Odpouštěj, nesuď, miluj

Již delší dobu se mi honí hlavou tato tři témata.

Jak složitá často pro nás lidi jsou a jak důležitá.

Krásně o tom vypráví film Chatrč, který jsem právě shlédla s manželem a společně jsme ho probrečeli s hromadou kapesníků. Kolik pravdy, bolesti, utrpení, posuzování atd., ale také kolik lásky, odpuštění a světla!

Tento film mě uchvátil a srdečně Vám ho doporučuji. Nejen, že řeší silná a těžká témata bolesti a odpuštění, ale také se v něm objevuje část z jedné mé meditace v semináři Cestou poznání - Cestou duše, kdy každý za sebe vstoupí do jeskyně moudrosti skrze vodopád tak, jako je to v tomto filmu. 

Jak už víte, miluji synchronicity - to, jak nám všem na Zemi přicházejí stejné informace, které je třeba uchopit a rozšířit do širokého okolí. Děkuji všem, kteří tyto důležité informace šíří a učí nás život prožívat.

Naučme se odpouštět, nesoudit a milovat.

Film můžete shlédnout zde:

https://www.nove-stvoreni.cz/online-film-chatrc-2017

Poznejme sami sebe, jakoukoliv formou, kterou právě potřebujeme prožít. Nesuďme ostatní za to, že si vybrali tu nebo jinou cestu. Prostě ji v té dané chvíli potřebovali a na nás není je za to soudit, či odsuzovat.

Přejme druhým lidem štěstí, lásku a světlo, protože to, co jiným přejeme se nám mnohonásobně vrací.

Přestaňme konečně soudit. Soudy nám nenáleží. 

Naučme se odpouštět! 

Naučme se být opravdový, citlivý a milujme se takoví, jací jsme. I když nás to občas stojí veliké úsilí.

Nebojme se ukázat svoji bolest i své slzy. Nebojme se vytrhat všechny kořeny, které nám již neslouží. Zasaďme nový strom poznání. Poznání, které zůstane navždy v našich srdcích.

Děkuji Vám, milovaní moji.

Nechť se Vám daří odpouštět, nesoudit a MILOVAT! Protože o tom, je náš život.

S láskou a světlem, Taraka Solei

23.7.2017