Cítíte to? Je to tady...

04.09.2018

Milovaní přátelé,

ať už to cítíte, vnímáte, prožíváte na vlastní kůži nebo Vás to zatím obchází, je to tady už nějakou dobu - čas změn, vztahových čistek a opět další posun na nový stupínek ve vědomí lidstva. Vše se stále zrychluje a tak se v tom všem možná občas ztrácíte a nejste si jisti, kdo je opravdu Váš přítel a kdo nikoliv.

Můžete spatřovat kolem sebe nižší energie u přátel, u kterých jste si doteď ničeho nevšimli a často Vás tyto proměny mohou překvapovat i v pracovním procesu, atd. Je to všude a všichni v tom jsme spolu a já bych Vám všem chtěla vyjádřit velikou podporu a lásku.

Nedejte se mást a zavádět emocemi ostatních, jsou to jejich emoce a jejich témata k řešení, které s Vámi nemají nic společného - i když Vám to možná ostatní tvrdí. :)

Nejde tady o nastavení zrcadla, ale o přijetí sebe samých takových, jací jste. A co udělá bolavý člověk nejčastěji? Zaútočí na ostatní, aby se nemusel potýkat s tím, co ho trápí, s tím, co řeší uvnitř sebe - tedy sám se sebou.

Jak se k takovým situacím postavit?

Čelem. Dýchejte zhluboka a soustřeďte se na oblast Vašeho srdce. Vaše srdce ví vždy nejlépe, jak to je. Nenechte se zviklat k hádkám či nešvarům. Zůstaňte ponořeni naplno ve svých energiích čistoty a lásky. Stále dýchejte skrze své srdce a vysílejte všem lidem v očistném procesu lásku, štěstí a co nejsnazší přechod do opravdovosti.

Nenechejte na sebe chrlit oheň, ani neoplácejte druhým stejnou měrou. Buďte pro ně klidným přístavem v bouři. Změna je život a je tedy přirozené, že někteří lidé z Vašeho života odejdou, aby mohla přijít opravdová naplněná přátelství ve vzájemném přijetí, respektu a úctě, aby mohla přijít opravdová nic nežádající všeobjímající láska.

Pokud zůstanete naplno ponořeni do svého nitra, zůstanete věrni vyššímu principu života = lásce = čistému vědomí.

Nepřijímejte to, co se Vás netýká. Zůstaňte stále ve svém středu a nechte ze svého života odejít chaos i vše tíživé a nefunkční. Nechte odejít vše, co nesouzní s Vaší cestou, co Vás ničí, vyčerpává, unavuje, odvádí Vaši pozornost k jiným atd. Přestaňte se snažit a zabývat se věcmi, situacemi, lidmi, kteří Vás obírají o Vaši životní energii a sílu.

Jediná cesta, za kterou je třeba přijmout odpovědnost je ta VAŠE. Nesnažte se stále někoho zachraňovat, protože tak přicházíte o svou energii a vtahujete se do příběhů ostatních. Jediné, jak docílíte změny u ostatních, je svým vlastním příkladem.

Nejde o to, jak to mají ostatní, ale jak to máte Vy. Zbavte se všech hodnocení, soudů, bojů a nechte vše staré odejít a proměnit. Nesnažte se patřit do nějakých škatulek, jak se máte chovat, co máte cítit, co dělat. Buďte ve svém středu. Vyjděte na svou cestu s hlavou vztyčenou a kráčejte po ní beze strachu vpřed. Překročte svůj stín, svá omezení, svá ALE a pokračujte dál.

Postavte se čelem ke svým pochybnostem i obavách a otevřete se proudu nově přicházející energie. Nechte se jí vést, plyňte s ní a uchovejte si přitom svoji volnost a lehkost bytí. Buďte sami pro sebe na prvním místě, protože jedině tehdy, když se postavíte pevnýma nohama na CESTU SVÉ DUŠE a budete po ní kráčet s důvěrou, můžete být přínosem i pro ostatní.

Jak poznáte, že nekráčíte po své cestě vůbec nebo na ní netvoříte v souladu se vším? Tak, že se často budete cítit unavení, vyčerpaní, bez energie, bez chuti do života, nemocní, vyhořelí atd. Nezapomínejte přitom také na vyrovnání energií, tedy na rovnováhu mezi přijímáním a dáváním - ať už peněz, energie, péče o sebe i o jiné, atd. - buďte ve svém středu.

Pečujte o sebe s láskou. Nejen po stránce tělesné, ale i duševní. Užívejte si života a milujte změny.

Přeji Vám, abyste prošli touto energetickou přeměnou s minimem šrámů a s maximálním  poznáním sebe samých.

S láskou,  Taraka


Taraka Solei Žena, která miluje život na Zemi. Vášnivá spisovatelka a autorka knih a karet poznání >>, ve kterých se její vášeň k životu i k Matce Zemi zrcadlí skrze životy hlavních hrdinů. Miluje inspirovat ostatní k milování sebe i života, objevení svých darů, k přijetí stínů, k probuzení vášně k životu, zodpovědnosti za svůj život a k probuzení radosti, vděčnosti i vnitřní záře. >> Je autorkou sebe-rozvojových seminářů >>, ročního on-line programu Hvězdná cesta sebevědomé ženy >>, lektorkou pánevního dna >> a dalších živých akcí, které přináší nový pohled na sexualitu, znovuzrození, život i smrt >> a inspirují ostatní k nalezení vlastní cesty. Více o Tarace, její profesi fyzioterapeutky >> , kinezioložky, lektorky pánevního dna >>, aktivátory >> a inspirátorky najdete tady. >>