Jedový šíp

03.10.2020

JEDOVÝ ŠÍP

Když vám někdo, koho milujete, vystřelí jedový šíp do vašeho otevřeného srdce, do vaší láskyplné náruče a vy cítíte tu obrovskou bolest, zradu a všechny ty pocity nepřijetí, zoufalství, naštvanost, tak neváhejte...

Ne, nevystřelte další šíp, ale otevřete své srdce lásce.

Ano, otevřete se jí, OTEVŘETE SE ještě více Božství a nechejte bezpodmínečnou lásku ve vás promlouvat.


Uvědomte si:

JÁ JSEM.

JSEM SVĚTLEM, JSEM LÁSKOU, JSEM VŠÍM BYTÍM.

JÁ JSEM TY A TY JSI JÁ. SPOLEČNĚ TVOŘÍME OBRAZ JEDNOTY. TEDY TO, CO UČINÍM TOBĚ, UČINÍM SOBĚ.


Tak proč bych ti činil zle?

Nechávám stále náruč otevřenou, protože vím, že tvůj jedový šíp vychází z tvé bolesti. Vím, že tvůj jedový šíp nemá se mnou vůbec nic společného, že je to tvoje cesta, tvoje hra, tvůj život.

A já se můžu rozhodnout, jestli tu hru budu hrát s tebou nebo nikoliv.

Proto říkám zlu i jedovému šípu: "NE! DOST!"


OTEVÍRÁM SVÉ SRDCE LÁSCE, protože vím, že láska je tou nejmocnější silou.

Otevírám své srdce lásce v té největší bolesti.

Otevírám své srdce lásce, protože miluji tebe, jakoby jsi byl či byla mnou.

Vytahuji tvoji mrtvolu na světlo, protože si stoupám do své síly, protože stejně jak jedový šíp chtěl otrávit mě, otrávil nakonec TEBE.

A tak vytahuji tvoji mrtvolu na světlo, protože vím, že světlo se dostane do všech zákoutí a chodeb, prosvítí veškerou temnotu, která je a byla.


SVĚTLO JE CESTA K UZDRAVENÍ,


ať už tebe, mě nebo našich vztahů. Světlo je tu a léčí.

A tak se rozhoduji pro lásku.

Nevytahuji ten jedový šíp, protože vím, že ho láska uzdraví a nezůstane po něm žádné zranění, ani žádná jizva, když se nerozhodnu pro boj, když se nerozhodnu přistoupit na tu hru, která tebe tolik svazuje, až bylo nutno vystřelit jed do dálky.

Nechávám ho být. A jen tiše zářím, jsem a dávám prostor tomu, aby se uzdravilo vše, co je třeba. Aby se uzdravilo vše ve jménu lásky - Boha - Zdroje. Aby jsi ty, ať jsi kým jsi nebo kde jsi, poznal milý člověče, že:

LÁSKA HÝBE VŠÍM. ŽE JE LÁSKA POKOROU I ODPUŠTĚNÍM.

A tak se klaním ke tvým jedovatým nohám a otevírám tvému jedu srdce o to víc, protože vím, že mě nemůže zranit nic, čeho nejsem součástí.

VYBÍRÁM SI LÁSKU.

A TAK SE STAŇ.

AŤ KAŽDÉ ZÁKOUTÍ

A KAŽDÁ BOLEST TVÉHO SRDCE JE PROZÁŘENA,

AŤ KAŽDÉ ZRANĚNÍ JE ZAHOJENO,

AŤ LÁSKA JAKO VŽDY ZVÍTĚZÍ NADE VŠÍM.

AŤ TI LÁSKA POTŘE OČI A TY PŘIJMEŠ LEKCI, KTEROU PŘINÁŠÍ TO, KDYŽ SE LÁSKA S LÁSKOU SPOJÍ.

JE TO LEKCE ŽIVOTA V LÁSCE.

JE TO LEKCE ŠÍŘENÍ LÁSKY.

