Provokatéři

02.02.2018

Provokatéři jsou lidé, kteří pomocí slova a intonace svého hlasu dokáží v druhých lidech vyvolat negativní odpověď či reakci. Neustále chrlí kolem sebe svůj potlačený hněv a často ani nevnímají, že jsou k jiným lidem krutí a že jim svým chováním ubližují.

Vnitřně však pouze touží po přijetí a lásce.

Proč tomu tak je? Tito lidé vlivem strachu potlačili svoji velkou tvořivost a životní sílu a nyní se nedokážou pohnout z místa. Touží po lásce, ale přijímají od druhých pouze negaci, nepochopení, nepřijetí atd.

A tak svůj strach začnou časem vyjadřovat potlačeně v podobě hněvu. A situace se stále opakuje. Stále touží po lásce, ale získávají pouze další a další nepřijetí.

Pokud se poznáváte v roli provokatéra a toužíte tuto situaci změnit a prožívat opět harmonické a láskyplné vztahy, propusťte své strachy a obavy a tím i svoji tvořivou vnitřní sílu, která je ve vás nyní potlačena....

Začněte tedy u sebe! Protože pouze vy sami máte tu moc změnit sebe a tím i reakce vašeho okolí.

Nejprve přijměte svůj strach, své obavy, projevte svůj potlačený hněv, ale nikoliv formou útoku na druhé, ale například vysportováním, hlubokým prodýcháním, vyboucháním se do polštáře atd. a dělejte to tak často a tak dlouho, dokud nepocítíte úlevu.

Pokud pojmenujete svůj strach, ale propustíte ho v podobě hněvu vůči jiným lidem, pak stále nejste svobodní. Druhým lidem totiž tímto způsobem způsobíte bolest a přitahujete tak na sebe stále pozornost v negativním slova smyslu. Tím zůstává Vaše tvořivost stále uvězněna ve vašich stereotypech chování a jednání.

Zaměřte tedy svoji pozornost správným směrem.

Najděte si, co vás baví a co vám dělá radost a tomu se věnujte s veškerou svojí tvořivostí. Navýšíte tak své energetické vibrace, i svoji tvořivou sílu a budete mít více energie k naplnění své cesty.

Pokud tedy projevíte svůj potlačený hněv v podobě tvořivé síly, dokážete velkých tvůrčích výsledků.

Časem se Vám stane, že při své tvůrčí činnosti úplně zapomenete na sebe sama, překročíte své hranice a osvobodíte se od okovů, které vás dříve zatěžovali a omezovali na vaší cestě.

Pokud vám stále není jasné jak na to, přijďte společně tvořit. Na seminářích Poznání I.-III. s názvem Cesta Duše naleznete opět své světlo, které poté budete moci prozářit do všech svých projektů tak, jako spousta účastníků před vámi. A nejen to. Opět začnete prožívat harmonické vztahy.

Těším se na Vás.

S láskou Taraka Solei


Taraka Solei miluje život na Zemi a jejím posláním je provázet lidi životem na cestě poznání. Prostřednictvím vhledu, řízených meditací, seminářů a kineziologie pomáhá lidem rozvíjet své dary a žít tak šťastný a naplněný život v souladu se svou duší." Taraka Solei je autorkou karet Poznání aneb Poznej sebe a poznáš celý svět >> a knihy Cesty poznání - Poselství života. >> a několika e-booků Klíč poznání ke zdravému a spokojenému životu>> příběhu pro děti Když zazvoní zvon>> a příběhu pro ženy TARA >> Inspiruje lidi, jak si užít svou životní cestu a žít tak šťastný a naplněný život. Více o Tarace Solei najdete tady>> Tarace můžete napsat na taraka.solei@email.cz nebo se připojte k jejím přátelům na FB Taraka Solei.