Jak Tvé vnitřní nastavení ovlivňuje Tvou cestu

01.11.2021

Slyšela jsem už tolikrát, že cesta transformace musí být plná překážek, bolesti a ztráty, až jsem se nad tím sama od sebe začala pozastavovat. 

Podle mě tomu tak být nemusí, respektive není to tak. 

Když totiž na své cestě kráčíme s otevřeným srdcem, každý krok je radost, každá překážka je výzva a každý pád či nemoc jsou dary, které nás navrací k sobě, do zastavení, do okamžiku propojení s nitrem, kdy si teprve ujasníme, co je pro nás v životě opravdu důležité. 


Děje se to především tehdy, kdy jsme úplně odpojení od své cesty, od svého vnitřního růstu, od napojení na svou duši na svou intuici, na sebe samé. Takže to tak opravdu být vůbec nemusí. 

Není to jen pověra, že lidé, kteří žijí svou cestu nejsou nemocní, nebo ne tolik, nemají v životě tolik překážek a nepotřebují tolik výzev k překonání. Přesto, se tolik lidí stále vydává cestou překážek. 


Co si vybereš Ty? 

a) Cestu plnou překážek? 

b) Nebo cestu radosti, intuice, spojení se svou duší, lehkosti a tvořivosti? 

Když ti položím tuto otázku, věřím, že si vybereš odpověď za b). Nechceš se přece trápit, zažívat nezdary a pády, atd., chceš si užívat život a skrze své dary tvořit. 


Tak proč si stále vybíráš cestu, která bolí? 

Příklad z mého života: Má duše se mnou hodně komunikuje přes tělo, přesto jsem se s ní domluvila, že to nemusí hrotit do extrémů v momentě, kdy jí zrovna nenaslouchám:) Takže když už mě něco bolí, vím, že okamžitě mám změnit něco ve svém životě a tak potíže, které by dříve přetrvávaly týdny, nyní rychle mizí. 

Zbav se tedy myšlenky, že Tvá cesta musí být náročná a plná překážek. Dovol si žít svůj život v lehkosti. Uvědom si, že jediný člověk, který ti hází klacky pod nohy jsi ty sama - svou uzavřeností v srdci, svým uvězněním se ve své mysli, v neodpuštění sobě i jiným, které ti nedovolují jít dál... Odpusť si tedy své lpění na bolesti, strastech a překážkách a jdi v lehkosti dál. (K meditaci zdarma tudy:)

Podívej se na to, co tě ve tvém životě všechny ty překážky, strasti, starosti, strachy naučily, co ti do života přinesly za poklady a čeho ses třeba díky nim vzdala ty sama... Možná na ně pak poprvé v životě pohlédneš jako na dary, které tě neustále navracely na tvou cestu. 

Tvá cesta je cíl. 

Tvé vnitřní nastavení ovlivňuje Tvoji cestu. Jsi-li nastavena na úspěch, dočkáš se ho dříve nebo později. Jsi-li nastavena na bolest, nemoc, že ti opět někdo ublíží apod., tak se toho dříve nebo později také dočkáš. 

Uvědom si své nastavení a pokud se ti nelíbí, změň ho.

 Co očekáváš od svého života?


Např.
  • nezasloužím si nic krásného. (Zasloužím si vše krásné. Jsem úžasná. Ve Vesmíru je dostatek pro všechny. Cítím tento dostatek v mém těle. Děkuji za vše, čeho se mi dostalo a dostává. Přepínám se na vibraci dostatku a lásky.)
  • nejsem dost dobrá a tak nikdy nedosáhnu svých snů (Dosáhnu všeho, co si vytyčím a co je v souladu s mojí cestou. Mé neúspěchy směřovaly mou cestu a pomohly mi rozkrýt spoustu darů, které životem nesu. Žiji své sny v každém teď.) 
  • proces vzestupu se odráží na mém těle i životě - bolestí, nemocí, ve vztazích, apod. (Díky tomu, že je mé tělo zdravé, mohu vykonávat své poslání, cítím radost v každé své buňce, mé tělo je vyživeno láskou a je otevřeno zázrakům. Mé vztahy jsou stejně láskyplné a plné, jak láskyplná a plná jsem já sama.)
  • transformace musí bolet (Proces vzestupu se odráží na mém těle blažeností, láskou, naplněním, něhou, světelností, tvořením, živostí, atd.)
  • každý mi jen ubližuje (Říkám dost! utrpení a bezpráví páchaném na lidech, přírodě či Matce Zemi. Stojím pevně na svých nohách, vnimám svoji vnitřní sílu, která se projevuje v lehkosti, jemnosti, jasně a zřetelně. Naslouchám mému vnitřnímu hlasu, který mě vede k lidem plným lásky.) 
  • každý mi jen lže (Proč se to děje? Kde si nalháváš něco ty sama? Kde nevěříš ty sama sobě?) Lidé, kteří mě obklopují jsou upřímní a opravdoví stejně jako já sama. Rozumíme si beze slov. Naše komunikace se odehrává na úrovni srdcí. 
  • vždy přijde někdo, kdo mi bude chtít ublížit... (V mém životě jsou lidé, kteří mě milují, podporují, které miluji a podporuji já. Vše je v rovnováze. Užívám si život, miluji život a život miluje mě.)
  • dokud ve svém životě nepročistím všechny balasti z minulosti a z rodu, nemůžu jít dál... (Má duše mě vede na mé cestě jasně a neochvějně tak, že v každém okamžiku naplňuji sebe samu poznáním a skrze své dary tvořím. Vše, co je třeba, se transformuje skrze mé otevřené srdce lásce a tato všudypřítomná, všeprostupující láska vše uzdraví a pročistí. Stačí mi žít, být a dýchat. )
  • cesta musí být plná překážek... (Má cesta je volná, radostná, jasná, krásná, vede mě. Je to cesta mé duše.)

