Beltain - oslava znovuzrození přírody, plodnosti a lásky

30.04.2020

Beltain slavíme v předvečer 1. máje.

Je jedním z nejstarších svátků vůbec. Datuje se na 30.4. a patří mezi pohanské rituály z Kola roku. Připadá na den Filipo-Jakubské noci, označovanou i jako Valpuržina noc.

V tuto posvátnou noc oslavujeme příchod jara a znovuzrození přírody i člověka. Je to svátek, který vznikl jako oslava keltského boha Belena, a také jako oslava ohně a léčivých vod. Jde o svátek požehnání plodnosti nejen párům, ale i úrodě, lesům, zvěři.

Proto se v tuto noc zapalují velké ohně, které mají symbolicky očistit lidi i zvířata od neduhů a nečistých myšlenek, které se nashromáždily v temném zimním období.

V dnešní době se tento svátek zapamatoval spíše dle křesťanské tradice jako pálení čarodějnic, což je velká škoda, protože slaměné panenky naplněné smutkem a negacemi se původně dle tradice házely do ohně pro naši osobní očistu.

Lidé se scházeli u ohňů, tančili, slavili, zpívali a vzývali prastaré síly Matky Země - Přírody, aby uctili její plodnost, hojnost darů. Symbolem této noci je májka, sbírání květin, košíky i vajíčka. Největší sílu v tento den mají kvetoucí rostliny, dub, ale i trnka, javor, břečťan, hloh, mařinka vonná, měsíček, jetel a jeřáb.

Dnešní večer je také ideální pro práci se slunečním kamenem, jantarem a karneolem.

Tato noc je nocí plodnosti a je tedy ideální pro spojení muže a ženy. Tuto noc se každý muž stává Bohem a žena Bohyní, lidé zapalují ohně, tancují, zpívají, propojují se v milostném objetí a milují se v trávě.

Muž své milované staví májku, která je ozdobena pleteným věncem z květin a červenými a bílými stužkami, které symbolizují spojení muže a ženy. 1. máj, který následuje, je tak svátkem zamilovaných, svátkem jara.

Protože je Beltainový oheň velmi očistný, můžete do něj odhodit cokoliv, co vás v životě zatěžuje. Ať už se jedná o nějaký zlozvyk, vlastnost, nebo i vztah apod. Můžete se také odevzdat zcela pro kompletní očistu. (Projeví se to pak v celém vašem životě, tak si ujasněte, zda jste připraveni.)

Jestli si vyrobíte panenku ze slámy, kterou pak pomyslně hodíte s odevzdáním do ohně, nebo to uděláte třeba s přiložením dalšího polínka je na vás. Vnímejte, jak z vás vše odchází a pozorujte plameny ohně. Pozorujte své pocity i to, co se děje ve vašem těle. Jaké pro vás je, když odevzdáte to, co vás tíží?. Dokážete se svých zažitých programů snadno vzdát nebo se to ve vás pere? A jaké pocity se vám rozlévají v těle, když se to stane?

Pokud si přejete v tuto nejsilnější noc zplodit potomka a požehnat vašemu vztahu a lásce, spojte se s partnerem ve dvou u posvátného ohně a vody (ideálně řeky, studánky) tak, jako naši předci.

U plamenů ohně se propojili v jedno a pomilovali se za svitu hvězd a měsíce. Na věneček z květů se stuhami napište přání do vašeho vztahu nebo si společná přání představujte proudit do věnečku a pak ho pošlete po vodě pro požehnání vašich dalších společných dnů.

Ať už se rozhodnete dnešní večer oslavit s tradicí nebo ne, užijte si ho naplno.

Protože ať už si třeba sepíšete na papír vše, co ve svém životě již nechcete a necháte to spálit, nebo se protancujete nocí, nebo neuděláte vůbec nic, zítra vysvitne nový den. Slunce se vyklene nad obzor a na vás bude, jak udělat první krok do nového dne.

Přeji vám, ať jsou vaše další kroky plné lásky a plodné tvořivosti, ať jste plní zdraví a odhodlání přispět svým posláním nejenom sobě, ale i ostatním.

Naslouchejte a nechte se vést.

Taraka

Taraka Solei Žena, která miluje život na Zemi. Vášnivá spisovatelka a autorka knih a karet poznání >>, ve kterých se její vášeň k životu i k Matce Zemi zrcadlí skrze životy hlavních hrdinů. Miluje inspirovat ostatní k milování sebe i života, objevení svých darů, k přijetí stínů, k probuzení vášně k životu, zodpovědnosti za svůj život a k probuzení radosti, vděčnosti i vnitřní záře. >> Je autorkou sebe-rozvojových seminářů >>, ročního on-line programu Hvězdná cesta sebevědomé ženy >>, lektorkou pánevního dna >> a dalších živých akcí, které přináší nový pohled na sexualitu, znovuzrození, život i smrt >> a inspirují ostatní k nalezení vlastní cesty. Více o Tarace, její profesi fyzioterapeutky >> , kinezioložky, lektorky pánevního dna >>, aktivátory >> a inspirátorky najdete tady. >>