Naslouchání

Všimli jste si, že většina problémů v životě vzniká z nedostatečného naslouchání?

Nejen, že většina lidí nenaslouchá hlasu svého srdce, ale také sobě navzájem.

Naslouchání neznamená někoho poslouchat. Znamená to být otevřený a vnímat sebe sama, své pocity, svojí citlivost, citovost a stejným způsobem také vnímat, cítit toho druhého.

Často lidé stále hovoří, aniž by opravdově vnímali své pocity, svůj vnitřní svět. Jako by se báli ticha, ve kterém by zaslechli hlas své duše. Jako by se báli dát prostor ostatním a uslyšet tak jejich slova či jiný názor na věc.

Takoví lidé se poté často utápí v bolesti, v nepochopení, ve strachu, v alkoholu, či v obviňování druhých ze svého neštěstí atd. a nedokážou připustit, že vše, co je v životě potkalo, i vše, co se jim momentálně děje, to vše si způsobili sami.

Ptáte se čím?

Tím, že ztratili sami sebe. Přestali naslouchat sobě i druhým. Jaká škoda.

Proto Vás všechny ze srdce prosím o více naslouchání. Naslouchání totiž vydá často více než tisíce slov.


Jak na to?

Najděte si pro sebe denně alespoň 5 minut času. Tento čas věnujte pouze dýchání a naslouchání. Soustřeďte se na každý svůj nádech i výdech a uvědomte si, že bez dechu by nebylo života.

Život v hmotě - tedy zde na Zemi - pro nás začíná právě prvním nadechnutím. Udělejte si tedy ve svém životě čas na vědomé dýchání. 5 minut denně si dokáže najít úplně každý. Proto se přestaňte vymlouvat a ponořte se skrze svůj dech do svého vnitřního světa. Během tohoto dýchání můžete sedět na židli s napřímenou páteří, nebo v tureckém či lotosovém sedu, nebo ležet na zádech. Vyberte si takovou polohu, která pro Vás bude příjemná a pohodlná. Vnímejte pouze sebe, svůj dech, svůj vnitřní svět. Časem můžete tento čas prodlužovat dle libosti. Třeba na tolik minut, kolik je Vám let. (Například 33 let = 33 minut.)

Pokud jste v kolektivu jiných lidí, kde jste zvyklý vést čilý rozhovor a myslíte si, že pokud nebudete mluvit, bude v dané společnosti nuda, ticho apod., zkuste to. Ponořte se do ticha a naslouchejte. Nevyjadřujte se k daným tématům, pouze vše pozorujte, včetně svých emocí, které ve Vás rozhovor vyvolává, a volně dýchejte. Dozvíte se tak spoustu věcí nejen o sobě, ale i o jiných.

Zkuste to a změní se Váš pohled na svět.

S láskou, Taraka Solei

28.7.2017