Hojnost

24.01.2018

Většinou si každý člověk představí pod pojmem HOJNOST = nadmíru peněz či nějaké hmotné statky. 

Chtěla bych Vám ukázat nový pohled na téma hojnost. Hojnost vyjadřuje podle mě schopnost člověka hojně tvořit, plodit a tím růst, rozvíjet se a stát se tak hnací silou pro ostatní. Takový člověk dokáže tvořit skrze svoji myšlenku, slovo a následně čin a posunout tak ostatní novým směrem. Každý člověk je natolik plodný nebo chcete-li tvořivý, aby dokázal naplnit zde na Zemi své poslání. Tedy, aby tvořil a svojí tvorbou obohatil nejen sám sebe, ale především všechny kolem. 

Pokud tedy máte aktivní pole hojnosti, pouhou myšlenkou dokážete spustit příval tvorby a daří se Vám na všech úrovních bytí. 

Pokud se setkáte s takovým člověkem, vyvolá ve Vás touhu po vlastní aktivaci hojnosti a tak se šíří hojnost jako lavina z jednoho člověka na druhého a každý cítí příval nové energie, zdraví, prosperity atd. 

K manifestaci hojnosti však není třeba člověka. Hojnost je všude kolem nás. Je třeba se jí otevřít a být vděčný za všechny dary, kterých se nám dostalo.

Přestat přemýšlet nad tím, jak zbohatnout, ale pustit se s radostí do díla, které jsme zde přišli tvořit. Každý sám za sebe a přitom spolu.

Otevřete se své hojnosti, přestaňte si závidět, konkurovat, pomlouvat, nebuďte nevděční a podívejte se na svůj život z pohledu tvůrce. Vždyť vše, co máte a čeho se Vám dostalo, jste si dovolili sami. 

Pokud tedy toužíte po bohatství, nalezněte jej v sobě. A kde jinde začít hledat, než-li ve svém srdci. 

Začněte každodenní vděčností. Všímejte si svých darů. Všeho, co máte. A podělte se se svými dary s ostatními - ať už formou článků, knih, seminářů, výrobků, sdílením svých pravd, atd. 

Nezapomeňte však ponechat ostatním jejich cestu. 

Začněte úsměvem a nezapomeňte, že každým svým krokem můžete někde někoho obohatit. 

Děkuji, že jste.

Hojnost lásky Vám všem, Taraka Solei

24.1.2018

Taraka Solei Žena, která miluje život. Vášnivá spisovatelka a autorka knih a karet poznání. Jejím posláním je provázet ženy životem cestou lásky, otevřeného srdce, vědomého ženství, vědomého života a ukázat tak lidem, jak úžasné je milovat život, když si dovolí zářit. Inspiruje k nalezení osobní cesty, k objevení svých darů, k probuzení lásky v sobě, k zářivému ženství, živoucí sexualitě, vnitřnímu klidu, prosperitě, k životu v rovnováze, v radosti, ve zdraví a v naplněných vztazích. Probouzí vášeň k životu, vnitřní radost, vděčnost i zodpovědnost za svůj život. Bytostně vnímá a cítí, že jedině propojením těla, duše, emocí, energií se dějí opravdové zázraky a proto provází cestou fyzioterapie, kineziologie, terapiemi pánevního dna, řízenými meditacemi, vhledy a množstvím autorských prožitkových kurzů osobního rozvoje a tvůrčí vize, on-line programů pro ženy i živých akcí. Přináší tak nový nadčasový pohled na život. Díky tomu našlo svou cestu k radostnějšímu a naplněnému životu již tisíce lidí. Více o Tarace, její profesi fyzioterapeutky, kinezioložky, lektorky pánevního dna, aktivátory a inspirátorky najdete na: https://www.taraka.cz,  www.cestypoznanizivota.cz, https://vasefyzioterapeutka.webnode.cz Tarace můžete napsat na taraka@cestypoznanizivota.cz nebo se připojte k jejím přátelům na FB Taraka Solei.