Co tě čeká s dvojplamenem?

31.07.2019

Víš, co tě čeká s dvojplamenem?

Je to pár let zpátky, co se vynořil tzv. dvojplamenový bům. Bylo to všude. Každý chtěl a nadále chce mít svůj dvojplamen. (Často vás to zajímá i v poselství duše, atd.) Jakoby žádný jiný vztah nestál za to. Jakoby bez něj nestál za to ani náš život. :/ Idealizujeme si však často něco, co neexistuje a často ani původně nebylo stvořeno k propojení ve fyzickém světě - v partnerství jako takovém, ale slouží k propojení a povznesení na úrovni duší.

Tedy, jakmile se se svým dvojplamenem setkáte, nestačíte se divit.

Ono to není jen to růžové spojení odloučených či rozdělených duší, ono to i bolí, otevírá všechny naše temné stránky, prohlubuje naše strachy a obavy, abychom mohli každý sám i spolu růst a tvořit a to plně do hloubky svého bytí, bytí na Matičce Zemi. Naučí nás zbourat veškeré zdi, jde do každé bolesti a je to opravdový transformační otvírák vztahu k sobě i ke všemu kolem, který v našem životě nenechá kámen na kameni.

Takže, ano. Setkání dvojplamenů je spojeno s pocitem návratu domů. Při pohledu do očí spatřujete celý svět. Jakoby čas a prostor přestal existovat. Vidíte nejen to, co máte a potřebujete vyřešit ve svém životě vy, ale i to, co si řeší váš partner, protože se často jedná o tytéž bolesti, strachy i radosti.

Vnímáte úplnou odevzdanost procesu bytí, plnou důvěru v život a začínáte objevovat své telepatické schopnosti. Jakoby to, na co pomyslíte, ten druhý vzápětí vysloví nebo naplní. Dokážete spolu žít i být beze slov v bezpodmínečné lásce. Vždyť přeci jde o setkání dvou částí jedné duše, která se inkarnovala do dvou těl....

Vaším setkáním začíná nádherný proces spolužití i spolutvoření.

Ale, nic není tak růžové, jak se na první pohled zdá.

Začíná i otevírání všech vámi pevně uzavřených a na 100 západů uzamčených dveří. A to přátelé BOLÍ. Kromě toho krásného začne také ve vašem životě přerod, který vás vede k úplnému otevření srdce, k větší síle, soucitu, láskyplnosti, atd. 


Právě toto je klíčem k otevření všech uzamčených dveří a tedy i vašich darů, 

které začnete vykonávat ve službě pro dobro všech.

Setkání dvojplamenů vede tedy ke službě

a k pomoci celé Zemi.


Díky tomuto setkání se urychlí veškeré procesy ve vašem životě. Je to výzva, která vás vede k úplnému znovuzrození - ke Zdroji - k bezpodmínečné lásce, kdy zapomenete kým jste si mysleli, že jste, zpracujete si své stíny, obavy, strachy a odevzdáte se Božskému - Vesmírnému vedení. Stanete se tedy nástrojem plnícím láskyplné poslání na této Zemi.

A tato cesta bolí proto, protože je rychlá, nejde pouze po povrchu, ale nahlíží až na samé dno vás samých a jediné, co má za cíl je plně vás propojit s tou bezpodmínečnou láskou.


Tato vaše druhá polovina je vaším dokonalým zrcadlem. Miluje vás tedy tak, jak milujete vy sami sebe. Tento vztah vás tedy lépe než kterýkoliv jiný vede k sobě. a ke zviditelnění a zpracování všeho, co je třeba. Dostáváte tak tu největší školu života = učíte se vzájemně plně se otevřít síle, která vás přesahuje = a tou je opět a jedině bezpodmínečná láska.

Nemusí a často ani nejde o vztah ve fyzické rovině - tedy o vztah v páru, manželství či v naplněném partnerství, kdy společně vytváříte další rozměr bytí v harmonii v rodinném životě a vedete tak svým příkladem ostatní lidi kolem.

Může se, a také se často jedná o poslání, kterému by jejich společný život překážel.

Nejde tedy o to, utvořit spolu vztah na fyzické rovině, ale vzájemně se otevřít a podpořit na své cestě. Nejde o dokonalého partnera v dokonalém vztahu, ale o partnera duše, se kterým vytvoříme spojení, které tu vždy bylo a bude i když spolu nebudeme a které v nás otevře všechny naše strachy i obavy a navede nás plně na cestu k sobě - cestu do nitra zázraků duše. (Proto se takto mohou v životě potkat dvě ženy, nebo dva muži, nebo žena a muž, kteří nevytvoří pár, ale dovolí si opět vzájemně vstoupit do své síly, otevřít srdce lásce a naplno přijmout své poslání na této Zemi v radosti a lásce tvořit pro dobro všech.

Což mě přivádí na další častou otázku lidí - Co je mé poslání?

Je to vše, co vám vyvolává úsměv na tváři, co milujete, co vám činí radost bez ohledu na to, co za to dostanete... Co vás naplňuje a obohacuje ostatní na jejich cestě nebo je prospěšné pro Matku Zemi. Co bezostyšně vykonáváte pro dobro všech bez ohledu na to, co to přinese vám. Je to to, kdy se vaše duše při vykonávání této činnosti natolik ponoří do procesu tvorby, kdy ztrácíte pojem o prostoru a čase a váš život je plně ponořen do daného projektu, kdy je hlava vypnutá a srdce se tetelí blahem.

