Mír v nás - ať boj, nemoc, nesoulad, nezdar nemá šanci

19.12.2021
 • proč je důležité vědomě v sobě mír prožívat?
 • jak ovlivňuje mír v nás naše zdraví a vztahy?
 • Proč žijeme to, co si sami vytváříme?

(Povídání na toto téma na PŘÍZNACÍCH TRANSFORMACE se mnou a Avou Brožovou, najdete tady >> A to, co se do vysílání nevešlo, najdete v článku. Na konci pak je pro vás krátká nahrávka k propojení s mírem v sobě. Užijte si ji. Porozumějte míru v sobě srdcem.

Toto téma se nám krásně přihlásilo v době Adventu, který znamená příchod světla. Proto se slaví v té nejtemnější části roku. V tomto čase se noříme více do sebe, vyplouvají na povrch všechny naše strachy, stíny, neklid a tak se můžeme navracet k sobě zapalováním svící na Adventním věnci, které nám připomínají, jak zažehnout náš vnitřní plamen. Tento čas nás vede k nadhledu, k umění stát se pozorovatelem svého života, k vnitřnímu smíření a návratu k sobě.

Na Adventním věnci zapalujeme 4 adventní svíce:

 1. svíci očekávání - svíci proroků, která připomíná proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista (fialová svíce)
 2. svíčku lásky - Betlémskou svíci, která představuje Ježíškovi jesličky (fialová svíce)
 3. svíčku radosti - Pastýřskou svíci, vyjadřuje radost z blížícího se konce postního období (růžová svíce)
 4. svíčku míru a pokoje - andělskou svíčku - tu zapalujeme právě dnes, kdy je navíc měsíc v úplňku. 


Co je opakem Míru?

Jak už asi tušíš, opakem míru je boj, konflikt...

V dnešním světě to vidíme dnes a denně, bojujeme, válčíme na poli národů, drancujeme, pleníme, uprchlíci bojují často o přežití, nic nám přitom není svaté...

Ale často si ani neuvědomujeme, že bojujeme taky každý den v každý okamžik

 • o svou pravdu,
 • o své místo na Slunci,
 • o pozornost,
 • o lásku,
 • o to být spatřeni v pravém světle,
 • o život,
 • ale taky třeba neustále procházíme bojem rozumu a citu, boji mezi muži a ženami, mezi východem a západech, bohatými a chudými, prací a klidem, atd.

A tak se v tom neustálém boji, snažíme neustále přežít. Naše tělo tak den co den bojuje o přežití, aniž bychom si to uvědomovali a právě na základě tohoto vnitřního boje se stává živnou půdou pro různé viry, bakterie, sžírá člověka rakovinou, atd.

Pokud nám v životě chybí mír, noříme se do

 • strachu
 • vzteku
 • pýchy
 • nenávisti
 • deprese
 • osamělosti
 • různých nemocí

To všechno jsou emoce s velkým energetickým nábojem, které ovlivňují náš život a my se tak stáváme jejich otroky. Jejich působením dochází ke ztrátě rovnováhy nejprve v našem těle a časem v celosvětovém měřítku.


Jak už víme, nejsme odděleni a tak, co se děje na jednom konci světa, se děje v každém z nás. V momentě, kdy to spatříme, můžeme to začít měnit. 

Jak jinak než mírem v sobě.Proto je třeba, neustále energetizovat naše tělo a navracet se do vědomí míru, který je přirozeným stavem těla. Stačí se pro mír svobodně rozhodnout.


DÍKY MÍRU je naše tělo zdravé, přirozeně funguje a má sílu neustále regenerovat, 
když jsme propojeni s hlubokou vnitřní moudrostí.
Naše tělo v každém okamžiku neustále pracuje pro MÍR V NAŠEM TĚLE, 
v našich buňkách, v našich životech.


Když ve svém životě ztratíme harmonii a rovnováhu, cítíme se zahlcení, přetížení a lapeni světem a situacemi kolem, v ten okamžik přichází nemoc, konflikty s naším okolím atd.


V každý okamžik je tedy MÍR to JEDINÉ, CO POTŘEBUJEME, aby se naše tělo mohlo sebe-léčit, uzdravit.


Naše TĚLO MŮŽE FUNGOVAT buď VE STAVU:

 • PŘEŽITÍ, kde je právě boj, (který se vytváří už mezi 7-14 rokem života a blokuje v nás obrovské množství životní energie, která pak nemůže volně proudit)
 • nebo ve stavu PROSPERITY, kdy jsme naladěni na úspěch, růst, prosperitu, zdraví, kde jsme propojeni s mírem v sobě.

Pokud tedy bojujeme s okolnostmi, s životem, snažíme se neumřít, být na živu, atd. Naše tělo se u boje nesoustředí na nic jiného. V tu chvíli neopravuje poškozené buňky, neužívá si život, neraduje se, jen zajišťuje základní životní funkce.


Proto přestaň bojovat! Začni žít.

Cokoliv prožíváš v mysli, to prožívá tvé tělo. 
Spoj se s mírem v sobě a dovol tělu konat svoji službu a to - obnovovat se, regenerovat se, probudit se k životu.
Tělo začne prosperovat, když se zaměříš na mír.


Nejvíce tě neohrožují nemoci, ale strach, který tě ve většině případů nakonec i zabije. Kde jsou strachy a obavy, tam tělo bojuje o přežití a imunitní systém těla oslabuje. Tělo tak ztrácí schopnost bojovat a uzdravit se.

Přestaň se tedy léčit, rozhodni se uzdravit.


Jak se dostaneme do krásných stavů vědomí jako je právě mír, harmonie, radost, láska, odvaha, vděčnost apod?

