Om-chanting

Om-chanting nebo-li léčení zvukem je jedna z nejsilnějších metod léčby a současně také nejjednodušších. Tato léčebná technika z Himalájí umožňuje nastolení harmonie nejen v sobě samém, ale i v lidstvu, či na Matce Zemi. OM je prvotní zvuk, který tvoří a prostupuje celé Univerzum. Zvuk a vibrace jsou základem stvoření.

Tato prastará metoda dokáže harmonizovat naše fyzické, mentální, emocionální i duševní tělo. Uvolní naše emoce a my tak pocítíme mír, lásku, štěstí. Vytváří harmonii mezi přírodou a člověkem a podporuje naše zdraví i meditaci.

Díky Om-chanting lépe realizujeme svůj vnitřní potenciál a můžeme ho tak lépe sdílet s ostatními. Lépe snášíme změny a jdeme jim naproti. Respektive se stáváme tvůrci svého života.

Pokud necháme rezonovat zvuk OM, dochází k vyrovnání vibrací a tím ke zlepšení léčebných procesů. Vibrace zvuku OM poté přenáší své vlnění do okolí. To působí úžasně nejen na skupinu lidí v kruhu, ale také na ostatní lidi, místa či situace v blízkém okolí.

Proto pokud máte možnost účastnit se kruhů, které provádí Om-chanting, neváhejte. Nejlépe sami na sobě pocítíte změny. Do této úžasné metody se můžete nechat zasvětit a sami pořádat svolávání těchto kruhů.

S láskou a vibrací OM na rtech, Taraka Solei

22.11.2016