Vraťme se však ještě k dvojplamenům.

Nejde o naivní pohádku s dobrým koncem. Jde o hlubokou práci na sobě u obou partnerů. Teprve, když si společně posvítíte na veškerá utrpení a bolest, můžete se společně odevzdat plnému přijetí a lásce. Té věčné blaženosti, která nezná omezení.

Takže, pokud jste objevili svůj dvojplamen, možná jste si předtím prošli jedním až dvěma tíživými vztahy plnými emocí s následným pocitem prázdnoty a s touhou po tom PANU ÚŽASNÉM/PANÍ ÚŽASNÉ. Nyní se objevil/a a ukázal/a vám malým kukátkem obraz dokonalé lásky. Zažíváte ji plně v každé buňce svého těla, ať už jste partnery, či nikoliv. Cítíte, jak se vám otevírá srdce lásce a v tom to nastane.

Přichází životní škola. Rána za ránou, která vás neustále vede k tomu své srdce opět uzavřít, ale vy vytrváváte. Cítíte, že musíte, že je třeba to překonat,abyste se opět posunuli na své cestě dál. Vyplaví se vám všechny vaše strachy, obavy, smutky, všechna bolestná zranění z vašeho života a vy jen dál a dál toužíte odolat a i v té bolesti nechat své srdce plně otevřené lásce, kterou cítíte v dálce za tím, protože ať už jste partnery či nikoliv, ocitáte se až po uši zamilovaní do vidiny dokonalosti - partnera či partnerky, kteří mají vše, po čem jste vždy toužili a dokonce ještě mnohem víc.

Svým jednáním vás vedou přitom ke svobodě.

S tímto vztahem se vám otevírají vzpomínky, které jste nosily ukryty hluboko v sobě a nutí vás na ně nahlédnout a plně je přijmout. Veškeré nízké pudy přichází na přetřes a je nutné je zpracovat. Bolí to, protože se tímto oba dva čistíte a tím navyšujete své vibrace, abyste se společně mohli dovést k blaženosti. Začínáte nacházet odpovědi na ty nejhlubší otázky vaší spirituality - otevíráte své vědomí.

Co se však děje ve vašem vztahu? Dochází k hádkám, potyčkám, protože vše vyplouvá na povrch a vy si tak budete skrze zrcadlení nuceni zpracovat vše. Začne čistka:) Často dojde i k osočování, obviňování, k hádkám a ke zmatkům, které vedou často k odpojení se. Kdy se jeden z dvojplamenů stáhne a druhý je veden k tomu vyčkávat, avšak se stává většinou pronásledovatelem.

Proč se to děje? Protože dochází k touze po spojení na duchovní úrovni a tedy k opětovnému sjednocení v jedno.

V tuto chvíli dochází k navyšování vědomí, protože oba se snažíte přijít společně věci na kloub - aby to tak nebolelo a rychle to bylo za vámi. Vše se srovná v momentě, kdy se vzdalující vrátí a dojde ke spojení. Ani zde se však nemusí jednat o svazek končící svatbou. :) Jde však o společné duchovní povznesení a navýšení vědomí v harmonii a lásce, které může končit i tím, že budete dál kráčet každý sám svojí cestou již z vyšším posláním. 

Takže. Nečekejte pouze na svůj dvojplamen. Žijte a radujte se z každého okamžiku, kdy můžete v lásce tvořit. Probouzejte skrze otázky touhu po odpovědích, které máte ukryty hluboko v sobě a buďte sami sebou. Vězte, že jednou se každý z nás musí podívat za ten závoj bolesti a zpracovat vše, co je třeba, aby mohl plně přijmout vše, co v životě přichází. Neodmítejte nahlédnout na své strachy a obavy, protože čím více je popíráte, tím více se ukazují, abyste je konečně přijali k jejich léčení, k jejich proměně ve světlo, a získali tak vnitřní sílu na vaší tvůrčí cestě.

Taraka


Nabízím knihy, karty, vhledy na dálku, osobní konzultace - kineziologii, osobní meditaci duše, fyzioterapii, sebe-rozvojové kurzy a kurzy Tajemství ženského pánevního dna, oslavy rovnodenností, slunovratové, předporodní a poporodní rituál aj.

Článek je možno libovolně šířit v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky https://www.taraka.cz Děkuji.
Taraka Solei Žena, která miluje život na Zemi. Vášnivá spisovatelka a autorka knih a karet poznání >>, ve kterých se její vášeň k životu i k Matce Zemi zrcadlí skrze životy hlavních hrdinů. Miluje inspirovat ostatní k milování sebe i života, objevení svých darů, k přijetí stínů, k probuzení vášně k životu, zodpovědnosti za svůj život a k probuzení radosti, vděčnosti i vnitřní záře. >> Je autorkou sebe-rozvojových seminářů >>, ročního on-line programu Hvězdná cesta sebevědomé ženy >>, lektorkou pánevního dna >> a dalších živých akcí, které přináší nový pohled na sexualitu, znovuzrození, život i smrt >> a inspirují ostatní k nalezení vlastní cesty. Více o Tarace, její profesi fyzioterapeutky >> , kinezioložky, lektorky pánevního dna >>, aktivátory >> a inspirátorky najdete tady. >>