Odhalení

Dnešní den mě inspiroval k tomuto novému článku. Tolik lidí se bojí odhalení. Odhalení nevěry, nepravdy, pomluvy, neplnění úkolů atd., atd. Přitom stačí tak málo. Žít v lásce a říkat pravdu.

Často zatěžujeme své životy různými polopravdami, tajnostmi, nepravdami atd. a neuvědomujeme si, že jediný, koho tím zatěžujeme, jsme my sami.

Když budete upřímní k sobě, i k ostatním, ulehčíte si spoustu starostí. Vaše cesta bude jasná, čistá, vědomá, jednoduše opravdová.

Pokud věříte tomu, co děláte a děláte vše s láskou, život dává smysl.

Možná přijdete o pár přátel, vztahů, apod. Otázkou je, jestli tyto vztahy byly opravdové a jestli obohacovaly Vaši cestu. Protože ten, kdo Vás má rád, respektuje Vaši cestu, podporuje ji a chápe Vaši odlišnost - jedinečnost.

Každý z nás potřebuje jiné zkušenosti k naplnění vlastní cesty. Prosím, následujte svoji cestu. Lidé, kteří Vás milují, Vám rozumí a respektují Vaši volbu.

Pokud se řídíte vlastním srdcem, jste sluncem pro ostatní.

Děkuji, že jste.

Děkuji všem, kteří respektují moji cestu, která mě naplňuje a baví.

Děkuji celé mé rodině za podporu mé cesty i mým opravdovým přátelům.

Poznejte svoji cestu a následujte ji. Jen tak pocítíte opravdovou lásku a štěstí.

19.1.2017