Hojnost

24.01.2018

Většinou si každý člověk představí pod pojmem HOJNOST = nadmíru peněz či nějaké hmotné statky. 

Chtěla bych Vám ukázat nový pohled na téma hojnost. Hojnost vyjadřuje podle mě schopnost člověka hojně tvořit, plodit a tím růst, rozvíjet se a stát se tak hnací silou pro ostatní. Takový člověk dokáže tvořit skrze svoji myšlenku, slovo a následně čin a posunout tak ostatní novým směrem. Každý člověk je natolik plodný nebo chcete-li tvořivý, aby dokázal naplnit zde na Zemi své poslání. Tedy, aby tvořil a svojí tvorbou obohatil nejen sám sebe, ale především všechny kolem. 

Pokud tedy máte aktivní pole hojnosti, pouhou myšlenkou dokážete spustit příval tvorby a daří se Vám na všech úrovních bytí. 

Pokud se setkáte s takovým člověkem, vyvolá ve Vás touhu po vlastní aktivaci hojnosti a tak se šíří hojnost jako lavina z jednoho člověka na druhého a každý cítí příval nové energie, zdraví, prosperity atd. 

K manifestaci hojnosti však není třeba člověka. Hojnost je všude kolem nás. Je třeba se jí otevřít a být vděčný za všechny dary, kterých se nám dostalo.

Přestat přemýšlet nad tím, jak zbohatnout, ale pustit se s radostí do díla, které jsme zde přišli tvořit. Každý sám za sebe a přitom spolu.

Otevřete se své hojnosti, přestaňte si závidět, konkurovat, pomlouvat, nebuďte nevděční a podívejte se na svůj život z pohledu tvůrce. Vždyť vše, co máte a čeho se Vám dostalo, jste si dovolili sami. 

Pokud tedy toužíte po bohatství, nalezněte jej v sobě. A kde jinde začít hledat, než-li ve svém srdci. 

Začněte každodenní vděčností. Všímejte si svých darů. Všeho, co máte. A podělte se se svými dary s ostatními - ať už formou článků, knih, seminářů, výrobků, sdílením svých pravd, atd. 

Nezapomeňte však ponechat ostatním jejich cestu. 

Začněte úsměvem a nezapomeňte, že každým svým krokem můžete někde někoho obohatit. 

Děkuji, že jste.

Hojnost lásky Vám všem, Taraka Solei

24.1.2018

Taraka Solei Žena, která miluje život na Zemi. Vášnivá spisovatelka a autorka knih a karet poznání >>, ve kterých se její vášeň k životu i k Matce Zemi zrcadlí skrze životy hlavních hrdinů. Miluje inspirovat ostatní k milování sebe i života, objevení svých darů, k přijetí stínů, k probuzení vášně k životu, zodpovědnosti za svůj život a k probuzení radosti, vděčnosti i vnitřní záře. >> Je autorkou sebe-rozvojových seminářů >>, ročního on-line programu Hvězdná cesta sebevědomé ženy >>, lektorkou pánevního dna >> a dalších živých akcí, které přináší nový pohled na sexualitu, znovuzrození, život i smrt >> a inspirují ostatní k nalezení vlastní cesty. Více o Tarace, její profesi fyzioterapeutky >> , kinezioložky, lektorky pánevního dna >>, aktivátory >> a inspirátorky najdete tady. >>