Zdraví

Jak krásné je být zdraví, tedy jednat v souladu se svojí duší. Někdy však jdou naše kroky jiným směrem. Jak se vrátit opět k sobě a vyléčit své neduhy? Například takto to provádí jedna úžasná duše díky svému Poselství. Děkuji, že se mohu s Vámi podělit.

Každý den si pro sebe vymez čas - alespoň 15 min. Zhluboka dýchej a s každým nádechem přijímej do svého těla léčivé Božské světlo. Představuj si, jak celý Tvůj systém září léčivým zlato-bílým světlem.

S každým výdechem nejprve v sobě toto světlo kumuluj a poté ho vysílej každé bytosti ve svém okolí a prociť při tom: "Odpusť mi."

Vše pravidelně opakuj. Během pravidelného opakování se Tvá situace, Tvůj život, změní. Přijmi tyto změny jako dar Boha. Buď vděčný a láskyplný člověk. Postav se opět do své síly a láskyplně tvoř. 

Děkuji, že mohu sdílet s Vámi. S láskou Taraka Solei

17.5.2017