Meditace

Během meditace dochází ke ztišení mysli a vstupu do vlastního nitra.  Čím více dokážete ztišit svou mysl, tím je meditace účinnější.

Meditovat můžete několika způsoby. V dnešní době také hodně lidí nabízí učení meditace prostřednictvím internetu. Na celém světě se organizují meditační dny, apod. Vše má svůj systém, význam a řád. Pokud  toužíte vstoupit do vlastního nitra sami, nic Vám v tom nezabrání. ;) Stačí se pohodlně posadit, či položit tak, aby páteř zůstala napřímená a začít volně dýchat. Sledovat vlastní nádech, i výdech a snažit se vypnout proud svých myšlenek nebo jej z počátku alespoň pozastavit. Pouze sledovat, co se děje. Nádech, výdech, nádech, výdech. Dýchat volně, bez nějakých specifických nároků na délku či hloubku dechu. Vše se časem poddá. Důležité je, neztrácet víru a vědět, že pravidelným opakováním, dokáže každý z nás dosáhnout meditační hladinu. Každý z nás se nakonec dokáže spojit sám se sebou, se svou duší, svou cestou. Stačí si věřit a dát si opravdový a čistý záměr. Spojit se s láskou v nás.

Krásnou meditaci Vám všem, Taraka Solei

22.11.2016