Hojnost

24.01.2018

Většinou si každý člověk představí pod pojmem HOJNOST = nadmíru peněz či nějaké hmotné statky. 

Chtěla bych Vám ukázat nový pohled na téma hojnost. Hojnost vyjadřuje podle mě schopnost člověka hojně tvořit, plodit a tím růst, rozvíjet se a stát se tak hnací silou pro ostatní. Takový člověk dokáže tvořit skrze svoji myšlenku, slovo a následně čin a posunout tak ostatní novým směrem. Každý člověk je natolik plodný nebo chcete-li tvořivý, aby dokázal naplnit zde na Zemi své poslání. Tedy, aby tvořil a svojí tvorbou obohatil nejen sám sebe, ale především všechny kolem. 

Pokud tedy máte aktivní pole hojnosti, pouhou myšlenkou dokážete spustit příval tvorby a daří se Vám na všech úrovních bytí. 

Pokud se setkáte s takovým člověkem, vyvolá ve Vás touhu po vlastní aktivaci hojnosti a tak se šíří hojnost jako lavina z jednoho člověka na druhého a každý cítí příval nové energie, zdraví, prosperity atd. 

K manifestaci hojnosti však není třeba člověka. Hojnost je všude kolem nás. Je třeba se jí otevřít a být vděčný za všechny dary, kterých se nám dostalo.

Přestat přemýšlet nad tím, jak zbohatnout, ale pustit se s radostí do díla, které jsme zde přišli tvořit. Každý sám za sebe a přitom spolu.

Otevřete se své hojnosti, přestaňte si závidět, konkurovat, pomlouvat, nebuďte nevděční a podívejte se na svůj život z pohledu tvůrce. Vždyť vše, co máte a čeho se Vám dostalo, jste si dovolili sami. 

Pokud tedy toužíte po bohatství, nalezněte jej v sobě. A kde jinde začít hledat, než-li ve svém srdci. 

Začněte každodenní vděčností. Všímejte si svých darů. Všeho, co máte. A podělte se se svými dary s ostatními - ať už formou článků, knih, seminářů, výrobků, sdílením svých pravd, atd. 

Nezapomeňte však ponechat ostatním jejich cestu. 

Začněte úsměvem a nezapomeňte, že každým svým krokem můžete někde někoho obohatit. 

Děkuji, že jste.

Hojnost lásky Vám všem, Taraka Solei

24.1.2018

Taraka Solei miluje život na Zemi a jejím posláním je provázet lidi životem na cestě poznání. Prostřednictvím vhledu, řízených meditací, seminářů a kineziologie pomáhá lidem rozvíjet své dary a žít tak šťastný a naplněný život v souladu se svou duší." Taraka Solei je autorkou karet Poznání aneb Poznej sebe a poznáš celý svět >> a knihy Cesty poznání - Poselství života. >> a několika e-booků Klíč poznání ke zdravému a spokojenému životu>> příběhu pro děti Když zazvoní zvon>> a příběhu pro ženy TARA >> Inspiruje lidi, jak si užít svou životní cestu a žít tak šťastný a naplněný život. Více o Tarace Solei najdete tady>> Tarace můžete napsat na taraka.solei@email.cz nebo se připojte k jejím přátelům na FB Taraka Solei.