Poporodní rituál = setkání = tradice

Nevím, jestli jste viděli film Červený Stan 1.,2. nebo ne, ani nevím, jaké tradice, rituály atd. se u Vás v rodinách udržují. Každopádně si myslím, že je třeba, aby rodiny držely spolu a kromě příběhů si předávaly mezi sebou také prastaré zvyky a tradice. Jednou z nich může být také předporodní a poporodní rituál, který prováděly ženy již v dávných dobách.

Tento rituál nejen, že ženy stmeluje, ale upevňuje jejich vztahy a vazby, a pomáhá jim na jejich životní cestě.

Ať už jste prvorodička, či jste rodila po několikáté, díváte se láskyplně na své narozené dítě a přejete mu do života jen to nejlepší. Přejete si, nebo věříte, víte, že mu to přejí i všichni ve Vašem okolí. Nejraději byste se o svoji radost podělila se všemi. Proč by ne právě formou tohoto úžasného poporodního rituálu?

Cílem tohoto rituálu je, uctít maminku, její sílu a statečnost, kterou projevila u porodu, a také uctít dítě. Uctít jej a přivítat na této Zemi a popřát mu do života jen to nejlepší, požehnat mu na jeho cestě.  Maminka si tedy vybere ženy, které touží mít u sebe při tomto slavnostním okamžiku. Ideálně již maminky, svoji maminku, babičku, nebo jakoukoliv jinou ženu, kterou si vybere.

Rituál můžete opět zahájit tak, že očistíte sebe i prostor kouřem. Poté se chytnete za ruce a řeknete si, proč jste se sešli. Každý může říct své jméno a vyslovit svá očekávání. Poté si maminka sedne doprostřed kruhu i s miminkem v náruči. Pokud Vám jsou známa jména duše, představujte se těmito jmény. Zde může dojít i k slavnostnímu předání jména duše pro Vaše miminko. Každý poté může říct: "Máme Tě rádi, ......(Zde přidáte jméno duše dítěte.) Vítej mezi námi." (Nebo co uznáte za vhodné.)

Poté je dobré zahájit rituál meditací k tomuto účelu - tedy k pročištění čaker, rodů, nabytí energií Vesmíru, Země, odpuštění, odpoutání, léčení sebe i svých kořenů a k otevření srdce lásce.

Ideální je, spojit se s živly: vzduch, oheň, voda, Země.

Element vzduchu - přivoláme například zapálením kadidla.

U tohoto elementu uctíme ženskou linii rodu. Každá z žen může opět poděkovat své mamince, babičce atd. - dle vlastních pocitů, a pokud zde jsou tyto ženy přítomné, je dobré poprosit je o požehnání pro své dítě. Až všichni jednotlivě poděkují a vyjádří svá přání dítěti, můžete splynout se vzduchem například tancem. Ideální je, pokud jste venku a nasloucháte zvuku větru. Tancujte tak, jak to cítíte, bez ohledu na okolí. Můžete si představit, že jste jako strom, jehož koruna sahá do nebe a jehož kořeny Vás drží pevně na Zemi a poté se jen pohybujte jako koruna stromu ve větru. Je to čiště na Vás a Vaši fantazii. Užijte si pohyb.

Element ohně - přivoláme například zapálením svíce života, apod.

U tohoto elementu je vhodné nechat maminku vyslovit svá přání, touhy, sny, které se týkají jí jako maminky a vztahu s dítětem. Maminka se tak může zamyslet nad tím, co je pro ni důležité. Každý si zde může zapálit svoji svíci života, pod kterou si na kus papíru napíše svá přání.

Element vody

Pokud provádíme poporodní rituál v přírodě u studánky, je to naprosto ideální. Pokud ne, postačí jakákoliv čistá voda, u které navýšíme láskyplné vibrace. Poté nastávající mamince smyjeme všechny její strachy i obavy, týkající se mateřství. Je jedno, zda jí umyjete obličej, či nohy, důležitý je záměr. Dítěti vodou požehnáme, aby načerpalo sílu vodu.

Element Země

Po narození je důležité dítě spojit s Matkou Zemí. Ať už tím, že mu položíte nožičky na holou půdu, či tím, že mu pomažete půdou ručičky. Je to na Vás. Jde o spojení se Zemí a opravdové přivítání dítěte na Zemi. Můžete dítěti potřít chodidla a obtisknout si je na památku. Záleží to na Vaší kreativitě a Vašem přání. Přejete tak dítěti lehké kroky na jeho cestě.

Poté se ženy opět postaví do kruhu i s maminkou s miminkem, nebo udělají ze svých těl ležatou osmičku kolem stromu. Zde může ještě každý vyslovit dodatečně svá přání, vděčnost, požehnání. Poté zůstaňte v tichu stát a vnímejte energii všech přítomných skrze spojené paže. Tato vzájemná propojenost  a láska, nechť je Vaší vzájemnou podporou a radostí. Užívejte si tuto úžasnou energii a propojení.

Poté si můžete dopřát dobrou hostinu plnou jídla, pití, smíchu, tance atd.

Tento překrásný prožitek přeji všem ženám a jejich dětem. Můžete ho provést, i pokud jsou Vaše děti větší, nebo dospělé. Nikdy není pozdě začít. Uctít sebe, jako matku, uctít dítě a požehnat mu a uctít Matku Zemi a propojit se sní. S tou, která nám dává vše, co potřebujeme k životu, která se o nás stará a o kterou se s láskou staráme my sami. Užijte si sílu žen v kruhu.

Ještě jednou děkuji mé milované Agnese a těším se zítra na společný kruh žen.

S láskou a vděčností ke všemu živému, Taraka Solei.

10.10.2016