Tvé vztahy versus ty - proč to nefunguje...

10.02.2020

Lidé si často myslí, že objeví hloubku života, když budou někde sami. Například jako mniši v jeskyních v Himalájích, nebo při pobytu ve tmě.

Samozřejmě se v těchto chvílích dějí věci, které nám pomáhají rychleji rozklíčovat náš vztah k sobě a tím pádem i k celému světu. Ale ve skutečnosti není tolik lidí na Zemi proto, abychom byli někde sami. Jsme zde proto, abychom spolu navázali spojení, abychom se propojili a vytvořili kontakt.

Protože každý člověk, se kterým se v životě potkáme je důležitý na naší cestě. A proto se vždy propojujeme s určitými typy lidí a přitahujeme si takové lidi a takové vztahy, které nás učí přesně to, co potřebujeme proto, aby se i nadále náš život vyvíjel.


Pokud se nám tedy v našem životě opakují neustále stejná témata, znamená to, že nám tito blízcí lidé nebo lidé, se kterými se setkáváme, ukazují nebo odhalují skrze naše vztahy, smysl našeho života, který je vyšší než si možná momentálně myslíme.

V momentě, kdy začneme chápat lekce, které nám život přináší a porozumíme sami sobě a svým vztahům, promění se i naše okolí, protože začneme do svého života přitahovat lidi na stejné vibrační úrovni, kterou my sami oplýváme.

Pokud se ale ze svých vztahů nepoučíme a odejdeme dříve, než pochopíme nebo přijmeme svoji lekci, pak se nám totéž zopakuje či odzrcadlí v nově příchozím vztahu s jinou osobou.

Proto doporučuji odcházet z jakéhokoliv vztahu - ať už životního, partnerského, pracovního, přátelských apod. s čistým štítem. Teprve tehdy, až je to z naší strany pochopeno, uzavřeno, přijato, je čas jít.

Ve svém životě činíme každodenně stovky rozhodnutí, ale pokud vychází z nepochopeného základu, jsou zakalená a odvádí nás jinam, než kde bychom chtěli. Čistá rozhodnutí činíme teprve tehdy, kdy jsme napojeni na čisté vědomí a pochopíme plně své lekce.

Abychom se tedy neocitali v nefunkčních rodinách, vztazích, zaměstnáních, ve vztazích, kde se řeší spousta problémů od žárlivostí, přes závist, nepřejícnost, apod., je třeba tuto danou situaci rozklíčovat, pojmenovat, transformovat a proměnit v lásku.


Čím čistší vědomí máme, tím více stačí pouze vše odevzdávat do vyšší moci, která za nás vše zpracuje pro naše nejvyšší dobro.


Pokud tedy budujeme čistý vztah k sobě, můžeme vybudovat i čistý vztah k jiným a tedy všechny naše vztahy budou velmi čitelné, jednoduché, čisté, jasné a krásné.

Takže, abychom nebyli vtahování neustále do stejných vztahů, jejichž smyslem je vytvářet očistný prostor pro témata plynoucí z našeho rodu, můžeme krůček za krůčkem tyto vzorce chování proměnit a očistit. Proto je třeba nebát se a vykročit na cestu láskyplných vztahů, která nejprve vede k vybudování láskyplného vztahu k nám samotným.


Z toho všeho samozřejmě vyplývá i důvěra či nedůvěra ve vztazích, která je vlastně strachem založeným na základě našeho prožitku, například z našeho dětství. Pokud jsme prožívaly během svého života více negativních zkušeností, ovlivňuje to náš život i naše vztahy spíše negativním způsobem. A opačně. Ale nejde se na to vymlouvat donekonečna. Je třeba to změnit. :)

Určitě máte vy sami nebo lidé ve vašem blízkém okolí prožitý vztah, který se příliš nepovedl a vnímáte, že jste se uzavřeli před bolestí ze strachu, aby se to znova neopakovalo a tak se možná vy nebo vaši blízcí protloukáte životem a i když jste v kontaktu s jinými lidmi, přesto si je držíte od těla. Přesto jste jakoby sami.

Je třeba si uvědomit, že důvěra je velmi důležitá. Nemá nic společného s naivitou, ale umožňuje nám opět prožít lásku - tedy přijmout, transformovat a proměnit své strachy, abychom neustále nebyli vhazování do vztahů, které nám ukazují, že máme uzavřené srdce.

