NE jako volba

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak se cítíte, když Vás někdo odmítne? Jak se cítíte, když Vám někdo řekne: "NE."?

Většina lidí se cítí odmítnuta, ponížena, nedostatečná atd.

Co se na to začít dívat jinak?

Myslím, že už se shodneme na tom, že každý z nás má svoji cestu. Každý z nás má tedy i možnost volby. Můžeme být pro jiné příkladem, ale nemůžeme kráčet po jejich cestě. Nemůžeme rozhodovat za ostatní. Můžeme jim pouze ukázat světlo své duše.

Jak se cítíte, když Vám někdo vyhoví a řekne: "Ano."?

Cítíte se přijetí, šťastní, spokojení, dosáhli jste toho, po čem jste toužili. Pokud jde o upřímné ANO, pak je vše v pořádku. Stejně je však v pořádku i upřímné NE. Není třeba se cítit odmítnutí, ponížení, skleslí. Daná osoba pouze vyjádřila možnost své volby. Prostě a jednoduše se rozhodla pro ANO, nebo NE. Přijměte danou volbu s otevřeným srdcem. Uvidíte, co se stane.

Co je tedy lepší? Upřímné či falešné ANO? Nebo upřímné NE?

Díky opravdovému vyjadřování svých pocitů se stáváme opravdovými.

Je proto třeba raději vyjádřit NE, když to tak cítíme, než říkat ANO a cítit se přitom nějak nesví.

Tedy: "Konejte, jak cítíte. Říkejte, co cítíte. Buďte opravdoví."

To je cesta ke spokojenosti, k lásce, k radosti i souladu.

Děkuji Vám všem, za upřímná ANO i upřímná NE. Je třeba se rozhodnout.

Taraka Solei

3.4.2017