Nehodnoť, nesuď

Jaké bylo téma Tvých dnů? Jaká byla témata Tvého okolí?

Všímáš si, kolik lidí neustále hodnotí a soudí ostatní? Jsi i Ty jedním z nich?

Pokud ano, změň to!

Pracuj na sobě. Jakmile poznáš sebe, nebudeš mít potřebu nikoho hodnotit, soudit, posuzovat. Pochopíš, že je to jeho cesta, po které musí kráčet sám. Nenech se zatáhnout do příběhů ostatních. Žij svůj vlastní život a žij ho tak, jak dokážeš nejlépe. Ideálně plně ve svém středu, v radosti a lásce.

Vynášet soudy a hodnocení je tak jednoduché. Těžší je opravdově žít a tvořit. Přestat utíkat do situací, kdy si posuzováním a hodnocením jiných lidí zvyšuješ své sebevědomí nebo naopak utíkáš od svých nedostatků. Upadáš do pasti svého ega.

Proto tvoř srdcem, v souladu sám se sebou. A pokud se Ti přece jen zachce soudit či hodnotit jiné, zastav se. Uvědom si, jaké máš pocity Ty, když Tebe někdo soudí a hodnotí bez toho, aby znal celý příběh, bez toho, aby kráčel Tvými kroky?

Protože jedině ten, kdo zná celý příběh, může hodnotit - nebo lépe řečeno bilancovat. Avšak ani s tím není třeba ztrácet čas. Lépe je ŽÍT PRO ŽIVOT SÁM. Tady a teď. Tady a teď. Tady a teď. Pouze Ty a Tvá duše v souladu se vším kolem.

Vše co bylo, zmizelo již dávno v zapomnění. To, co je NYNÍ - tvoří Tvé příště. Nemrhej svůj čas na hodnocení a posuzování jiných. Každá takto strávená sekunda Tě připravuje o nové překrásné okamžiky na Tvé cestě.

Nebuď ani posluchačem takových zpráv. Neplýtvej energií, kterou by si mohl využít pro svoji tvorbu.

Děkuji, že jsi! Buď sám sebou! Pracuj na sobě a posouvej tak sebe i ostatní kupředu. (Pokud nevíš jak začít nebo ses někde ve svém životě zasekl, můžeš začít třeba formou semináře Poznání.)

Staň se poslem světla a lásky. (I kdyby to mělo být jen pro Tebe samotného.)

Důvěřuj vyššímu vedení.

S láskou Taraka Solei

27.3.2017