Nastavení Tvé mysli jednoduše utváří Tvůj emocionální svět. 

Známe to asi všichni, že se například dokážeme vystresovat už jen představou toho, že nestíháme nebo máme moc práce, musíme ještě to a tamto. Hlava se nedokáže zastavit, srdce buší, tělo se svírá... Necháme se lapit do své hlavy, do své mysli, do nestíhání. Když si však v ten okamžik dovolíme se zastavit, nadechnout se a podívat se kolem sebe a především do sebe, zjistíme, že se nic neděje, že je to jen výplod naší fantazie, který nás vhání do stresu a do ještě většího nestíhání. Protože když jsme ve stresu, zpomalují se všechny procesy v našem těle. Naopak, když jsme v klidu a v radosti, plyneme na vlně, nic nás nezatěžuje a vše se děje v lehkosti až jakoby samo... Proto:

Očekávej od života to nejlepší a pak to pusť. Nech Tvou duši, aby směřovala Tvou cestu. Naslouchej jejím zprávám. Miluj sebe, protože ostatní ti tuto lásku rádi odzrcadlí.  


Ať je Tvůj život plný zázraků. 

Taraka 


PS: Pokud máš chuť a chceš si zkouknout hodinové video v naší uzavřené skupině pro ženy: Cesta duše s Tarakou, kde odpovídám na témata, která vám nejsou jasná, přidejte se k nám. Nyní odpovídám na vaše otázky: 

* nemohu se pohnout z místa...

* chci vykročit,ale mám strach. Nejdřív to bylo nadšení a čím dál tím víc mi ego dává jedno ALE za druhým...a ted už si ani nejsem jistá,zda je to ta spravna cesta...jak tedy poznat tu cestu?

* vědomé partnerství, otevřené a upřímné vztahy

* řeším teď bohužel úplně vše - úplně všechny oblasti se během velmi krátké doby v mém životě rozpadly a zhroutily a hledám sílu jak jít dál, a směr kudy jít dál, plná bolesti, strachu, úzkosti, pocitu beznaděje a ztracenosti.

* hledám léta letoucí a chci konečně nalézat

Tak pokud vás má odpověď na tyto otázky zajímá, mrkněte do skupiny, kde se na vás těším vykřeněná a z celého srdce. Poznáte mě asi takto:)

Taraka Solei Žena, která miluje život na Zemi. Vášnivá spisovatelka a autorka knih a karet poznání >>, ve kterých se její vášeň k životu i k Matce Zemi zrcadlí skrze životy hlavních hrdinů. Miluje inspirovat ostatní k milování sebe i života, objevení svých darů, k přijetí stínů, k probuzení vášně k životu, zodpovědnosti za svůj život a k probuzení radosti, vděčnosti i vnitřní záře. >> Je autorkou sebe-rozvojových seminářů >>, ročního on-line programu Hvězdná cesta sebevědomé ženy >>, lektorkou pánevního dna >> a dalších živých akcí, které přináší nový pohled na sexualitu, znovuzrození, život i smrt >> a inspirují ostatní k nalezení vlastní cesty. Více o Tarace, její profesi fyzioterapeutky >> , kinezioložky, lektorky pánevního dna >>, aktivátory >> a inspirátorky najdete tady. >>