Provokatéři

02.02.2018

Provokatéři jsou lidé, kteří pomocí slova a intonace svého hlasu dokáží v druhých lidech vyvolat negativní odpověď či reakci. Neustále chrlí kolem sebe svůj potlačený hněv a často ani nevnímají, že jsou k jiným lidem krutí a že jim svým chováním ubližují.

Vnitřně však pouze touží po přijetí a lásce.

Proč tomu tak je? Tito lidé vlivem strachu potlačili svoji velkou tvořivost a životní sílu a nyní se nedokážou pohnout z místa. Touží po lásce, ale přijímají od druhých pouze negaci, nepochopení, nepřijetí atd.

A tak svůj strach začnou časem vyjadřovat potlačeně v podobě hněvu. A situace se stále opakuje. Stále touží po lásce, ale získávají pouze další a další nepřijetí.

Pokud se poznáváte v roli provokatéra a toužíte tuto situaci změnit a prožívat opět harmonické a láskyplné vztahy, propusťte své strachy a obavy a tím i svoji tvořivou vnitřní sílu, která je ve vás nyní potlačena....

Začněte tedy u sebe! Protože pouze vy sami máte tu moc změnit sebe a tím i reakce vašeho okolí.

Nejprve přijměte svůj strach, své obavy, projevte svůj potlačený hněv, ale nikoliv formou útoku na druhé, ale například vysportováním, hlubokým prodýcháním, vyboucháním se do polštáře atd. a dělejte to tak často a tak dlouho, dokud nepocítíte úlevu.

Pokud pojmenujete svůj strach, ale propustíte ho v podobě hněvu vůči jiným lidem, pak stále nejste svobodní. Druhým lidem totiž tímto způsobem způsobíte bolest a přitahujete tak na sebe stále pozornost v negativním slova smyslu. Tím zůstává Vaše tvořivost stále uvězněna ve vašich stereotypech chování a jednání.

Zaměřte tedy svoji pozornost správným směrem.

Najděte si, co vás baví a co vám dělá radost a tomu se věnujte s veškerou svojí tvořivostí. Navýšíte tak své energetické vibrace, i svoji tvořivou sílu a budete mít více energie k naplnění své cesty.

Pokud tedy projevíte svůj potlačený hněv v podobě tvořivé síly, dokážete velkých tvůrčích výsledků.

Časem se Vám stane, že při své tvůrčí činnosti úplně zapomenete na sebe sama, překročíte své hranice a osvobodíte se od okovů, které vás dříve zatěžovali a omezovali na vaší cestě.

Pokud vám stále není jasné jak na to, přijďte společně tvořit. Na seminářích Poznání I.-III. s názvem Cesta Duše naleznete opět své světlo, které poté budete moci prozářit do všech svých projektů tak, jako spousta účastníků před vámi. A nejen to. Opět začnete prožívat harmonické vztahy.

Těším se na Vás.

S láskou Taraka Solei


Taraka Solei Žena, která miluje život. Vášnivá spisovatelka a autorka knih a karet poznání. Jejím posláním je provázet ženy životem cestou lásky, otevřeného srdce, vědomého ženství, vědomého života a ukázat tak lidem, jak úžasné je milovat život, když si dovolí zářit. Inspiruje k nalezení osobní cesty, k objevení svých darů, k probuzení lásky v sobě, k zářivému ženství, živoucí sexualitě, vnitřnímu klidu, prosperitě, k životu v rovnováze, v radosti, ve zdraví a v naplněných vztazích. Probouzí vášeň k životu, vnitřní radost, vděčnost i zodpovědnost za svůj život. Bytostně vnímá a cítí, že jedině propojením těla, duše, emocí, energií se dějí opravdové zázraky a proto provází cestou fyzioterapie, kineziologie, terapiemi pánevního dna, řízenými meditacemi, vhledy a množstvím autorských prožitkových kurzů osobního rozvoje a tvůrčí vize, on-line programů pro ženy i živých akcí. Přináší tak nový nadčasový pohled na život. Díky tomu našlo svou cestu k radostnějšímu a naplněnému životu již tisíce lidí. Více o Tarace, její profesi fyzioterapeutky, kinezioložky, lektorky pánevního dna, aktivátory a inspirátorky najdete na: https://www.taraka.cz,  www.cestypoznanizivota.cz, https://vasefyzioterapeutka.webnode.cz Tarace můžete napsat na taraka@cestypoznanizivota.cz nebo se připojte k jejím přátelům na FB Taraka Solei.