Odpusť si!

Odpuštění...

Jak důležité a výživné je odpuštění pro náš život.

Vždy je však třeba začít u sebe, protože jedině když odpustíme sami sobě, naučíme se odpouštět i ostatním.

Co je třeba si odpustit?

Odpusťte si, co jste udělali sobě či jiným, ale také to, co jste neudělali...

Odpusťte si svoji připoutanost k lidem, věcem, zvířatům atd., protože jedině sami za sebe můžete jít vlastní cestou poznání, cestou duše. Jste-li příliš připoutaní k někomu či k něčemu, Vaše cesta není Vaše, ale jejich.

Odpusťte si, že jste pro sebe byli až na druhém místě - za všemi těmi ostatními, kteří potřebovali Vaši pomoc či péči dříve než Vy sami. Uvědomte si, že Vy jste tvůrci svého života a pokud budete neustále svoji sílu a energii věnovat druhým, nikdy nepoznáte vlastní cestu. Začnete se cítit vyhoření a prázdní, protože pokud zapomenete na sebe, nebudete moci dále myslet ani na ostatní.

Odpusťte si slova, která ubližují Vám či druhým. Slova, která zraňují, ponižují, nepodporují.

Odpusťte si své postoje, své stereotypy, všechny navyklé vzorce chování, které Vám již neslouží. Uvědomte si, že nemusíte žít jako Vaši rodiče, kamarádi apod. Svůj život si tvoří každý sám.

Naučte se žít tady a teď.

Pokud jste udělali chybu, poučte se z ní, odpusťte si a běžte dál. Poučte se ze svých chyb a už je neopakujte. Nekárejte se neustále za to, co jste udělali. V ten moment jste to dělali tak, jak jste to uměli nejlépe. Nyní jste moudřejší...

Nyní, jste opět zde. Opět na začátku Vaší cesty, která stále začíná každým dalším okamžikem.

Vaši cestu si můžete přirovnat k cestě vlakem z jedné zastávky do druhé.

Nasednete do vlaku, protože jste se rozhodli vydat na svou cestu. Rozhodnutí tedy již padlo a Vy jedete vstříc změnám. Sledujete koleje, které se rychle míhají pod jedoucím vlakem, jako okamžiky na Vaší cestě. Procházíte vagónem, kde potkáváte spoustu lidí - spřízněných duší, které jsou připraveny Vám pomoci, nabídnout místo, lekci, úsměv nebo milé slovo. A když vlak zastavuje na konečné zastávce, vystoupíte s radostí a láskou v srdci. Protože víte, že tím nic nekončí, ale právě začíná.

Přeji Vám, ať je Váš vagón, tedy život sám, plný překrásných okamžiků, slov, ticha, prožitků, štěstí, radosti, zpěvu, tance i smíchu.

S láskou Taraka Solei

13.9.2017