Ztrácíš víru? Zastav se!

17.08.2020

Někdy možná ztráčíš víru,
když ostatní mají úplně jiný pohled na věc, než ty.

Někdy tě možná slova ostatních zraňují a stahují tě někam dolů do pekel z té nádherné zářivé výše.

Někdy, máš možná pocit, že jsi úplně sám/a a že tu není nikdo, o koho by ses mohl/a opřít.

Někdy je ta chvíle nekonečná...

... jindy trvá prchavý okamžik, kdy zase začneš věřit na zázraky.

Prostě někdy tě určité situace zachytí v okamžiku, kdy nejsi připraven/a, kdy jsi vyčerpán/a, unaven/a tím vším děním kolem anebo cítíš takové tlaky , které už nemůžeš dále snést.

A právě tehdy je nejlepší přestat bojovat.
Přestat chrlit zlobu opačným směrem na ty, co ti ubližují.
Přestat dokazovat.

A místo toho se zastavit.

Protože právě vtom zastavení zjistíš, co je na těch připomínkách, na tom pohledu jiných konstruktivní a co tedy opravdu můžeš na sobě nebo ve svém životě změnit a současně taky vidíš, co konstruktivní není a co je pouze jejich pohledem na svět a na tvůj život, který často nepoznáš ani ty sám/a.

Takže se zastav člověče a chvíli postůj.
Nechej hlavou proudit všechny ty myšlenky, všechna ta omezení, všechnu tu zkázu, bol a zlost. A až budeš připraven, udělej krok vpřed.
Možná zpočátku bude nepatrný nebo chatrný, ale když přidáš druhý, třetí, čtvrtý krok, bude tvá chůze za chvíli jistější. 


Taraka


Taraka Solei Žena, která miluje život na Zemi. Vášnivá spisovatelka a autorka knih a karet poznání >>, ve kterých se její vášeň k životu i k Matce Zemi zrcadlí skrze životy hlavních hrdinů. Miluje inspirovat ostatní k milování sebe i života, objevení svých darů, k přijetí stínů, k probuzení vášně k životu, zodpovědnosti za svůj život a k probuzení radosti, vděčnosti i vnitřní záře. >> Je autorkou sebe-rozvojových seminářů >>, ročního on-line programu Hvězdná cesta sebevědomé ženy >>, lektorkou pánevního dna >> a dalších živých akcí, které přináší nový pohled na sexualitu, znovuzrození, život i smrt >> a inspirují ostatní k nalezení vlastní cesty. Více o Tarace, její profesi fyzioterapeutky >> , kinezioložky, lektorky pánevního dna >>, aktivátory >> a inspirátorky najdete tady. >>