Saint Germain - fialový

= očišťující plamen

Z poselství:

1.) Zkoušky, které nás otevírají vyšší pravdě

Běž do přírody. Najdi pro sebe klidné, tiché místo, kde se nejlépe dokážeš utišit ve svých myšlenkách, propojit se se zemí, s přírodou. Zapal oheň - pokud je to možné - pokud ne, zapal alespoň fialovou svíci a představ si fialový plamen Saint Germain, který Ti přichází na pomoc, zbavit Tě Tvé minulosti, ukotvit Tvou přítomnost.

Nyní se posaď, uvolni se, volně dýchej. S každým nádechem přijímej nebeskou lásku spolu se zemskou přitažlivostí, s každým výdechem vysílej veškerou LÁSKU MATCE ZEMI. Toto několikrát opakuj, dokud neucítíš LÁSKU a MÍR v SRDCI. Poté si zavolej na pomoc Archanděla Michaela. Vše, co Tě nyní svazuje, tíží, všechny vztahy z minulých životů i ze současného života, které Tě utlačují, zatěžují, omezují - spal v tomto fialovém plameni. Odhoď zde všechna pomyslná pouta, vše uzavřeno pod nátlakem nebo bez Tvého vědomého rozhodnutí. Představ si všechny předchozí vztahy a pomyslné nitě, které Tě s nimi spojují. Tyto vztahy Tě i nadále zatěžují. Pomyslně přetrhej, přestříhej nebo rozvaž tyto nitě, dokud neucítíš úlevu. Poté poděkuj plameni i Archandělu Michaelovi za pomoc. Poděkuj všem generacím, partnerům atd. za tuto zkoušku, která Tě má za úkol otevřít VYŠŠÍ PRAVDĚ. Volně dýchej.

Opět nadechuj Vesmírnou lásku a nech ji procházet všemi svými čakrami až do jádra země. Zde ji ukotvuj. Poděkuj Vesmíru za podporu na Tvé cestě. Ještě chvíli tiše seď, spojena na přírodu. Potom pomalu otevři oči. Věz, že jsi LÁSKA! Matka je Tvá ZEM. Ty jsi jejím dechem. Nechť je Tvůj dech plný LÁSKY, porozumění a soucitu. Nechť Ty jsi láska. Amen.

2.) Pohlédni do očí svým strachům a obavám

Přivolej AA Michaela a fialový plamen Saint Germain. Zapál si svíčku nebo oheň a s hlubokou vděčností pohlédni do očí svým strachům a obavám. Volně dýchej, již není čeho se bát. Buď pravdivá sama k sobě i k ostatním a zde u tohoto posvátného ohně se rozpomeň a pojmenuj všechny své strachy. Poté je nech pomyslně shořet v tomto ohni na popel. Odhoď zde vše, co Tě tíží a mysli na to, že ani temnota neexistuje bez světla. Když prozáříš své světlo, temnota už Tě nebude zatěžovat. Můžeš si vše, co tě trápí, napsat na papír a tento poté vhodit do ohně. Poté nezapomeň poděkovat za vyčistění Tvého života plameni i AA Michaelovi, který Ti pomohl odseknout vše zlé ve Tvém životě svým léčivým mečem. Nezapomeň! TY JSI LÁSKA! Kolik lásky daruješ sama sobě, tolik jí budeš umět přijmout a také projevit. Važ si sebe sama, pečuj o sebe s láskou. Vnes do svého života pohyb, protože pouze pohyb Tě posune dopředu.

Velice děkuju nádherným bytostem za tyto krásné rituály

.