Manželství

Láska. Spojení dvou milujících se duší, které i nadále kráčí svojí cestou, ale přesto kráčí spolu s pohledem upřeným jeden na druhého, ruku v ruce, s láskou v srdcích. Pro někoho přepych, zbytečnost, pro jiného dar, závazek, či vyjádření úcty. Jak to tedy je a jak to máte vy?

Svatba, či vstup do manželství, ať už církevní, státní nebo jen tak na louce, je vždy vzájemným propojením mezi dvěma lidmi. Lidmi, kteří touží spojit své životy a tvořit společně krásné chvíle. 

V manželství se vše snadno odkrývá, rozkrývá, člověk je jakoby obnažen jeden před druhým. Oba se znají dokonale. Znají své slabiny, své silné stránky, svá tajemství. Avšak nahlédnout hluboko do své duše případně do duše milované osoby zvládne pouze ten, kdo je  naplněn čistotou úmyslu a láskou. Poté se vztah posouvá dál a dál. Pár si začne rozumět i beze slov, například formou telepatie a ze společné lásky stvoří nový život, dar Boha, dítě. Stává se dítěti učitelem i žákem dítěte. Vše je propojeno, vše je tu pro náš růst, vývoj, pro zrcadlení všeho, co je třeba zpracovat a vyřešit. 

Láska je darem Boha. Umožňuje spojení srdcí a šíření tohoto nahromaděného světla do širokého okolí. Když se lidé milují, je radost být v jejich blízkosti. Je radost být a sledovat lásku v jejich očích. Cítit tu touhu tvořit krásu a vidět krásu v každé maličkosti. Cítit tu něhu, dobro a nevyřčené poselství, že život je nádherný a stojí za to žít. Vychutnávat si plnými doušky každičký okamžik, radovat se z maličkostí a věřit v zázraky.

A to je láska. S touto láskou a opravdovostí by měl každý vstoupit do manželství a věřit v nádherné zítřky. Chvíle radosti, harmonie a pokoje.

Vzpomeňte si nyní na Váš svatební den, na Váš vstup do manželství. Nalezněte opět jeden v druhém to neutuchající láskyplné světlo a s láskou v očích, i srdcem na dlani, začněte opět společně tvořit. Ať každý ve Vaší blízkosti dokáže spatřit jasné světlo lásky, které se šíří do celého světa. Láska je darem Boha. Bůh je láska. Tedy, pokud vstupujete do manželství s láskou, není třeba slibů, pouze víry jeden v druhého.

Zažehněte opět lásku ve vztazích a společně tvořte. Není náhoda, že jste spolu. Učte se jeden od druhého a buďte si tím nejlepším zrcadlem. Podporujte v sobě to dobré a nezapomeňte odpouštět a nechat druhému jeho cestu.

Manžel či manželka se nestává Vaším majetkem. Stává se darem na Vaší cestě. Přijměte tento dar a opatrujte ho, jak nejlépe dovedete. Nevzdávejte se však při tom sebe sama.

Milujte se a tvořte - spolu, i každý sám za sebe.

Vždyť láska je darem Boha.

Děkuji.

Děkuji mému milovanému muži, mým dětem i našim rodinám. 

Děkuji Vám za to, že mi neustále nastavujete zrcadlo poznání, že mi dovolujete tvořit, že mě podporujete a milujete stejně jako já Vás. S láskou, manželka, maminka, dcera, vnučka, snacha, švagrová, Taraka Solei.

17.5.2017