Muž a žena - jak na ně

03.07.2018

Na začátku tohoto článku bych chtěla poděkovat všem - ženám i mužům - za to, že nepřestáváte být sami sebou, že v sobě neustále hledáte to Božské - světlo, které v každém z nás touží zazářit a také za to, že jdete s odvahou dál, vstříc změnám.

Z Vašich e-mailů či zpětných vazeb na mé semináře (Cesty Duše, Žena v prožitku, Tajemství pánevního dna I.) vím, jak se Vám daří a jaký je Váš život a za každého z Vás jsem vděčná. Vděčná za to, že jste si dovolili otevřít se - nejen novému poznání, ale také vztahům - vztahu k sobě, vtahu s partnerem či s partnerkou atd.

Většina duchovních pravd je známá, stejně jako například desatero a přesto jen málokdo naplno přijímá jejich obsah - vnitřní sílu. Často se setkávám s tím, že lidé ví, co je třeba změnit a přesto to nedělají nebo nežijí. Proč? Ze strachu z neznáma, samoty, odmítnutí, ponížení, z pozice ega....

Každý člověk si vždy najde tolik důvodů, proč ne, ale jen málo z nás si najde alespoň jeden důvod na to, aby od základu změnil svůj život. Lidem často vyhovuje, že ví, co bude zítra a tak se raději vyhýbají věcem, ke kterým je jejich intuice nabádá. Protože naše intuice nás často nabádá ke změně...

'ŽIVOT JE NEUSTÁLÁ ZMĚNA.'

Nejčastější problémy ve vztazích vznikají na základě naší neopravdovosti, neotevřenosti, nelásky. Vždy si myslíme, že víme předem, jak by ten druhý zareagoval, co by řekl, jak by se zachoval a co by z toho zase vzniklo za komplikace - jak se říká: „Malujeme čerta na zeď..." dřív, než přijde:) a tak takové rozhovory donekonečna odkládáme. Bojíme se dozvědět, co si o tom všem myslí náš partner a možná taky to, co si o celé situaci vlastně myslíme my sami. Přitom je to většinou tak jednoduché.

Muž touží po tom, aby měl po svém boku ženu, o kterou může pečovat, kterou může chránit, na rukou nosit a starat se o ni - zahrnovat ji láskou ve dne i v noci. Mužská energie je jangová a proudí směrem nahoru. Muž je tedy aktivní, přímý - jde rovnou na věc a velmi často bývá konkrétní v tom, co chce. 

K tomu však potřebuje ženu, která se muži dokáže otevřít, projevit své emoce i lásku. Ženu, která o sebe nechá pečovat, která si je vědoma sebe samé, své dokonalosti, své vnitřní síly, své ženy Bohyně. Ženská energie je proměnlivá, proudí jakoby ve vlnách a proto je dobré k sobě takto přistupovat. Jednou jsme na samém vrcholu této vlny a pak zase na jejím dně. Abychom svoji energii posílily je pro nás důležité býti spokojené sami se sebou. Spokojenou ženu nedokáže ovlivnit nic z vnějšku, protože si je jistá sama sebou, je trpělivá, laskavá, vědomá, citlivá, něžná a silná.

Pokud si však žena neustále na něco stěžuje, přikládá polínka do pomyslného čertovského kotle a zbytečně tak snižuje svoji ženskou energii. (To však neznamená, nemluvit o problémech, ale právě naopak BÝTI OPRAVDOVÁ.)

Jak můžete svůj život či vztah podpořit a navýšit tak svoji energii? Tím, že nezapomenete být sami sebou.

Pro muže je dobré, aby se věnoval nějakému sportu, finančním záležitostem, vaření, propojil se s ohněm, který mu dodává sílu a očišťuje jej atd.

Žena by se naopak měla věnovat tanci, nosit dlouhé sukně, šaty, věnovat se svému osobnímu rozvoji, pobývat často v přírodě, propojit se s vodou, která ženu posiluje i očisťuje a zaměřit se na své pánevní dno a na to, co nosí ve svém srdci...

Poté je potřeba tyto své kvality vnést do vztahu a propojit je v něm. Každý vztah je jiný, ale přesto mají všechny vztahy něco společné - musíme na nich pracovat. A právě komunikace je to, co ve většině vztahů chybí nebo naopak přináší velké potíže. Proč?

Protože pokud chybí komunikace, partner si může pouze domýšlet, co jeho žena vlastně cítí, po čem touží a pokud je naopak komunikace neustále o tom, co jeden druhému upírá, tak to vede k řadě zbytečných svárů, osočování, vzájemnému ubírání energie. Protože jak už víte, druzí nám nemohou dát nic, co si nedáme my sami.

Toužíme-li po lásce, je třeba nejprve ji v sobě objevit...

Nepotlačujte své pocity. Mluvte o tom, co by Vám ve vztahu udělalo radost, na čem byste chtěli společně pracovat, co byste chtěli společně rozvíjet, ale nezůstávejte jen u mluvení. Začněte na tom společně pracovat - začněte společně tvořit a rozvíjejte vzájemně své kvality, přesto však i nadále zůstávejte sami s sebou.

Nenechte komunikaci až na někdy jindy, protože jindy už je často pozdě.

Čím můžete začít?

  • Mluvte o svých pocitech - o tom, po čem toužíte (ne o tom, co Vám druhý nedá nebo by měl dát...)
  • Uvědomte si, co vlastně chcete a jak by se to dalo naplnit.
  • Buďte opravdoví. Ženo, pokud toužíš pomoci - řekni si o pomoc. Možná se ze začátku setkáš s odmítnutím, pohledy, výrazy, které ti nebudou milé, ale pokud vytrváš, stoupneš v očích Tvého muže, který Tě bude rád na rukou nosit. Rád Ti pomůže s nákupem, s taškou do schodů - dovol si být opečovávaná.
  • Dopřejte si pro sebe každý svůj čas - prostor jen pro své bytí - klidně 1 hodinu denně. Dovolte si to.
  • Naučte se říkat:" NE!" pokud to tak cítíte.
  • Více principů, které je dobré si osvojit, aby Váš život získal správný směr a hluboký smysl najdete tady>>

Věřím, že nyní už Vám Vaše vztahy dávají větší smysl. Nadechněte se a vneste do svých vztahů závan čerstvého vzduchu, radosti, lásky a štěstí. Buďte sami sebou a otevřete se lásce, která dřímá ve vašem srdci. Nemluvte o lásce, ale prožívejte ji každou buňkou svého těla. Zaměřte se u svých partnerů na to, co milujete a podporujte to. Vše ostatní se samo promění. Uvidíte. Dejte tomu čas a vítejte změnu.

V lásce, Taraka

Taraka Solei Žena, která miluje život na Zemi. Vášnivá spisovatelka a autorka knih a karet poznání >>, ve kterých se její vášeň k životu i k Matce Zemi zrcadlí skrze životy hlavních hrdinů. Miluje inspirovat ostatní k milování sebe i života, objevení svých darů, k přijetí stínů, k probuzení vášně k životu, zodpovědnosti za svůj život a k probuzení radosti, vděčnosti i vnitřní záře. >> Je autorkou sebe-rozvojových seminářů >>, ročního on-line programu Hvězdná cesta sebevědomé ženy >>, lektorkou pánevního dna >> a dalších živých akcí, které přináší nový pohled na sexualitu, znovuzrození, život i smrt >> a inspirují ostatní k nalezení vlastní cesty. Více o Tarace, její profesi fyzioterapeutky >> , kinezioložky, lektorky pánevního dna >>, aktivátory >> a inspirátorky najdete tady. >>