Nemusí se jednat pouze o partnerství, ale samozřejmě o naše každodenní vztahy třeba v práci, kdy se můžete cítit v podnikání využívaní, neschopní, nerespektovaní, nepřijímaní a tak možná měníte jednu práci za druhou s tím, že v každé další práci narazíte opět na stejný vzorec, i když s jinými lidmi.

Pokud si to však uvědomíte, zjistíte, že nemusíte nadále přijímat tyto těžké vztahy, vstupovat do těchto životních situací.

Čím více jste propojeni ve světle vědomí, tím lépe vám fungují všechny smyslové orgány, tím lépe vnímáte svůj vnitřní svět, instinkt. Skrze svoji intuici, či napojení na vyšší vědomí, tak můžete lépe číst nejenom v druhých lidech, ale také sami v sobě a to pouze tím, že jste, že se podíváte druhému do očí, podáte mu ruku apod.

Někteří lidé mají intuici rozvinutou na dálku a jiní ji vnímají až při osobním kontaktu, ale k tomu, abychom mohli druhé osoby vnímat čistě, potřebujeme nejprve být čistí my sami.

Je tedy třeba být v souladu sami se sebou, protože teprve tehdy se setkáme v našem životě s lidmi, kteří nás na naší cestě opravdu ze srdce podporují. 

A tak se stane náš život nebo každý další krok na naší cestě jasnější, protože jsme napojeni na náš čistý osobní instinktivní navigační systém, který nás nikdy nenechá na holičkách. Dokážeme tak vnímat a pocítit nejen své poslání, ale i poslání lidí okolo, protože velmi dobře vnímáme okolní dění i dění v nás samých.


Stáváme se tak stále jasnější a zářivější bytostí a to zevnitř ven, až postupně opravdu září celá naše bytost. A my se tak propojujeme s lidmi, kteří jsou stejně energeticky naladění. Již nežijeme pouze sami pro sebe, ale tvoříme pro ostatní.

A protože jsme součástí celku, tak je naše rodová paměť uložena v našich genech a je přenášena do celé rodové linie a my se tak můžeme rozpomenout nejen na naši minulost, ale i na životy našich blízkých, kteří s námi na této úrovni vědomí rezonují.

Čím jsme čistější, tím více rezonujeme s vyšší úrovní vědomí a tím více víme, vidíme, vnímáme i to, co nám není řečeno. A můžeme tak hravě nacítit, kdo do našeho života patří a kdo nikoliv. Jakoby jsme daného člověka již znali a přitom se s ním setkáváme poprvé. S tím samozřejmě přichází i naprostá důvěra a absolutní láska. Znamená to, mít tzv. čich na lidi.

I tak na sobě musíme i nadále pracovat. Neusnou na vavřínech a nepovažovat se za něco vyššího, než jsme, protože jak už víme, všichni jsme si rovni.

Na závěr si položte tyto otázky: 

Jaké jsou vaše vztahy?

Uvědomte si 5 nejbližších vztahů a jak se v nich cítíte (nejen doma, ale i v práci, apod.).

  • cítíte se v nich jako oběti osudu?
  • cítíte se nemilovaní, nepřijímání okolím?
  • cítíte se milování, podporování, váženi?
  • cítite se nechtění?
  • cítite se jako tělo bez duše?


Co s tím uděláte? 

Stačí změnit pohled na sebe a změníte i vše kolem. Nevíte-li jak začít, provedu vás. 

Taraka


Taraka Solei Žena, která miluje život na Zemi. Vášnivá spisovatelka a autorka knih a karet poznání >>, ve kterých se její vášeň k životu i k Matce Zemi zrcadlí skrze životy hlavních hrdinů. Miluje inspirovat ostatní k milování sebe i života, objevení svých darů, k přijetí stínů, k probuzení vášně k životu, zodpovědnosti za svůj život a k probuzení radosti, vděčnosti i vnitřní záře. >> Je autorkou sebe-rozvojových seminářů >>, ročního on-line programu Hvězdná cesta sebevědomé ženy >>, lektorkou pánevního dna >> a dalších živých akcí, které přináší nový pohled na sexualitu, znovuzrození, život i smrt >> a inspirují ostatní k nalezení vlastní cesty. Více o Tarace, její profesi fyzioterapeutky >> , kinezioložky, lektorky pánevního dna >>, aktivátory >> a inspirátorky najdete tady. >>