Rituál s drahými kameny

Kup si kameny, které Tě doslova přitáhnou.

Poté běž do lesa ke studánce, osvěž si bosé nohy v její tůňce, zde se uzemni, ukotvi. Volně dýchej. Poté si navlékni jednotlivé krystaly na šňůrku či lanko tak, aby vše lahodilo Tvému oku. Vytvoř pro sebe šperk ze všech nejkrásnější. (Může se jednat o náramek, řetízek, či náušnice...Je to na Tobě.) Poté vše dobře upevni a přistup ke studánce s prosbou:

"Vodo má, vodo živá, Ty hladíš moji ZEMI, sbíráš z ní informace a rozvádíš je do celého kraje. Prosím, spoj svoji moudrost s tímto šperkem, požehnej mu a naplň ho láskou a radostí. Děkuji, že mne bude tento šperk zdobit." Poté vyjmi šperk z tekoucí studánkové vody a nasaď si ho. Nyní jsi tvůrkyní svého života. Volně dýchej. Poděkuj!

Děkuj vodě, Bohu, Zemi, Krystalům, sobě, všem a všemu, kdo Tě napadne. Teď běž a začni TVOŘIT.