a karet poznání. Jejím posláním je provázet ženy životem cestou lásky, otevřeného srdce, vědomého ženství, vědomého života a ukázat tak lidem, jak úžasné je milovat život, když si dovolí zářit. Inspiruje k nalezení osobní cesty, k objevení svých darů, k probuzení lásky v sobě, k zářivému ženství, živoucí sexualitě, vnitřnímu klidu, prosperitě, k životu v rovnováze, v radosti, ve zdraví a v naplněných vztazích. Probouzí vášeň k životu, vnitřní radost, vděčnost i zodpovědnost za svůj život. Bytostně vnímá a cítí, že jedině propojením těla, duše, emocí, energií se dějí opravdové zázraky a proto provází cestou fyzioterapie, kineziologie, terapiemi pánevního dna, řízenými meditacemi, vhledy a množstvím autorských prožitkových kurzů osobního rozvoje a tvůrčí vize, on-line programů pro ženy i živých akcí. Přináší tak nový nadčasový pohled na život. Díky tomu našlo svou cestu k radostnějšímu a naplněnému životu již tisíce lidí. Více o Tarace, její profesi fyzioterapeutky, kinezioložky, lektorky pánevního dna, aktivátory a inspirátorky najdete na: https://www.taraka.cz,  www.cestypoznanizivota.cz, https://vasefyzioterapeutka.webnode.cz Tarace můžete napsat na taraka@cestypoznanizivota.cz nebo se připojte k jejím přátelům na FB Taraka Solei.