JE TO LEKCE VIDĚNÍ DOBRA I TAM, KDE NEJDE VIDĚT NIC.

JE TO LEKCE BYTÍ.

Tak už neoplácej zlo zlem a nevysílej jedové šípy na všechny lidi kolem. Cítíme tvou bolest. Cítíme ji ve všech buňkách, v celém životním bytí a říkáme:

LÁSKO, JÁ TĚ MILUJI.

STOUPNI SI DO SVÉ SÍLY A ZAŘ, I KDYŽ SI MOŽNÁ ZATÍM NEVIDÍŠ ANI NA ŠPIČKU NOSU.

STOUPNI SI DO SVÉ SÍLY A UZDRAV SVŮJ VZTAH K SOBĚ.

STOUPNI SI DO SVÉ SÍLY A NECHEJ PROZÁŘIT VŠECHNY JIZVY, KTERÉ SE NASHROMÁŽDILY VE TVÉM SRDCI - VŠECHNA NEPŘIJETÍ, ODMÍTNUTÍ, VŠECHNO ZLO, ZLOBU, ZÁŠŤ, ZÁVISLOSTI, VŠECHNU TEMNOTU.

OTEVŘI SE VE SVÉM SRDCI TICHU, PŘIJETÍ, POKOŘE A LÁSCE A BUĎ SI VĚDOM MILÝ ČLOVĚČE, ŽE LÁSKA JE TOU NEJMOCNĚJŠÍ SILOU, AŤ JSI KDE JSI.

DOŽENE TĚ VŽDY I KDYBY MĚLA ČEKAT CELÝ ŽIVOT,

I KDYBY MĚLA PROJÍT NEBEZPEČÍM.

PROTOŽE LÁSKA NEZNÁ NIC NEŽ LÁSKU, TAK JI ŽIJ.

ŽIJ JI PLNĚ VE SVÉM SRDCI A NECH SE VÉST.

A I KDYŽ TO OBČAS BOLÍ, PROHLÉDNI SI VŠECHNY TY EMOCE, KTERÉ SE VYPLAVUJÍ, KDYŽ SI RANĚN JEDOVÝM ŠÍPEM.

DÍVEJ SE NA NĚ Z POVZDÁLÍ A UVĚDOMUJ SI JE, POZORUJ JE, JAK SE SNAŽÍ ZAPLAVIT TVÉ TĚLO, JAK SE SNAŽÍ ZRANIT VŠE, ČEMU BYLO TVÉ SRDCE OTEVŘENO...

...A PAK JEN DOVOL,

ABY LÁSKA PROMLOUVALA SKRZE TVOJE SRDCE.

JE TO NA PRVNÍ POHLED TO NEJTĚŽŠÍ,

ALE NA DRUHÝ POHLED TO NEJKRÁSNĚJŠÍ,

CO SI MŮŽEŠ VE SVÉM ŽIVOTĚ DOVOLIT.

BÝT LÁSKOU, PROTOŽE LÁSKOU JSI.

DĚKUJI.

TARAKA


Taraka Solei Žena, která miluje život na Zemi. Vášnivá spisovatelka a autorka knih a karet poznání >>, ve kterých se její vášeň k životu i k Matce Zemi zrcadlí skrze životy hlavních hrdinů. Miluje inspirovat ostatní k milování sebe i života, objevení svých darů, k přijetí stínů, k probuzení vášně k životu, zodpovědnosti za svůj život a k probuzení radosti, vděčnosti i vnitřní záře. >> Je autorkou sebe-rozvojových seminářů >>, ročního on-line programu Hvězdná cesta sebevědomé ženy >>, lektorkou pánevního dna >> a dalších živých akcí, které přináší nový pohled na sexualitu, znovuzrození, život i smrt >> a inspirují ostatní k nalezení vlastní cesty. Více o Tarace, její profesi fyzioterapeutky >> , kinezioložky, lektorky pánevního dna >>, aktivátory >> a inspirátorky najdete tady. >>