Tak, že rozpustíme veškeré hranice, které nás oddělují.

 • Nejde to tím, že se budeme snažit vše ututlat, zamést pod koberec, dělat, že to neexistuje, atd., protože tak bychom zradili sami sebe a to, čemu věříme. To, co neřešíme, může totiž vybuchnout v tu nejmíň vhodnou dobu. Navíc tak v ostatních vyvoláme pocit nedůvěry, nesouladu a přitahujeme tak k sobě lidi, kteří nám ubližují. Je tedy třeba, podívat se na to, jak to se sebou máme, jak si v životě stojíme sami před sebou, sami za sebe.
 • Do harmonie se nedostaneme ani tím, že budeme křičet a kopat kolem sebe a propagovat své názory na všech frontách, abychom se ujistili v tom, že problém je na druhé straně. Tak jen postupně ztratíme všechny přátele. Nikdo s námi nevydrží. Je třeba si uvědomit svou nízkou vibraci, své chování a převzít odpovědnost za své emoce, vystoupit z role puberťáka do role láskyplné bytosti.
 • Je třeba začít komunikovat své pocity v harmonii se sebou i s okolím, umět se vcítit a k tomu dojde, když otevřeme své srdce lásce. Když si uvědomíme, že ať už se lišíme na jakékoliv úrovni, uvnitř jsme si všichni rovni. Tak začneme cítit klid a mír v sobě, jakousi stabilitu, která vychází zevnitř a odráží se do našeho okolí. Přestaneme obviňovat, reagovat na okolí a tím vedeme ostatní k procitnutí. Je tedy třeba nejen mluvit, ale i naslouchat, nejen dávat, ale i brát. Tak vycítíme boj dřív, než k němu dojde. Tak mu můžeme předejít a zbořit obranné zdi mezi lidmi. Dokud se totiž bráníme, vedeme k boji, dusíme se ve vlastní šťávě. Jakmile se osvobodíme z obraných zdí, můžeme přinést mír do svého života a skrze sebe pak na planetu Zemi. Přestaneme být odděleni a začneme být ve spojení se vším skrze mír v sobě.
 • je tedy dobré udělat v sobě takový malý restart, proniknout do nevyhraněnosti, do vnitřní duchovní pravdy, do prázdnoty, kde nic není odděleno. Pouze to je. Tato prázdnota je přitom plná tak, že se nám o této plnosti ani nesnilo.
 • tím, že budeme zdravě jíst a věnovat se při jezení pouze jídlu a vděčnosti za to, že ho pro nás někdo připravil (což není samozřejmé, za vším stojí kopa práce, snahy, podpora Matky Země i Slunce, atd.)
 • Dostatečně pít studánkou nebo třeba minerální vodu z pramenů
 • Pravidelně se hýbat, cvičit, protahovat tělo, protože tělo je chrámem pro duši. (Jak chceme porozumět vesmíru, když nerozumíme vlastnímu tělu?) I tělo nám nakonec přestane být hranicí, která odděluje.
 • Meditovat, provádět denně dechové techniky - jako je třeba pranayama nebo třeba zpívat mantry... apod.
 • Jednoduše dělat cokoliv, kde jsme ve spojení sami se sebou, kde jsme plně ponořeni do života takového jaký je, právě teď


Tak bude naše tělo prosperovat, bude vitální, plné energie a síly
A my tak snadno vyčistíme negativní emoce, kdykoliv se objeví.

Uvědomte si teď, kolik času trávíte v negativním stavu vědomí, kdy řešíte věci, situace, boje uvnitř sebe...

Kdykoliv se tyto negace objeví, vzdejte se jich, prodýchejte se, uvědomte si to, kde se nacházíte právě teď - jste doma? Ve své rodině? Cítíte se bezpečně? Milovaně? Pokud ne, jak se právě teď můžete bezpečně cítit?  Co pro to právě teď můžete udělat?

Zbavte se svých vnitřních zranění nalezením míru v sobě.
Přestaňte se litovat, milujte se.
Přestaňte se nenávidět, milujte se.
Zbavte se své nízké frekvence a vystupte z konfliktů se svým okolím. Zůstaňte otevřeni pravdě.
Obejměte se láskou.
Pomozte svému tělu dostat se do krásných stavů.
Vy máte mír ve svých rukách.
Rozhodněte se, jak chcete žít.


Chcete žít ve stavu utrpení, boje nebo ve stavu míru a harmonie? Rozhodněte se, a pak k tomuto stavu udělejte jeden jediný krok právě teď. Jaký bude? To je na TOBĚ.

Mám pro Tebe malý tip v podobě této krátké nahrávky, pohodlně se posaď nebo polož a užij si MÍR V SOBĚ. (Hudba v pozadí: Maok: album Camino, skladba: The Life)

Ať je nám požehnáno.

Taraka


Taraka Solei Žena, která miluje život na Zemi. Vášnivá spisovatelka a autorka knih a karet poznání >>, ve kterých se její vášeň k životu i k Matce Zemi zrcadlí skrze životy hlavních hrdinů. Miluje inspirovat ostatní k milování sebe i života, objevení svých darů, k přijetí stínů, k probuzení vášně k životu, zodpovědnosti za svůj život a k probuzení radosti, vděčnosti i vnitřní záře. >> Je autorkou sebe-rozvojových seminářů >>, ročního on-line programu Hvězdná cesta sebevědomé ženy >>, lektorkou pánevního dna >> a dalších živých akcí, které přináší nový pohled na sexualitu, znovuzrození, život i smrt >> a inspirují ostatní k nalezení vlastní cesty. Více o Tarace, její profesi fyzioterapeutky >> , kinezioložky, lektorky pánevního dna >>, aktivátory >> a inspirátorky najdete tady. >>